Varkenshouderij

Nieuws 29 reacties

ZLTO volgt NVV niet in juridische procedure

Den Bosch – De ZLTO zal de NVV niet volgen in een juridische procedure tegen provincie Noord-Brabant, die een 'Brabantse Zorgvuldigheidsscore' wil invoeren. De NVV vindt dat varkenshouders een financiële vergoeding verdienen voor extra investeringen en meerkosten. Een aantal van de gestelde regels zou bovendien onrechtmatig zijn.

Woordvoerder van ZLTO Maarten Leseman schrijft op microblogsite Twitter dat verduurzaming uit de markt moet worden betaald en niet door de overheid. Leseman vraagt zich tegens af 'wie achter het net vist' wanneer de zorgvuldigheidsscore juridisch houdbaar blijkt te zijn.

Laatste reacties

 • w v gemert

  ZLTO bestuur weet niet hoe haar achterban denkt. Inhoudelijk is de reactie niets zeggend. De Nederlandse varkenshouderij is in een onderzoek van Oxfam Nivib de beste van de Wereld, blijkbaar niet goed genoeg voor het ZLTO bestuur. Ook andere onderzoeken bevestigen die positie van de Nederlandse varkenshouderij.

 • j.verstraten1

  Goed genoeg in de wereld is blijkbaar niet goed genoeg voor de nederlandse samenleving en politiek van gemert. En dan zul je wegen moeten zoeken om verder te komen. Dat kan de bzv zijn en als je die als een bedreiging ziet dan kan dat soms ook de juridische weg zijn. Ik ben benieuwd, maar het is ook een risico wanneer de rechter achter de provincie gaat staan. Dan regeert rupsje nooit genoeg. Ik zou het eerder begrijpen als de NOP deze stap zou zetten. De pluimveesector zit met de BZV echt in haar maag. Van varkenshouders hoor ik veelal positieve geluiden mbt de bzv in de zin van 'het valt wel mee'. Maarten vergalopeert zich in het feit dat wanneer politiek de verduurzaming afdwingt (bzv) de markt achterover kan leunen. Daarnaast leidt verduurzaming welke wél in de markt verdiend kan worden niet automatisch tot een voldoende score in de BZV.

 • w v gemert

  Je kan ook in de hoek gaan zitten en klappen accepteren, dat hebben we in het verleden al te veel gedaan en heeft ons toen ook niet geholpen.

 • schoenmakers1

  heel zwak dat lto niet meedoet

 • BW

  De ZLTO heeft een handtekening gezet onder de BZV. Dus nu een rechtszaak beginnen is wel heel erg raar. @verstraten, het valt niet mee met de BZV en diverse adviesbureaus waarschuwen al dat er binnenkort een nieuwe versie komt die veel strenger is. Dat het voor de pluimveesector veel moeilijker is weet ik niet. Wat ik wel weet is dat de eierensector de nek is/wordt omgedraaid. Hun concurrentiepositie is naar de maan geholpen door de politiek. Heel erg voor de eierensector. Laat het een les zijn voor de varkenshouders!!! De politiek is er op uit om de kostprijs zo hoog te maken dat we als varkenssector vanzelf het loodje leggen. Aanvechten dus.

 • silviabakel

  Goed NVV, aanvechten,
  nu hebben we versie 1.0, dat kan dan misschien wel meevallen maar voor je het weet zijn we bij versie 1.1 en hoeveel zullen er nog volgen.
  En als het in Brabant gaat lukken om de varkenshouders de BZV op te leggen is er zo een nieuwe geschreven voor de andere provincies.
  En waar hebben we het dan over één Europa, concurrentie vervalsing!!

 • w v gemert

  BW, zou het aujesky verhaal zich herhalen voor LTO en haar leden ? Ook daar toen voor getekend en hun leden later geen schade vergoeding ontvangen, wie weet wat er nu uit de gerechtelijke hoge hoed zou kunnen komen.

