Varkenshouderij

Foto & video 2 reacties

Nieuwe varkensstal, dus nu hopen op betere tijden

Varkenshouders Gerhard en Janny Bom-Hans nemen in Zwinderen (Dr.) binnenkort een nieuwe vleesvarkensstal in gebruik. De stal voldoet aan de eisen van het Beter Leven-kenmerk (1 ster). De inrichting van de zeugenstal wordt daar op aangepast.

Foto

 • Gerhard (53) en Janny Bom-Hans (50) poseren bij de voersilo's van hun nieuwe vleesvarkensstal. Investeren in nieuwbouw is tegenwoordig niet eenvoudig. De markt zit tegen en marges staan onder druk. "We hebben altijd aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Het was voor ons daarom geen verrassing dat we de financiering rond konden krijgen", aldus Gerhard Bom.

  Gerhard (53) en Janny Bom-Hans (50) poseren bij de voersilo's van hun nieuwe vleesvarkensstal. Investeren in nieuwbouw is tegenwoordig niet eenvoudig. De markt zit tegen en marges staan onder druk. "We hebben altijd aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Het was voor ons daarom geen verrassing dat we de financiering rond konden krijgen", aldus Gerhard Bom.

  Foto: Hans Banus
 • De varkenshouders hebben een milieuvergunning voor het houden van 2.160 varkens. De stal is 70 meter lang, 35 meter breed en bijna 10 meter hoog. Het bouwwerk voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

  De varkenshouders hebben een milieuvergunning voor het houden van 2.160 varkens. De stal is 70 meter lang, 35 meter breed en bijna 10 meter hoog. Het bouwwerk voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

  Foto: Hans Banus
 • Gerhard en Janny boeren op twee naastgelegen locaties, aan de Verlengde Hoogeveensevaart. Op de voorgrond is de oude vleesvarkensstal zichtbaar. Hierin is plek voor 575 vleesvarkens. In vier afdelingen worden in totaal 880 speenbiggen gehouden. Op de achtergrond is de nieuwe stal zichtbaar. Bij het bedrijf hoort ook nog 18 hectare grond. Daarop kunnen de ondernemers een gedeelte van de varkensmest afzetten. Een deel van de grond wordt verhuurd aan een akkerbouwer voor de teelt van fabrieksaardappelen.

  Gerhard en Janny boeren op twee naastgelegen locaties, aan de Verlengde Hoogeveensevaart. Op de voorgrond is de oude vleesvarkensstal zichtbaar. Hierin is plek voor 575 vleesvarkens. In vier afdelingen worden in totaal 880 speenbiggen gehouden. Op de achtergrond is de nieuwe stal zichtbaar. Bij het bedrijf hoort ook nog 18 hectare grond. Daarop kunnen de ondernemers een gedeelte van de varkensmest afzetten. Een deel van de grond wordt verhuurd aan een akkerbouwer voor de teelt van fabrieksaardappelen.

  Foto: Hans Banus
 • Beeld van de thuislocatie, waar Gerhard en Janny 440 zeugen houden (voerligboxen met uitloop). De zeugenstal is in 1997 gebouwd. In 2002 kochten ze de naastgelegen locatie. De ondernemers spenen 29 biggen per zeug per jaar. Ze werken met Topigs 20-zeugen en een PIC Piétrain-eindbeer, de PIC408M (voorheen de PIC426).

  Beeld van de thuislocatie, waar Gerhard en Janny 440 zeugen houden (voerligboxen met uitloop). De zeugenstal is in 1997 gebouwd. In 2002 kochten ze de naastgelegen locatie. De ondernemers spenen 29 biggen per zeug per jaar. Ze werken met Topigs 20-zeugen en een PIC Piétrain-eindbeer, de PIC408M (voorheen de PIC426).

  Foto: Hans Banus
 • Beide bedrijfslocaties liggen aan de Verlengde Hoogeveensevaart, open vaarwater. 's Zomers komen hier veel boten langs. Gerhard en Janny zijn niet tussen de varkens opgegroeid. "Ons beider ouders waren melkveehouders. Wij wilden graag samen een boerenbedrijf beginnen. Vanwege het financiële plaatje kozen we voor varkens. In 1986 zijn we met 135 zeugen begonnen op een verouderd bedrijf op een andere locatie", vertelt Janny Bom.

