Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Nieuwe langetermijnvoerwinsten bepaald

Wageningen - Op basis van actuele cijfers en toekomstverwachtingen hebben deskundigen van het overleg 'Lange termijn prognoses varkenshouderij' nieuwe uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld.

Deze normen worden als uitgangspunt gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van vijf tot tien jaar en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ). In de overleggroep zitten deskundigen uit de bank-, accountants- en advieswereld.

De technische kengetallen zijn aangepast op basis van de Kengetallenspiegel van Agrovision. Voerwinst en saldo voor de lange termijn zijn vastgesteld op respectievelijk €490 en €302 per gemiddeld aanwezige zeug per jaar en respectievelijk €76 en €62 per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar, exclusief btw. Deze bedragen zijn in lijn met de langetermijnvoerwinsten zoals deze de laatste jaren zijn vastgesteld. In 2008-'09 werd bij de vleesvarkens een langjarige voerwinst gegeven van €75. In de zeugenhouderij is de langetermijnvoerwinst opgelopen van €476 in 2008-'09 naar €490 dit jaar. Om tot de verwachte voerwinst van €490 te komen, rekenen de deskundigen met 28,5 afgeleverde biggen van 25 kilo die elk €41,50 opbrengen. Het voer voor de zeugen staat begroot op 1.188 kilo. Met een voerprijs van €0,26 per kilo komt dat op € 309. Voor het voer van de 28,5 biggen wordt gerekend met €301.

In de vleesvarkenshouderij ligt de verwachte opbrengst in '15 en daarna op €1.385 per kilo; een vleesvarken brengt gemiddeld €129,80 op. De voerkosten zijn €61 per dier (239 kilo voer).

Eén reactie

  • niet

    nou nou dat wordt niet cashen!!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.