 • farmerbn

  Ik denk dat de LTO aan vergadertafel moet proberen zoveel mogelijk voor de veehouders te betekenen en dat 'agrarische actiegroepen' zoals NVV moet proberen met acties (rechtzaken ed) zoveel mogelijk binnen te halen. Wel moet de LTO geld geven om die rechtzaken te betalen omdat de LTO ook meelift met de voordelen behaald door de NVV.

 • j.verstraten1

  van gemert 3# noem eens wat voorbeelden van accepteren en in het hoekje bijven zitten? Ik draai nog niet zo lang mee. Ik zie wel dat ondanks al de strubbellingen de laatste pak weg 15 jaar bedrijven zich nog steeds ontwikkelen en die zorgen er wel voor dat de nederlandse veehouderij zo goed scoort bij oxfam Novib. Niet die bedrijven die in de hoek zijn gaan zitten.

 • j.verstraten1

  farmerbn, de lto heeft de nertsenhouders gesteund in hun rechtsgang naar de overheid. en terecht. Toch schat ik in dat dit deze keer echt niet gebeurt. Ook al zou de lto achter de keuze staan, de NVV lapt ook niet bij als de LTO aan de vergadertafel probeert zoveel mogelijk binnen te halen.

 • anton1937

  Juridisch is de actie van de NVV niet zinvol,omdat Den Haag de BZV van Brabant ondersteund. Overigens zijn de extra kosten die de veehouderij grote extra kosten moet maken,omdat m n luchtwassers de kostprijs flink verhogen. Luchtwassers zijn energie vreters ,die slecht zijn daarom slecht voor het milieu.de ZLTO en de NVV moeten elkaar ondersteunen,om met flinke subsidies b v zonnepanelen,om de luchtwassers enigszins betaalbaar te maken. Ga daar samenvoor NVV en ZLTO ,dan bewijzen jullie de boeren een dienst.. De BZV is een vast staand gegeven.

 • cocoma

  Hallo,

  De BZV lijkt mij geen vaststaand gegeven. Het is tot nu toe enkel verwerkt in een provinciale verordening ruimte (wel inspraak mogelijkheid maar geen beroepsmogelijkheid). Pas bij vervunningverlening of weigeren om een vergunning te verlenen kan een boer de BZV laten toetsen bij een rechtbank/Raad van State).

  Vaak voert de ZLTO het beleid uit wat de provincie wil (akkoordje hier, akkoordje daar, compromis linksom, compromis rechtsom), van echte (boeren)belangen behartiging is daarom vaak geen sprake.
  Een rechtzaak over iets waar zij zelf een compromis over hebben gesloten is natuurlijk 'not done' in 'bestuurderskringen'.

  Gegroet.

 • w v gemert

  j verstraten, reactie 9. Er zijn vele voorbeelden ik zal er een paar geven. Afschaffen van varkensrechten een paar keer vastgelegd in de wet, daarna mestverwerking i.p.v. varkensrechten en nu weer voor jaren uitgesteld. De PVV schenkt begin jaren 2000 een miljoen euro aan de gezondheidsdienst voor dieren om het eigen vermogen te verhogen uit reserves van varkenshouders. Het stelen van varkensrechten zonder betalen. Zo zijn er veel voorbeelden. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

 • w v gemert

  Anton 1937. Uw reactie nr 11 is t.a.v. ondersteuning van de BZV door Den Haag is onjuist, nog sterker Dijksma heeft aan de Tweede Kamer medegedeeld dat zij de gevraagde steun niet gaat geven en dat zij ook niet van plan is om dit landelijk uit te rollen. Ammoniak wassers en de verplichting is nationale wetgeving en is in deze procedure niet aan de orde. In ons land is de rechtsgang onderdeel van ons democratisch systeem en iedereen kan daar gebruik van maken. BZV is GEEN vaststaand feit.

