Redactieblog

29 reacties

Grenzen aan de groei

Wakker Dier waarschuwt voor vermeende superzeugen die 35 biggen per jaar krijgen en wijst er op dat de dieren amper in staat zijn zelf al die biggen groot te brengen.

Wakker Dier heeft een punt. De worpgrootte van zeugen stijgt. Het komt vaker voor dat biggen moeten worden overgelegd naar andere zeugen of kunstmatig moeten worden opgefokt.

De vraag is hoe ver je mag en kan gaan met productieverhoging. Die vraag is niet alleen relevant in de varkenshouderij, maar speelt eigenlijk in alle veehouderijsectoren. Het fenomeen doodgroeiers, dieren die zo hard groeien dat hun hart het niet meer trekt, heeft de vleeskuikenhouderij opgescheept met het woord 'plofkip'. In de melkveehouderij worden producties gehaald van 10.000 kilo per koe per jaar. Hoe ver kun je gaan zonder dat het ten koste gaat van het welzijn van de koe? In de professionele schapenhouderij is de jongste ontwikkeling het infokken van het zogenoemde Booroola-gen, dat het mogelijk maakt dat een ooi één à twee lammeren per worp meer krijgt. Ook hier geldt dat de ooi de extra geproduceerde lammeren bijna niet zelf kan grootbrengen.

In elke sector zullen er antwoorden moeten worden gevonden.

In de varkenshouderij lijkt het verstandig ervan uit te blijven gaan dat de zeug de capaciteit en de vitaliteit moet hebben om al haar geworpen biggen zelf in voldoende mate te kunnen zogen en groot te brengen.

Laatste reacties

 • farmerbn

  De maraton lopen binnen 2 uur moet ook verboden worden en Bolt mag niet eerder aankomen dan na 10 seconden. Veehouders mogen niets en de mens alles.

 • husky

  @farmerbn ik ben zeker geen dieren activist maar een mens kan mogelijk nog kiezen om iets wel of niet te doen een dier in de veehouderij niet

 • varkenshaasje

  bij de mens komt het ook veelvuldig voor dat ze een of meerdere kinderen krijgen en deze niet zelf groot brengen oppas,buitenschoolse opvang, dumpen bij de sportclub want er moet wel met 2 man gewerkt worden om de lasten van het huis te dragen en toch nog twee tot drie keer per jaar op vakantie te kunnen.
  niet veel anders dan op de boer dus

 • varkenshouder1

  Een zeug kan 35 biggen grootbrengen. Het zit bij de boer en de kwaliteit zeug als dit niet lukt.Biggen blijven niet tot de 115 kg bij de zeug en zullen eens op eigen benen moeten gaan staan. Dat wordt alleen 2 weken vervroegd bij de moederloze opfok. Is daar iets mis mee dan????

 • John*

  tja en hoeveel kinderen krijgen nog borstvoeding. i.p.v. elke keer maar naar de veehouderij te wijzen mag er ook wel eens kritisch gekeken worden naar de afnemende vruchtbaarheid (al die klinieken staan er niet voor niets) en het afnemend grootbrengend vermogen van de mens. die 35 biggen geven de zeugen alleen maar als alles in orde is, voeding, huisvesting, gezondheid en het belangrijkste van alles de verzorging.

  Wakker dier bedankt voor het compliment!

 • hvr

  Grappig hoor, die vergelijkingen tussen dier en mens, maar die gaan natuurlijk totaal niet op in de echte wereld.
  Maar @farmerbn lezende verklaart iets: veehouders zijn blijkbaar geen mensen.

 • Ferm

  Tegenwoordig hebben we de mond vol van duurzaam en diervriendelijk en investeren we flink op diercomfort en reductie van antibiotica en etc. , maar voeren we de prestaties/productie van van de boerderijdieren steeds meer op om zogenaamd meer rendement te behalen. Maar meer produceren geeft mijns inziens alleen maar lagere prijzen en hogere kosten om de dieren zover te brengen en in de benen te houden. Slaan we de plank dus mis, ook mede doordat het ons imago naar buitengoed ook aantast. We zijn nog meer onze eigen vijand aan het worden, met onze prestatiedwang, dan een WD en cornuiten. De boerderij wordt steeds meer een productie-unit met managers. De burger rekent ons daarop af, alle goedbedoelde duurzaamhieds en welzijnsinvesteringen ten spijt. Kunnen we als sector voor gaan als we willen, maar hebben we heel wat werk te verzetten voor acceptatie door de burger/kieser.