  Beide bedrijfslocaties liggen aan de Verlengde Hoogeveensevaart, open vaarwater. 's Zomers komen hier veel boten langs. Gerhard en Janny zijn niet tussen de varkens opgegroeid. "Ons beider ouders waren melkveehouders. Wij wilden graag samen een boerenbedrijf beginnen. Vanwege het financiële plaatje kozen we voor varkens. In 1986 zijn we met 135 zeugen begonnen op een verouderd bedrijf op een andere locatie", vertelt Janny Bom.

  Foto: Hans Banus
 • De bouw van de varkensstal is in december van start gegaan. Flinke stortbuien zorgden verschillende keren voor wateroverlast tijdens de bouw. De beslissing om de stal aan de eisen van het Beter Leven-kenmerk te laten voldoen, werd op het laatste moment gemaakt. "In januari hebben we nog besloten lichtstraten in de zijwanden te maken", vertelt Janny.

  De bouw van de varkensstal is in december van start gegaan. Flinke stortbuien zorgden verschillende keren voor wateroverlast tijdens de bouw. De beslissing om de stal aan de eisen van het Beter Leven-kenmerk te laten voldoen, werd op het laatste moment gemaakt. "In januari hebben we nog besloten lichtstraten in de zijwanden te maken", vertelt Janny.

  Foto: Hans Banus
 • De varkenshouders willen inspelen op de toekomst. Het meedraaien in concepten biedt kansen, zo redeneren ze. Vandaar de keuze om de stal Beter Leven-proof te maken. "Het is afwachten of en hoe lang slachterij Tönnies bereid is een rendabele meerprijs te betalen voor het extra dierenwelzijn", aldus Janny. Gerhard vult aan: "De stal is ook ruim opgezet. Om aan het kenmerk te voldoen, houden we straks slechts vier varkens per afdeling minder dan in de gangbare situatie. "

  De varkenshouders willen inspelen op de toekomst. Het meedraaien in concepten biedt kansen, zo redeneren ze. Vandaar de keuze om de stal Beter Leven-proof te maken. "Het is afwachten of en hoe lang slachterij Tönnies bereid is een rendabele meerprijs te betalen voor het extra dierenwelzijn", aldus Janny. Gerhard vult aan: "De stal is ook ruim opgezet. Om aan het kenmerk te voldoen, houden we straks slechts vier varkens per afdeling minder dan in de gangbare situatie. "

  Foto: Hans Banus
 • Vier van de twaalf afdelingen worden voorzien van plateaus. "We waren benieuwd hoe de publieke opinie zou reageren op plateaus. Het lijkt een positieve uitwerking te hebben", vertelt Gerhard. De varkenshouder is wel huiverig voor extra arbeid als het gaat om schoonmaken en afleveren. Deurtjes in de hokafscheiding maken de groepsgroottes variabel.

  Vier van de twaalf afdelingen worden voorzien van plateaus. "We waren benieuwd hoe de publieke opinie zou reageren op plateaus. Het lijkt een positieve uitwerking te hebben", vertelt Gerhard. De varkenshouder is wel huiverig voor extra arbeid als het gaat om schoonmaken en afleveren. Deurtjes in de hokafscheiding maken de groepsgroottes variabel.

  Foto: Hans Banus
 • Een van de afdelingen zonder plateaus. De varkenshouders werken in de nieuwe stal volledig met plafondventilatie. "De stal is volledig onderkelderd. Ik vraag me af wat de invloed van meststoffen is op de diergezondheid. Ik heb er gewoon een beter gevoel bij als verse lucht van boven komt. Ik ga als ondernemer wel vaker op mijn gevoel af", aldus Gerhard.

  Een van de afdelingen zonder plateaus. De varkenshouders werken in de nieuwe stal volledig met plafondventilatie. "De stal is volledig onderkelderd. Ik vraag me af wat de invloed van meststoffen is op de diergezondheid. Ik heb er gewoon een beter gevoel bij als verse lucht van boven komt. Ik ga als ondernemer wel vaker op mijn gevoel af", aldus Gerhard.

