Varkenshouderij

Nieuws

Biggensterfte licht afgenomen

De bigvitaliteit is in 2017 licht verbeterd. Het uitvalspercentage is gedaald van 13,6% in 2016 naar 13,3% in 2017.

Dat heeft de stuurgroep Bigvitaliteit bekend gemaakt. De stuurgroep heeft als doel de biggenuitval in Nederland omlaag te krijgen. Daartoe is een plan van aanpak opgesteld. De stuurgroep ziet in de jongste ontwikkeling een stimulans en bevestiging om op de huidige weg door te gaan.

Over 2016 was de biggensterfte nog licht gestegen. De varkenssector probeert al sinds 2009 de biggensterfte terug te dringen.

Wakker Dier

Wakker Dier noemt de daling van de biggensterfte ‘een goede ontwikkeling’, maar vindt de uitval toch nog veel te hoog en wil dat deze verder daalt. Nul uitval is niet realistisch, maar Wakker Dier is wel van mening dat iedere big die wordt geboren een redelijke kans moet hebben om te overleven. Door de toegenomen worpgrootte is dat nu niet het geval, stelt Wakker Dier. Wakker Dier is ook blij dat de stuurgroep er is en dat er iets wordt gedaan om de biggensterfte te verlagen.

Hoger bedrijfsrendement

De stuurgroep laat weten dat uit onderzoek blijkt dat meer grootgebrachte biggen per zeug leiden tot een hoger bedrijfsrendement. Ook is er geen relatie tussen toomgrootte en de uiteindelijke bigkwaliteit. De Stuurgroep Bigvitaliteit hanteert als uitgangspunt dat een zeug zelfstandig haar biggen moet kunnen grootbrengen. Om de uitval laag te houden, wordt gestreefd naar goede zeugen en optimale zorg rond het werpen en de eerste levensweken van biggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.