 • varkenshaasje

  natuurlijk gaan die niet op, het gaat erom dat je als varkenshouderij geframed word door onze 'vrienden' van wakker dier.
  hun gaat het niet om het welzijn van de zeug en big maar om het kapot maken van de gehele dierhouderij.

 • joannes

  @varkenshaasje, daar heb je volgens mij het punt! De verborgen agenda van WD. Een waarmee ze alles wat maar lijkt op een motief voor productie en je broodverdienen, direct in een negatief dieronvriendelijk aandacht getrokken wordt. Zij krijgen er leden en geld mee binnen; het is hun melkkoe. En de Politiek eromheen laat zich leiden uit eigenbelang! Ze kunnen hun positie bij de staatskas niet in de waagschaal gooien voor die paar procent direct varkensbelangen. Het de tactiek van terrorisme: relatief kleine aanvallen op een groot Politiek lichaam voor meer invloed en natuurlijk geld en macht. Idealen worden misbruikt voor eigenbelang. Het kan allemaal in de democratie! En dat terwijl alleen een varken met de beste verzorging veel nageslacht kan voortbrengen.

 • w v gemert

  Wij varkenshouders doen het veel beter dan de natuur buiten, laat W D. dat eerst regelen en dan pas commentaar leveren op de duurzaamste varkenshouderij ter wereld de Nederlandse varkenshouderij.

 • somporn

  HVR,grappig hoor, die vergelijkingen tussen dier en mens, maar die gaan natuurlijk totaal niet op in de echte wereld.
  Dus als het WD uitkomt mag mens en dier niet gelijk zijn,maar als het wel gelegen is dan staan de dieren gelijk met de mensen.Ja,ja.

 • J. Hogenkamp

  Sake Moesker formuleert het voorzichtig aldus: 'In de varkenshouderij lijkt het verstandig ervan uit te blijven gaan dat de zeug de capaciteit en de vitaliteit moet hebben om al haar geworpen biggen zelf in voldoende mate te kunnen zogen en groot te brengen.' Ik ben het daar 100% mee eens. En wat Wakker Dier betreft, niet mijn club, maar met hun 'vinding' Superzeug kunnen we ze best een handje helpen, klinkt naar buiten toe best goed. Superboeren met Superzeugen doen het Supergoed.

 • minasblunders1

  Goed stuk van Sake Moesker. Verder ben ik het eens met Paysanne: hoe dom kun je als boer bezig zijn? We geven de maatschappij alle reden om van de veehouderij te (gaan) kotsen!! Eigen glazen ingooien heet zoiets.

 • Mozes

  Voor productieverhoging geldt hetzelfde als voor subsidie: enige tijd geeft het voordeel, daarna wordt het verdisconteert in de prijs. Vanaf dat moment geeft het geen voordeel meer maar is het een noodzaak om te overleven.

 • Ferm

  Je hebt verschillende productiehoeveelheden. Je hebt marginaal, gemiddeld, optimaal en maximaal. Optimaal is zoals de naam al zegt veelal het best, gerekend over de opbrengst, maar zeker de kostenkant. Wij boeren streven veelal, opgejut door ver- en inkopers, naar maximaal. Vaak kom je dan op een fragiel evenwicht, erg risicovol, en zoals Mozes al zegt, de meerproductie geeft veelal een lagere prijs. Voor wat betreft duurzaamheid, bedrijven met topproducties zijn niet duurzaam bezig, ook al investeerd men nog zoveel in accessoires qua dierhouderij als mogelijk is.

 • varkenshaasje

  helemaal met paysanne en mozes wat betreft dat je met productie verhoging maar een tijdelijk voordeel behaalt.
  wij laten ons door de perrifirie opjagen om hun omzet veilig te stellen.
  het feit is wel dat je als eenling niet kunt minderen want dan heb je binnen de kortste keren geen bedrijf meer en als groep word je door de mededingingsautoriteit aangepakt omdat het hoger belang belachelijk goedkoop voedsel voor de consument om de inflatie laag te houden dan in gevaar komt.

 • Fermer

  @varkenshaasje, belachelijk goedkoop voedsel is de wens zeker van de politiek, maar als je het verschil tussen onze opbrengstprijs en de prijs in de winkel ziet, dan blijft er te veel tussen ons en de consument aan de strijkstok hangen. Daarvan hoort ons een groter deel toe. Niet de consument zal meer hoeven te betalen, de verdeling van de opbrengst zal moeten veranderen. Dat moeten we, eventueel met hulp van de politiek, afdwingen. Het best kan dat door (tijdelijke) krapte te veroorzaken.

