Varkenshouderij

Nieuws

Vergunning ingetrokken om garagebox in stal

Den Haag - Een vleesvarkenshouder uit het Utrechtse Montfoort heeft tevergeefs de intrekking van de omgevingsvergunning voor het houden van vleesvarkens aangevochten.

De gemeente Montfoort besloot eind 2012 de vergunning in te trekken, omdat was gebleken dat in de bedoelde stal geen varkens meer werden gehouden. De varkenshouder had zijn varkensrechten verkocht en de stal omgebouwd tot garageboxen.

De Raad van State zegt dat de gemeente volledig in haar recht stond. De gemeente heeft daarbij gebruik gemaakt van de mogelijkheden in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, waarin staat dat een omgevingsvergunning kan worden in getrokken als de vergunde activiteiten al drie jaar niet meer worden uitgeoefend. De gemeente had een controle uitgevoerd in december 2009 en herhaald in december 2012. De aangebrachte garageboxen die er in 2009 waren, stonden er in 2012 nog.

Of registreer je om te kunnen reageren.