  Foto: Hans Banus
 • Detail van het afleidingsmateriaal in de hokken. Gerhard en Janny blijven het gros van het werk samen doen. Hun twee zoons en dochter helpen zo nu en dan mee, maar hebben vooralsnog geen plannen het varkensbedrijf later over te nemen. "Onze beide jongens Henry en Gerben zijn de techniekkant opgegaan. Ze nemen het elektrisch installatiewerk voor hun rekening", vertelt Janny.

  Detail van het afleidingsmateriaal in de hokken. Gerhard en Janny blijven het gros van het werk samen doen. Hun twee zoons en dochter helpen zo nu en dan mee, maar hebben vooralsnog geen plannen het varkensbedrijf later over te nemen. "Onze beide jongens Henry en Gerben zijn de techniekkant opgegaan. Ze nemen het elektrisch installatiewerk voor hun rekening", vertelt Janny.

  Foto: Hans Banus
 • De lucht komt binnen via de kopgevel, aan de noordzijde. De inlaat wordt gestuurd op basis van onderdruk. Vleesvarkenshouders die voldoen aan de eisen van het Beter Leven-kenmerk werken met zeugenhouders die dat ook doen. Omdat Gerhard en Janny een deel van hun eigen biggen grootbrengen, moet ook de zeugenstal worden aangepast. "De uitloop achter een aantal voerligboxen is niet groot genoeg", vertelt Janny.

  De lucht komt binnen via de kopgevel, aan de noordzijde. De inlaat wordt gestuurd op basis van onderdruk. Vleesvarkenshouders die voldoen aan de eisen van het Beter Leven-kenmerk werken met zeugenhouders die dat ook doen. Omdat Gerhard en Janny een deel van hun eigen biggen grootbrengen, moet ook de zeugenstal worden aangepast. "De uitloop achter een aantal voerligboxen is niet groot genoeg", vertelt Janny.

  Foto: Hans Banus
 • De lucht komt de vleesvarkensstal binnen via verschillende vakken, die allemaal zijn voorzien van een klep (zie onderkant van de foto). Met de klep wordt de mate van luchtinlaat gestuurd.

  De lucht komt de vleesvarkensstal binnen via verschillende vakken, die allemaal zijn voorzien van een klep (zie onderkant van de foto). Met de klep wordt de mate van luchtinlaat gestuurd.

  Foto: Hans Banus
 • Linksboven bevindt zich het luchtkanaal. Alle twaalf afdelingen zijn hier op aangesloten, ook de eerste twee afdelingen. De luchtafvoerbuizen van deze afdelingen zijn langer dan de overige buizen. De vleesvarkensstal is namelijk langer dan het luchtkanaal. "Om de inlaatlucht rustig binnen te laten komen en ietwat te conditioneren, besloten we het zo te doen", legt Gerhard uit.

  Linksboven bevindt zich het luchtkanaal. Alle twaalf afdelingen zijn hier op aangesloten, ook de eerste twee afdelingen. De luchtafvoerbuizen van deze afdelingen zijn langer dan de overige buizen. De vleesvarkensstal is namelijk langer dan het luchtkanaal. "Om de inlaatlucht rustig binnen te laten komen en ietwat te conditioneren, besloten we het zo te doen", legt Gerhard uit.

  Foto: Hans Banus
 • Overzichtsfoto van het luchtkanaal, waarvan alle naden en kieren zijn dichtgemaakt. Het luchtkanaal is niet aangesloten op een luchtwasser. De varkenshouders werken met schuine putwanden, volgens het zogenoemde IC-V-systeem. "We werken bij de zeugen met een chemische luchtwasser. Het zwavelstof van de chemische luchtwasser is erg agressief. De zeugenstal heeft er veel onder te lijden. Door intern te salderen was een nieuwe luchtwasser gelukkig niet nodig", vertelt Gerhard.

