Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Vitalisering varkenshouderij nog niet van start

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is druk met organiseren. De POV zet een structuur op voor de uitvoering van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij, dat 23 juni is gepresenteerd.

Zodra de noodzakelijke werkgroepen gereed zijn, wordt gestart met de uitvoering van het actieplan, dat samen met Rabobank en het ministerie van Economische Zaken tot stand kwam.

Stichting vitalisering varkenshouderij op komst

De coalitie vitalisering varkenshouderij is gevormd. De coalitie, onder leiding van oud-minister Uri Rosenthal, wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van het actieplan. Daarnaast wordt op korte termijn de stichting vitalisering varkenshouderij opgericht. Wat de rol wordt van deze stichting en hoe die zich verhoudt tot de coalitie, kan de POV nog niet aangeven. De POV kan ook niet aangeven met welke klussen wordt gestart bij de uitvoering van het actieplan.

De POV laat wel weten dat varkenshouders in dit jaar al gaan merken dat is gestart met het gezondmaken van de varkenshouderij in Nederland.

Mestverwerking heeft prioriteit

In het kader van kostenreductie heeft mestverwerking prioriteit. Ook wordt gewerkt aan het nieuwe Ketenkwaliteitssysteem Holland Varken.

Uri Rosenthal, voorzitter van de coalitie vitalisering varkenshouderij, zegt alle vertrouwen te hebben in een succesvolle uitvoering van het actieplan en heeft enorm veel zin om aan de slag te gaan.

Uit reacties van varkenshouders blijkt dat de verwachtingen van het plan tegengesteld zijn. Een deel heeft hoge verwachtingen van het plan, een ander deel verwacht er weinig van.

In weekblad Boerderij van dinsdag 20 september een update van de stand van zaken rond het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij.

Tijdens het symposium Ondernemen in de Varkenshouderij zal POV-voorzitter Ingrid Jansen het actieplan nader toelichten. Meld je hiervoor aan via www.ondernemenindevarkenshouderij.nl

De vijfde editie van Ondernemen in de varkenshouderij op 4 oktober 2018 staat geheel in het teken van innovatief ondernemen. Kom ook!

Eén reactie

  • Jan Brabant

    Ik begrijp dat het afschaffen van de varkensrechten wat meer tijd kost.
    Maar 2018 gaan ze halen v.w.b. het afschaffen van de rechten.

Of registreer je om te kunnen reageren.