13 reacties

‘Wij gaan als POV desnoods keihard actievoeren’

Provincie Noord-Brabant wil dat veehouders verouderde stallen voor 2022 vervangen door emissiearme. Wie nieuw wil bouwen, moet echter elders slopen. Volgens de POV zijn de normen veel te streng.

De plannen die provincie Noord-Brabant vorige week heeft gepresenteerd om de veehouderij verder te verduurzamen beheersen al dagenlang het nieuws. En dat is niet zomaar. De gevolgen zijn desastreus en naar verwachting zullen honderden bedrijven versneld moeten stoppen en zullen meer ondernemers onder de armoedegrens komen. Wij hebben inmiddels laten weten dat als de plannen niet worden aangepast, de POV naar de rechter zal stappen. We hebben continu de dialoog geprobeerd met de provincie te zoeken, maar tevergeefs.

‘Wie 10 vierkante meter nieuwe stal neerzet, moet elders 11 vierkante meter oude stal laten slopen’

De provincie wil dat Brabantse veehouders verouderde stallen voor 2022 vervangen door emissiearme exemplaren. Wie 10 vierkante meter nieuwe stal neerzet, moet elders 11 vierkante meter oude stal laten slopen. Boeren die excelleren als duurzame ondernemers, krijgen letterlijk extra ruimte. Hun bedrijf mag groeien tot maximaal 2,5 hectare; de limiet ligt nu op 1,5 hectare. Een bedrijf moet wel een 8,5 scoren op de Brabantse Zorgvuldigheidslat om hiervoor in aanmerking te kunnen komen.

De provincie wil zogenaamd perspectief bieden in ruil voor verdere verduurzaming. De realiteit is echter anders. Een varkenshouder zal eerst zijn huidige stal, waarvoor hij al forse investeringen heeft gedaan, moeten vervangen door een emissiearm exemplaar. Als hij dan een nieuwe stal wil bouwen, zal hij eerst elders een oude stal moeten laten slopen. De betreffende varkenshouder heeft vervolgens de ambitie om aanspraak te maken op het maximale bouwblok. Hiervoor moet de hij wel eerst omschakelen naar biologisch om aan een 8,5 te kunnen voldoen. Hoe realistisch klinkt dit in uw oren?

‘Een snelle doorrekening leert al snel dat dit beleid niet tientallen miljoenen kost, maar honderden miljoenen’

Investeringsfonds

De provincie wil boeren wel een steuntje in de rug geven via een investeringsfonds. Een eerste schatting is dat daarvoor € 30 miljoen nodig is. Zij verwacht dat ook partners, veevoerbedrijven en slachterijen bijdragen. Wij kunnen de provincie snel uit hun droom helpen. Een snelle doorrekening leert al snel dat dit beleid niet tientallen miljoenen kost, maar honderden miljoenen. Inmiddels laat ook de periferie weten dat zij het totaal niet eens zijn met dit beleid en dat zij de boeren steunen. Een financiële bijdrage voor een investeringsfonds kan dan ook nog lang op zich laten wachten.

‘Provincie Brabant lijkt doelbewust bezig met uitrookbeleid’

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de provincie doelbewust bezig is met een uitrookbeleid. Een aantal weken geleden is door boeren de campagne #boerenhorenbijbrabant opgezet. Inmiddels hebben ook tientallen veehouders uit de gemeente Laarbeek dinsdagmiddag de sleutels van hun stallen ingeleverd bij de burgemeester. De verwachting is dat andere veehouders uit andere gemeenten dit voorbeeld zullen volgen.

Inmiddels zien we ook andere provinciale bewegingen. De provincie Limburg heeft te kennen gegeven dat de Brabo-boer niet welkom is in Limburg. Limburg wil dat de grenzen dichtgaan voor Brabantse boeren die met hun varkens willen verkassen naar deze provincie. Omdat de provincie Brabant veeboeren veel strengere regels oplegt, en die nog wil aanscherpen, vreest Limburg dat veel Brabantse veehouders zich hier willen gaan vestigen, waardoor het aantal dieren hier groeit. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft inmiddels een brief geschreven aan Van Dam met het verzoek om Limburg los te koppelen van Brabant.

