Commentaar

‘Goochelen met genetica in varkenshouderij’

Trends in fokkerijland komen en gaan. Koers houden op eigen bedrijf is het belangrijkst.

De Nederlandse varkenshouderij kenmerkt zich door een grote verscheidenheid bedrijfstypes, stallen, stalinrichting en genetica. Dat laatste aspect wordt enerzijds bepaald door de voorkeuren van de gebruiker, daarnaast zijn het ook vooral de afnemers die hun stempel drukken op de genetica.

Veranderende wensen van de kopers van de biggen of andere inkoopeisen van slachterijen sturen de genetica in de stal.

Rol van marktsituatie

Zo is er eigenlijk continu wel wat te doen over de te gebruiken zeug en de in te zetten eindbeer. Om de paar jaar moet alles net weer iets vleesrijker, het andere moment mag de speklaag weer wat dikker. De marktsituatie waarin de sector verkeert, speelt daar ongetwijfeld ook een belangrijke rol in. Op het moment dat het varkensaanbod krap is, worden inkoopeisen vanzelf ruimer, in een markt waarin wat te kiezen valt, gebeurt het tegenovergestelde.

De huidige trend is dat de eindbeer weer wat vetter mag zijn. De zeugen worden steeds bevleesder, terwijl de slachterij juist meer spek verlangt. Dat kan om een andere eindbeer vragen. Ki-organisaties merken dat in de vorm van veel vragen van klanten en een veranderend afzetpatroon. Piétrain-achtige eindberen maken plaats voor robuustere maar minder bespierde beren.

Berenkieswijzer

Het lastige is wel dat de effecten van een andere eindbeer pas na een jaartje echt zichtbaar worden als de eerste paar rondes vleesvarkens geleverd zijn. Om een goede inschatting te kunnen maken, hebben fokkerijorganisaties zogeheten berenkieswijzers in gebruik, maar hoe een eindbeer uitpakt in de praktijk is nooit precies in te schatten. Dat is van tal van andere factoren afhankelijk. Resultaten kunnen uiteindelijk mee- of tegenvallen en marktomstandigheden zijn mogelijk ook net weer iets anders.

Het is daarom uiteindelijk belangrijk om zo min mogelijk af te wijken van de langjarige bedrijfsstrategie en niet direct in te gaan op alle mooie praatjes van mensen die juist belang hebben bij een verandering. Dat neemt niet weg dat bijsturen soms nodig is. Maar doe dat zo min mogelijk en goed onderbouwd.

Of registreer je om te kunnen reageren.