Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

CO2-bedwelming bij slacht in de ban

De sector moet op zoek naar alternatieve bedwelmingsmethoden voor varkens nu de motie van Marianne Thieme (PvdD) en Tjeerd van Dekken (PvdA) tegen het gebruik van CO2 bij slachten is aangenomen.

Veel slachterijen zijn de laatste jaren omgeschakeld van elektrisch verdoven naar CO2-verdoving om de vleeskwaliteit te verbeteren. Bij elektrisch verdoven is er meer kans op puntbloedingen en botbreuken. Ook is het stressniveau bij het opdrijven naar individueel elektrisch verdoven hoger dan bij het groepsgewijs verdoven met CO2. Bovendien is de verdovingsunit een integraal onderdeel van de slachterij, omschakelen naar elektrisch gaat niet zomaar.

Onderzoek naar alternatieven

Onder druk van dierwelzijnsorganisaties blijft er veel discussie over het verdoven met CO2. Hierdoor heeft staatssecretaris Van Dam, Wageningen Universiteit opdracht gegeven om de alternatieven van CO2-verdoving opnieuw te onderzoeken. In 2008 is er een soortgelijk onderzoek uitgevoerd door Wageningen UR, onder leiding van onderzoeker Marien Gerritzen. Hij zal ook dit nieuwe onderzoek aansturen.

Nieuwe inzichten en mogelijkheden

Destijds concludeerde het rapport dat andere gasconcentraties niets toevoegden. We zijn nu weer bijna 8 jaar verder geeft Gerritzen aan en dat geeft weer nieuwe inzichten en mogelijkheden. Bij elektrisch verdoven geeft het opdrijven ongerief voor de dieren, daar zijn wellicht nieuwe verbeterpunten voor mogelijk. Bij pluimvee zie je dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van elektrisch verdoven naar gasverdoving met een twee fase verdoving met lage en hoge concentratie CO2. Dit is bij varkens geen optie, geeft Gerritzen aan waardoor er naast andere gasconcentraties ook naar het gehele verdovingstraject gekeken dient te worden en er wellicht weer een verschuiving naar elektrisch plaatsvindt.

Eén reactie

  • John*

    waarom is de 2e kamer met zulke dingen bezig?

Of registreer je om te kunnen reageren.