Varkenshouderij

Nieuws

Noord-Brabant steunt ontwikkeling duurzame stallen

Provincie Noord-Brabant stelt € 2,6 miljoen beschikbaar aan De Hoeve Innovatie voor de ontwikkeling van nieuwe stalsystemen die de uitstoot van ammoniak bij de bron aanpakken.

De Hoeve realiseert op 4 lokaties stalsystemen met dagontmesting voor kraamzeugen, guste en dragende zeugen, gespeende biggen en vleesvarkens. De dagontmesting voorkomt dat ammoniak ontstaat in de stal.

Keten Duurzaam Varkensvlees

Alle deelnemende varkensbedrijven zijn aangesloten bij Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). De Hoeve bv is ketenregisseur van KDV. Voorwaarde voor de subsidie is dat De Hoeve geen patent op de stalsystemen aanvraagt en alle informatie en onderzoeken openbaar maakt. De resultaten worden kenbaar gemaakt via www.stalvandetoekomst.nl. De onderzoeken worden afgestemd met Wageningen University and Research (Wageningen UR).

‘Het is de bedoeling om nog vóór 2020 een emissiefactor voor de stalsystemen op te nemen in de Regeling Ammoniak en Veehouderij’

De verwachting is dat in de eerste helft van 2019 de eerste meetresultaten gepresenteerd worden. Het is de bedoeling om nog vóór 2020 een emissiefactor voor de stalsystemen op te nemen in de Regeling Ammoniak en Veehouderij. Vanaf dan kunnen andere varkenshouders het systeem op hun bedrijf toepassen. De huidige vier stallen hebben een proefstalstatus.

Het varkensbedrijf van Verhoeven. Hier is het idee voor dagontmesting ontstaan. - Foto: Bert Jansen
Het varkensbedrijf van Verhoeven. Hier is het idee voor dagontmesting ontstaan. - Foto: Bert Jansen

Idee van dagontmesting ontstond in Valkenswaard

De Hoeve bv is eigendom van varkenshouder Hans Verhoeven en zijn partner Mark van den Eijnden. Het idee van dagontmesting is ontstaan op het bedrijf van Verhoeven in Valkenswaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.