Varkenshouderij

Nieuws

Varkenshouder verliest rechtszaak van varkenshouder

Een varkenshouder in Mill die de verkregen omgevingsvergunning van zijn buurman-varkenshouder betwistte, is door de Raad van State (RvS) in het ongelijk gesteld. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de RvS.

De buurman van de bezwaarmakende varkenshouder had in 2013 een perceel gekocht waar een varkenshouderij is gevestigd. Van de gemeente Mill en Sint-Hubert heeft hij vervolgens in 2016 een omgevingsvergunning gekregen voor het bouwen van twee varkensstallen en het vervangen van een dak van een bestaande stal. Een jaar eerder, in 2015, heeft hij ook nog een perceel gekocht dat grenst aan de grond van de bezwaarmaker.

Grond ging naar buurman

Volgens de procederende varkenshouder had die grond niet verkocht mogen worden aan zijn buurman, omdat hij al eerder overeenstemming over de aankoop had met de verkoper. Dat was voor de varkenshouder voldoende reden bezwaar te maken tegen de gehele omgevingsvergunning die zijn buurman had gekregen. Met als motivering dat het maar de vraag is of de vergunningaanvrager wel rechtmatig eigenaar is en blijft van die in 2015 gekochte grond.

Rechtmatige eigenaar grond

Net als de rechtbank Oost-Brabant is de RvS echter van mening dat deze niet verder gemotiveerde opmerking niet voldoende is om de rechtmatigheid van de omgevingsvergunning in twijfel te trekken. Ook de opmerking dat zijn buurman niet de rechtmatige eigenaar van de grond is, schuift de RvS net als de rechtbank ter zijde. Volgens de RvS is de buurman-varkenshouder hoe dan ook de huidige eigenaar van het betreffende perceel en in dat kader belanghebbende bij de omgevingsvergunning.

Of registreer je om te kunnen reageren.