Varkenshouderij

Nieuws

Varkensindex België zet stijgende trend voort

De Belgische varkensindex zet de stijgende trend voort die begin 2016 is ingezet.

Zowel op zeugenbedrijven, vleesvarkensbedrijven en gesloten bedrijven stijgen de marges door een betere opbrengstprijzen. De varkensindex is een voerwinstindex. De gemiddelde voerwinst in de jaren 2004, 2005 en 2006 geldt als referentiewaarde (100) voor het bepalen van de varkensindex. De varkensindex wordt vanaf juli 2016 maandelijks gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Financiën afdeling Economie (FOD Economie).

Hogere marges

Uit de varkensindex van augustus blijkt dat de marges zijn gestegen. Ondanks de stijging ligt de index nog onder het niveau van de referentieperiode. In de zeugenhouderij steeg hij het meest van 60 punten begin 2016, naar 98 punten. Daarmee bereikt de index bijna het niveau van de referentieperiode. In de vleesvarkenshouderij klom hij van 63 naar 85 punten en voor gesloten bedrijven steeg hij van 62 naar 81 punten.

Alleen gekeken naar voerkosten

De varkensindex zegt niets over de totale rentabiliteit van varkensbedrijven, omdat alleen de voerkosten zijn meegenomen. Alle andere kosten zijn buiten beschouwing gelaten. De totale rentabiliteit ligt lager dan de varkensindex omdat de kosten voor mestafzet, gezondheidszorg en energie flink gestegen zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.