Wet veedichte gebieden

Vanuit de Rijksoverheid wordt zelfs op verzoek van Brabant een Wet veedichte gebieden gemaakt om de veestapel te reguleren, terwijl de andere varkensprovincies Gelderland, Overijssel en Limburg hebben aangegeven niets in deze wet te zien. De Wet veedichte gebieden geeft provinciebesturen de bevoegdheid om een grens te stellen aan het aantal dieren in een gebied of op een specifieke locatie.

De POV heeft zelf het initiatief genomen om samen met de Rabobank en het ministerie van Economische Zaken te komen tot het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. De varkenshouder moet volgens dit plan meer marktgericht werken met onderscheidende kwaliteit, meer dierenwelzijn en duurzaamheid. Voor een vitale sector is herstructurering nodig, met minder stallen en minder varkens. Dit plan wordt op dit moment uitgerold. Vanuit de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij is continu contact gezocht met de provincie om verbinding te zoeken. Helaas bleef aansluiting uit.

‘Actieplan Vitalisering Varkenshouderij, dát is ons verhaal’

Boerderij-redacteur Guus ten Hove schrijft in zijn commentaar dat de vakbonden angstvallig stil blijven. Ten Hove vraagt zich af wat ons verhaal is en wat er moet gebeuren om de agrarische sector een plek te geven die de sector verdient. Wij waren en zijn nog steeds in de veronderstelling dat we een verhaal hebben, namelijk het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Wij vragen ons af wat de varkenssector nog meer kan doen dan de dialoog blijven aangaan en zelf verantwoordelijkheid nemen met een plan?

Wij zijn inmiddels zover dat als wij het tij niet gekeerd krijgen, we daadwerkelijk keihard actie gaan voeren; en dat is niet alleen de gang naar de rechter, maar ook dat de snelwegen gewoon worden platgelegd. Wij voelen ons niet gehoord en zijn bijna zover dat we ons vastklampen aan de laatste strohalm.

Laatste reacties

 • wienbemelmans

  ik vraag me af waar de provincie brabant de arogancie vanaf haalt om zo met ondernemers om te gaan er moet weer eens honger komen dan bleren die zelfde het hards om genoeg binnen te krijgen want dat zijn ze gewend hun eigen zakken vullen.

 • f.p.zomer

  Zlto is oorverdovend stil.

 • missis

  2022 dat is al zo..............................................

 • melkkoeienboer

  goed zo. trekkers mee op 7 juli

 • melkveehouder wim

  ja goed plan op 7 juli met zijn alle met trekkers over de snelweg naar het provinciehuis laat nederland maar is voelen dat het we het echt meenen .
  Ik hoop dat de zlto zich hierbij aansluit zo niet zeg ik mijn lidmaatschap op.

 • zon

  Als mijn voerleverancier zich inlaat met financiering van het investeringsfonds ga ik direct op zoek naar een ander.

 • j.verstraten1

  Melkveehouder Wim was je vrijdagochtend ook op het provinciehuis?

 • Gat

  Voor eerst in jaren heeft de provincie de veehouders in alle sectoren op 1 lijn gekregen. Iets wat de belangenbehartigers nooit gelukt is.

 • peetersdejongh1

  beste bestuurders vergeten jullie niet erop te hameren dat in 2024 alle asbestdaken vervangen moeten zijn, ook dat brengt enorme kosten met zich mee en dient maar 2 jaar later gerealiseerd te zijn, jaja

 • krulsaart

  Dat wordt dus een slecht compromis waarbij 2024 de datum wordt. Dan valt deze Brabantse onzin "mooi" samen met het asbestverhaal. Het zal door de provincie wel gebracht worden als een enorm offer van PS. En de boer zal erop aangesproken worden dat hij nooit tevreden is als hij hier niet mee instemt.

 • CJa

 • afm

  denk maar niet dat LTO naar de rechter stapt die staan er bij en kijken er naar

 • boelenham

  Beste varkenshouder u allen heeft een mileuvergunning waarin staat waar aan jeje moet houden ,daar kun je mee zwaaien , en afspraak is afspraak met de hantekening van de burgemeester ,.daarin wordt nergens gesproken dat de spelregels onderhands aangepast mogen worden,als een van bijde partijen dat wel wil, moet zij de kosten dragen . Punt .afspraak is afspraak

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.