 • alco1

  We weten het allemaal,echter springen er altijd kikkers uit de kruiwagen.

 • alco1

  En die kruiwagen staat niet alleen op jouw erf, maar verscholen over de hele wereld.

 • alco1

  Dus verzoen je maar met de realiteit.

 • Fermer

  Bij Rusland schreef men hier dat het voor hun moeilijk zou zijn vervanging te vinden wanneer wij enkele landbouwproducten niet mochten of zouden leveren. Wij zijn de tweede leverancier op de vrije wereldmarkt. Boycotten wij hier tijdelijk onze supers, geldt dit dan niet voor hun, evenals voor Rusland?

 • alco1

  Regel het maar, dan kom je er wel achter. Militairen aan de grens zullen wel nodig zijn. Zo wie zo zal het niet kunnen door alle vrijhandels verdragen die er getekend zijn. Daar heeft Rusland lak aan, maar zal in onze democratie totaal niet kunnen.

 • Ferm

  Dan rijst toch de vraag waarom we als boeren zo doorgaan? Zelfs steeds groter willen worden waarvan we voorbeelden om ons heen zien dat dat ook niet blijkt te werken. Is er maar een kleine groep boeren die denkt dat dit de ondergang wordt, of zijn er meer maar zitten die er (al) te ver in en moeten en maar in mee/ door doen? Of geloven die echt dat groter en meer de toekomst is/heeft?

 • alco1

  'Paysanne. We zien het overal, kijk eens naar de winkelketens. Grote Ketens worden geopend door burgemeesters met de trotse mededeling dat het werkgelegenheid geeft voor 350 mensen. En de kleine winkels zitten met de handen in het haar en de één na de ander sluit.
  We zien het allemaal gebeuren, maar staan er machteloos tegenover.

 • Ferm

  Maar @Alco1, ik begrijp dat als boeren alsmaar groter groeien de kleine boeren het moeilijker krijgen. Niet dat ze kwetsbaarder zijn dan de groten, maar dat op een gegeven moment je er de lol niet meer van inziet om door te boeren. De grote boeren gaan/moeten vervolgens door. Waar de grote winkelketens veel macht krijgen/hebben en zo scherp kunnen inkopen dat de kleine winkels het tegen moeten afleggen, blijken de grotere boeren niet zoals de grote winkelketens macht te hebben, want ze zijn een éénling in de keten. Daar zit hem volgens mij het verschil. En dat geeft dan nog geen antwoord op mijn vorige vraag, want je kan je wel machteloos voelen maar waarom geloven de boeren in deze constructie.

 • J.Smale11

  We werken sinds een maand met wisseltomen. Een zeug brengt dan twee tomen groot. De ene toom overdag, de ander 's nachts. We zien nauwelijks verschil in conditie van de zeug en in speengewicht. Elke big krijgt moedermelk en kunstmelk (yoghurt) en de zeug wordt niet zwaarder belast. Op deze manier is er veel mogelijk, zonder dat het welzijn van zeug of big er onder lijdt.

 • veldhuize001

  begin jaren zestig hadden wij ook fokzeugen en ook die wierpen soms 16
  biggen per keer dus dan had je als ze maar twee keer biggen kregen er al 32 ik snap niet waar men zich druk over maakt maar ja dat is natuurlijk wakker dier weer die toch meestal niets anders doet als leugens vertellen

 • joannes

  @alco1, je geeft precies aan waar het probleem zit in # 24; Massa of Volume dwingt het respect af waar een ieder naar streeft. De bevolking begint het te voelen en de Politiek moet er nog achter komen. Maar je kan beter een bloeiende Middenstand en Kleinbedrijf hebben die met elkaar creatief zijn en zaken doen, dan die Militair geörganiseerde grootbedrijven die maar één aandachts punt hebben waar alles voor beweegt en zonodig wijkt: Efficiëntie en Rentabiliteit. Op die manier bouw je een gemeenschap die op elkaars strot gaan staan onder leiding van vet betaalde Managers! Burgermeesters moeten meer BURGERmeesters zijn dan burgerMEESTERS en belangen van Burgers dienen ipv Investeerders! Die eerste verhuizen óók niet zo snel wanneer het even minder gaat, die blijven lokaal oplossingen zoeken!

 • massy

  Je moet met dit soort partijen niet in discusie gaan want alles wat hier geschreven word kan tegen je gebruikt worden en het voegt met dit soort partijen niets toe want gelijk krijg je NOOIT.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.