Commentaar

Varkenshouder, blijf alert op PED

Het eerste Nederlandse varkensbedrijf is vrij van PED-virus. Neem hygiëneprotocollen in acht, want besmettingen liggen op de loer.

Op haar website meldde de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) vorige week dat het eerste Nederlandse varkensbedrijf waar PED is vastgesteld officieel vrij is van de ziekte. De klinische klachten waren al langere tijd niet meer aanwezig. Inmiddels is op het bedrijf een heel aantal nieuwe biggen opgelegd die niet besmet zijn geraakt. Consequent toegepaste hygiënemaatregelen bleken van groot belang om vrij te worden van het virus.

Negentien PED-uitbraken in Gelderland 
Dit goede nieuws is echter één kant van het verhaal. Het blijkt dat er nog regelmatig nieuwe besmettingen bijkomen. Sinds de eerste uitbraak van het virus in november 2014 zijn 34 bedrijven besmet geraakt met het PED-virus, veelal vleesvarkensbedrijven. De besmettingen zijn inmiddels verdeeld over zeven provincies met negentien uitbraken in Gelderland.

Verdere ziekteverspreiding PED tegengaan
De besmettelijkheid van het virus blijft hoog. Laboranten van de GD vinden veel virusdeeltjes in aangeleverde mestmonsters. Alertheid is dus zeker geboden om verdere verspreiding tegen te gaan. Grondige ongediertebestrijding blijkt daarbij cruciaal. Open en transparant communiceren met transporteur en andere handelsrelaties is van groot belang om te zorgen dat alle schakels de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. Dat blijkt in de praktijk navolging te krijgen.

Hygiënemaatregelen aanscherpen loont
Enkele besmettingen met het PED-virus bleken na GD-onderzoek te herleiden naar twee handelaren. Deze partijen hebben de hygiënemaatregelen aangescherpt en zijn daarna niet meer gelinkt aan verspreiding van het virus.

PED lijkt binnenkort ingedamd
Ander goed nieuws is er ook. Met het warmere weer in aantocht is de verwachting dat het virus zich minder snel verspreidt. 
Alles overziend lijkt PED binnenkort ingedamd. Om dat te bewerkstelligen is het wel nodig een maximale focus te hebben op de hygiëneprotocollen. Dat is tevens een goede manier om de algehele gezondheidsstatus van individuele bedrijven te borgen of te verbeteren. Er liggen altijd andere ziekten op de loer.

Of registreer je om te kunnen reageren.