 • evanderpasch1

  zlto loopt achter daan van doorn aan, en deze verzint er ieder jaar wel wat bij. word tijd dat nvv weer meer de belangen van varkenshouders behartigt

 • afm

  lto is een verleng stuk van de overheid . wie daar nog lid van is. graaft zijn eigen graf

 • j.verstraten1

  van gemert, het afschaffen van de varkensrechten is niet gelukt, de inspanningen hiervoor hebben er wel tot geleid dat de varkensrechten de afgelopen jaren zoveel in waarde zijn gedaald, dat ik steeds vaker varkenshouders hoor zeggen, laat ze maar blijven! ( maar dat zeggen ze niet allemaal). Melkveehouders hebben in de jaren 80 een quotum gekregen en zijn ook gekort zonder vergoeding. Het voordeel was wel dat het een europese regeling was. Hadden ze toen misschien ook beter maar gelijk voor de varkens en kippen in moeten voeren, hadden we vandaag helemaal geen mestverwerking nodig gehad. Zachte heelmeesters maken idd stinkende wonden. Soms denk ik wel eens laat de overheid zijn gang maar gaan, dan lossen veel problemen zich via een koude sanering ook wel op, in ieder geval sneller . Maar dat vind ik dan toch weer asociaal.

 • BW

  @v Gemert, ik denk dat de geschiedenis zich herhaald (aujesky). Ik neem tenminste aan dat, wanneer de zlto een handtekening zet onder een afspraak, hun leden er ook achter staan. Toen de POV opgericht moest worden moesten alle leden nog om hun mening gevraagd worden zei Maarten Rooijakkers. Dus dat zal met de BZV ook wel zijn gebeurd. Dus zlto leden staan achter de BZV. Dus zlto leden kunnen/willen dit niet aanvechten voor een rechter. Simpel toch????
  Dus Willie, als we winnen nemen we er weer eentje op!

 • joannes

  Precies @BW, op de manier zoals het zlto georganiseerd is, mag je veronderstelen dat ze bevoegd zijn de ¨boerenbelangen¨te vertegenwoordigen. Alleen een opstand kan hun autoriteit ondermijnen! Vakbonden zijn een goedvoorbeeld hierin; zij werken óók als een een tekenbevoegde autoriteit maar voordurend gecontroleerd met het stakingsrecht van de deelnemers. Stakingsrecht is bij wet geregeld en natuurlijk moeilijk bij, of beter, door boeren als drukmiddel te gebruiken. Maar een Bestuur wat los is van zijn achterban behoort gecorrigeerd te kunnen worden, desnoods met een massaal protest ze hun tekenbevoegdheid te ontnemen.

 • Mozes

  @joannes, als ik lees over de problemen bij de NVV met de biggenprijs heb ik de indruk dat het NVV bestuur ook behoorlijk los is van zijn achterban.

 • BW

  @Mozes, alles wat met de biggenprijs te maken heeft is in de regio en landelijke vergaderingen besproken. Ieder lid van de NVV heeft hierin een stem gehad. Personen zoals jij zeuren steeds weer aan en proberen olie op het vuur te gooien. Als je er niks meer van weet dan wat je nu schrijft kun je beter zwijgen.
  Bij de NVV kan ieder lid zijn stem laten horen en mee laten wegen in beslissingen. Daar kunnen menig organisatie nog veel van leren Mozes

 • joannes

  @Mozes, jij leest de door de tegenpartij gesponserde berichten, het NVV meet zijn succes aan lidmaatschapsgeld en successen behaald voor haar achterban. Met een duidelijk profiel, onderhandelings partner zijn en compromissen sluiten wanneer dat door leden geaccepteerd wordt! ZIj hebben met hun acties de vraagtekens bij die vermeende autoriteit van het ZLTO gezet. En terecht want achter het Politieke gordijn worden de belangen van de (varkens)boeren niet door het ZLTO verdedigd! Ze worden gecompromiteerd, of in het Nederlands, verkwanseld!

 • van someren

  wat ik mis in de discussie is de teloorgang van het gezinsbedrijf in de varkenshouderij. allerlei door de overheid en door de lto goed gekeurde kostprijs verhogende maatregelen . hebben de ondergang ingeleid van het gezinsbedrijf.
  de BZV is hier ook zo`n voorbeeld van.
  het ergste is nog dat niet alleen de gezinsbedrijven verdwijnen maar dat ook hun opgebouwde pensioen als sneeuw voor de zon verdwijnt. immers de meeste van deze locaties zij waardeloos geworden. een sociaal drama vindt er plaats zonder dat de boeren organisatie (lto) het interesseert
  .

