Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Vlamingen verdiepen zich in opbrengstprijzen varkens

Vlaamse varkenshouders delen hun opbrengstprijzen van varkens met elkaar. De in producentenorganisatie VPOV verenigde varkenshouders willen hun onderhandelingspositie versterken.

De Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders (VPOV) gaat voortvarend van start. Half september ontving de vereniging haar erkenning van landbouwminister Joke Schauvliege. Twee maanden later draait de opbrengstprijsvergelijking voor slachtzeugen. De eerste indruk van de benchmarking slachtzeugen is dat de opbrengstverschillen oplopen tot meer dan 5 cent per kilo geslacht gewicht.

De producentenorganisatie gaat inzoomen op de verschillen in opbrengstprijzen. Zijn deze verklaarbaar, of niet? Reden van opbrengstverschil kan koppelgrootte zijn. Maar ook land van afzet, bevleesdheid en of de zeugen letselvrij zijn.

Onderhandelingspositie

De opbrengstprijsvergelijking versterkt de onderhandelingspositie en marktkennis van de deelnemende zeugenhouders. VPOV zal voor de boeren niet de onderhandelingen met hun afnemers overnemen. De vereniging wil de individuele boer erop wijzen hoeveel geld uit de markt is te halen, in dit geval voor slachtzeugen. Het is aan de varkenshouders wat zij met die marktkennis van het collectief doen.

Biggenprijs en benchmarking medicijnen

De Vlamingen hebben de smaak te pakken. De opbrengstprijsvergelijking voor biggen gaat van start. Binnen 4 maanden wordt begonnen met de opbrengstprijsvergelijking voor vleesvarkens. Ze kijken ook naar inkoop. En er komt een benchmarking medicijnen en stookolie. Op termijn moeten daar de kosten voor mestverwerking bijkomen.

Reacties ketenpartners vrij positief

VPOV vertegenwoordigt 15% van de Vlaamse varkensvleesproductie. Het streven is dat dit percentage groeit naar 20 medio 2017. Alleen varkenshouders die marktinformatie delen, krijgen cijfers terug. Voor slachtzeugen geldt dat een zeugenhouder de factuur instuurt van de dieren.

Voorzitter Tom Mertens betoogt dat zijn vereniging zorgvuldig te werk wil gaan. De varkenshouderij is ketenproductie. De boeren willen daarom grote tegenreacties van ketenpartners voorkomen. Die zijn ook uitgebleven, zegt de voorzitter. De reacties van ketenpartners zijn vrij positief, volgens de voorzitter.

Het is aan de leden-varkenshouders wat zij met de prijsinformatie doen. De VPOV ziet wel een rol voor de organisatie weggelegd om te komen tot een transparantere en uniformere wijze van uitbetalen van varkens in België. Op die punten is nogal wat mis.

Eén reactie

  • John*

    dat er veel mis is blijkt wel uit de grote correcties op de noteringen waarop uitbetaald wordt. In de praktijk staan deze dus altijd te laag en moet je blijven vragen om extra toeslag om de echte marktprijs te beuren. In mijn ogen horen noteringen dan ook vastgesteld te worden door onafhankelijke partijen die bv in dit geval facturen verzamelen. Zo is ook ooit de nvv notering begonnen, dat ging heel mooi totdat er op de nvv notering gehandeld werd terwijl deze opgezet was als prijsreferentie. notering weerspiegelt de markt > er worden te grote toeslagen opgezet (meer dan alleen de kosten voor bv een enting) waardoor de notering eigenlijk hoger staat dan de markt is. Ik ben benieuwd of het biggenprijs vergelijk onderzoek nog bestaat?

Of registreer je om te kunnen reageren.