Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

POV: wacht met herzien emissienormen luchtwassers

De POV wil dat gewacht wordt met herzien van de normen voor geuruitstoot van combiluchtwassers.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) roept het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op zorgvuldig te handelen bij de herziening van de normen voor geuruitstoot van combiluchtwassers. De POV wil dat eerst met hen wordt gesproken, voordat de normen wijzigen. Wijzigen van de normen heeft namelijk grote gevolgen voor de varkenshouderij.

Luchtwasser minder effectief dan gedacht

Uit onderzoek van Wageningen UR blijkt dat gecombineerde luchtwassers veel minder geur reduceren dan aanvankelijk gedacht. Dit is voor staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat reden de reductiecijfers bij te stellen. Van Veldhoven treuzelt niet en heeft aanscherpingen van de normen voorgesteld, die tot eind deze maand ter inzage liggen.

Bedenkingen bij WUR-rapport

De POV vindt dat het WUR-onderzoek een te smalle basis vormt om de normen te herzien. Ook zijn er bedenkingen bij het rapport. De POV wil daarom eerst het onderzoek en de gevolgen nader duiden, voordat er nieuwe geurnormen komen.

Eén reactie

  • kreijnen1

    volledig mee eens. het is te vroeg om al maatregelen af te kondigen als nog vraagtekens geplaatst worden bij de resultaten van het onderzoek, en als nog geen oorzaken zijn bepaald. Zo kun je nooit een goede oplossing met alle belanghebbenden voorbereiden.

Of registreer je om te kunnen reageren.