 • joannes

  In hun melagomane houding @van someren, hebben ze (ZLTO) zich in hun ¨beleid¨ en zogenaamde ¨voorspoed¨ plannen voor het veiligstellen van de belangen van de leden alléén geconcentreerd op ¨Marktdominatie¨ met de laagste productie kostprijs dmv schaalgrootte. Zich niet realiserend, dat deze race voor dominatie, nooit eindigt, erger hij selecteert, de durfals van de behoudende deelnemers. En te veel risico eindigd altijd in onfortuin! VION en Rabo, zijn actuele de voorbeelden, maar de historie kent vele voorbeelden. Het bestuur had evenwichtiger moeten doorzien dat een goed leven, en respect voor je vak, veel belangrijker zijn dan EU markt dominatie in een race die alléén maar selecteert en nooit eindigt of hetzij in onfortuin.

 • w v gemert

  van someren, inderdaad het gezinsbedrijf komt steeds verder in de knel te zitten door besluiten van Brabantse bestuurders. Dit is onbegrijpelijk omdat juist voor de gezinsbedrijven veel draagvlak is in de maatschappij.
  Yves de Boer is geheel los geslagen van de realiteit. Op de site van Omroep Brabant staat dat de sector ook moet verduurzamen volgens hem, terwijl alle bekende onderzoeken de Nederlandse varkenshouderij tot de beste van de wereld plaatsen en in een onderzoek staat wij op nummer 1. Laat hem eens onderzoeken op welke plaats de Brabantse politici staan, bestaande onderzoeken geven een zeer bedenkelijk resultaat, en de Boer bevestigd dat nogmaals met zijn schofferende opmerking.

 • leftturn

  met de nieuwe wet dieraantallen in aantocht is een rechtzaak een mooi stukje theater voor de buhne. provincie of gemeente kan per locatie aangeven wat wel en niet kan. dan kan je beter een bzv hebben dan een sp coalitie die een heel gebied op slot gooit. nu weet je waar je aan moet gaan voldoen als je wilt groeien, en anders groei je toch lekker niet.
  ben geen fan van zlto, maar deze actie is echt voor de buhne. op zich niet verkeerd, je mag best laten zien dat het weer lastiger wordt. maar als je dit niet bevalt, ga dan emigreren.
  bij groeiende bedrijven heb je gewoon de plicht om de geuroverlast te beperken in een dichtbevolkt gebied als nederland.

 • Mozes

  @van Someren #23 en @joannes #24, in jullie reacties zit een merkwaardige tegenstrijdigheid. Je krijgt voor zover ik weet alleen met BZV te maken als je wilt uitbreiden. Jullie willen het gezinsbedrijf behouden en zijn tegen verdere groei. Dan is BZV voor jullie toch helemaal geen probleem?

 • joannes

  Je hebt gelijk @Mozes wanneer je het BZV vanaf nu beoordeeld, het zal remmend werken, maar we hadden het over de besluiten die geleid hebben tot de ondergang van het gezinsbedrijf, refererend aan de leegstand en kleinere bedrijven die door die kostenverhogende extra maatregelen sneller in waarde dalen. Pensioenen die zo maar even hun productiewaarde verliezen. Eea gepropagandeerd door het ZLTO via VION in de veronderstelling met kostprijsdominatie de (internationale) markt te domineren. Nu dat dit gekeerd moet worden is de ramp compleet wanneer hoe verder je op het verkeerde pad verkeerd des te groter de correctie. terug. Dat allemaal over de ruggen van de leden!

 • anton1937

  Van Gemert en Johannes luchtwassers reduceren niet alleen Ammoniak,maar ook de geur en fijn stof uit de stallen met 90 procent. Daarmee verduurzamen zij niet de veehouderij wat Yves de Boer, VVD gedeputeerde van Brabant stelt,omdat luchtwassers energie vreters zijn. De BZV in Brabant en geheel Nederland gaat ongetwijfeld door. De veehouderij moet zo slim zijn om miljoenen subsidies binnen te halen,doet de NVV niet,dan zijn slecht bezig voor de varkensboeren.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.