  Overzichtsfoto van het luchtkanaal, waarvan alle naden en kieren zijn dichtgemaakt. Het luchtkanaal is niet aangesloten op een luchtwasser. De varkenshouders werken met schuine putwanden, volgens het zogenoemde IC-V-systeem. "We werken bij de zeugen met een chemische luchtwasser. Het zwavelstof van de chemische luchtwasser is erg agressief. De zeugenstal heeft er veel onder te lijden. Door intern te salderen was een nieuwe luchtwasser gelukkig niet nodig", vertelt Gerhard.

  Foto: Hans Banus
 • De ondernemers werken met nokventilatie. Vanwege de nabijheid van hoogspanningskabels zijn de nokventilatoren niet helemaal achter in de stal geplaatst. Onder de ventilatoren is een soort vijver gemaakt om hemelwater af te vangen.

  De ondernemers werken met nokventilatie. Vanwege de nabijheid van hoogspanningskabels zijn de nokventilatoren niet helemaal achter in de stal geplaatst. Onder de ventilatoren is een soort vijver gemaakt om hemelwater af te vangen.

  Foto: Hans Banus
 • Het medicijnbord is indrukwekkend. Per afdeling kunnen de varkenshouders straks medicijnen en zuren toedienen aan het drinkwater. Ook kunnen ze per afdeling meten hoeveel water er wordt opgenomen en hebben ze de mogelijkheid de leidingen onder hoge druk door te spoelen.

  Het medicijnbord is indrukwekkend. Per afdeling kunnen de varkenshouders straks medicijnen en zuren toedienen aan het drinkwater. Ook kunnen ze per afdeling meten hoeveel water er wordt opgenomen en hebben ze de mogelijkheid de leidingen onder hoge druk door te spoelen.

  Foto: Hans Banus
 • Voor de nieuwe vleesvarkensstal staan acht nieuwe voersilo's. De achterste vier hebben een inhoud van 30 kuub. Ze zijn bedoeld voor de opslag van enkelvoudig grondstoffen. De overige vier silo's – twee van 20 kuub en twee van 15 kuub – zijn voor de opslag van aanvullende voeders van het mengvoerbedrijf. Er worden nog twee voersilo's geplaatst met biggenvoer. In de voerweeghut wordt straks ook het rantsoen van de speenbiggen afgewogen.

  Voor de nieuwe vleesvarkensstal staan acht nieuwe voersilo's. De achterste vier hebben een inhoud van 30 kuub. Ze zijn bedoeld voor de opslag van enkelvoudig grondstoffen. De overige vier silo's – twee van 20 kuub en twee van 15 kuub – zijn voor de opslag van aanvullende voeders van het mengvoerbedrijf. Er worden nog twee voersilo's geplaatst met biggenvoer. In de voerweeghut wordt straks ook het rantsoen van de speenbiggen afgewogen.

  Foto: Hans Banus
 • Tijdens de open dag van aanstaande donderdag 16 juli is een afdeling helemaal klaar. Die wordt na de open dag ontsmet, waarna er zo snel mogelijk biggen worden opgelegd. De weken daarna raakt de stal stukje bij beetje vol. Mensen die donderdag de open dag willen bezoeken zijn tussen 17.00 en 21.00 uur welkom aan de Verlengde Hoogeveensevaart 33 in Zwinderen (Dr.).

  Tijdens de open dag van aanstaande donderdag 16 juli is een afdeling helemaal klaar. Die wordt na de open dag ontsmet, waarna er zo snel mogelijk biggen worden opgelegd. De weken daarna raakt de stal stukje bij beetje vol. Mensen die donderdag de open dag willen bezoeken zijn tussen 17.00 en 21.00 uur welkom aan de Verlengde Hoogeveensevaart 33 in Zwinderen (Dr.).

  Foto: Hans Banus

Laatste reacties

 • Klomp

  Mooie stal familie Bom. Heel veel succes toegewenst met jullie uitbreiding. Groet Fam. Klomp.

 • varkenshouder1

  Mooie stal, Gefeliciteerd.
  Alleen de benaming medicijnbord is allang achterhaald. Dat zou Boerderij beter moeten weten. Als het goed is wordt er een minimum aan medicijen gebruikt en al helemaal niet via dit bord. Noem het maar een contolebord voor zuur toevoeging.

Of registreer je om te kunnen reageren.