Varkenshouderij

Achtergrond 2 reacties

Mestoverschot weggewerkt door afzet van keutels

Varkenshouder Bernard Rouxel investeerde in mestscheiding aan de bron en wil dit terugverdienen met opbrengst van de mest.

In eerste instantie lijkt de nieuwe vleesvarkensstal van Bernard Rouxel veel op het gros van de stallen in Bretagne (F). Een royale centrale gang met aan beide zijden afdelingen met volledig roostervloer. Verder is gekozen voor een laag plafond, kunststof hokafscheiding en betonnen afdelingswanden. Door grote ramen in de gevels komt veel licht binnen.

Lees verder onder de foto‘s.


 • Bernard Rouxel (52) heeft in Plénée-Jugon een gesloten bedrijf met 600 zeugen en produceert jaarlijks 15.000 biggen. De biggen mest hij af in een bestaande stal met 2.000 plaatsen, een stal met 1.400 plaatsen op afstand en in de nieuwe stal met 2.160 plaatsen, met mestscheiding aan de bron. - Foto's: Henk Riswick

  Bernard Rouxel (52) heeft in Plénée-Jugon een gesloten bedrijf met 600 zeugen en produceert jaarlijks 15.000 biggen. De biggen mest hij af in een bestaande stal met 2.000 plaatsen, een stal met 1.400 plaatsen op afstand en in de nieuwe stal met 2.160 plaatsen, met mestscheiding aan de bron. - Foto's: Henk Riswick

 • De nieuwe stal van Bernard Rouxel in aanbouw met Trac-techniek. De vaste mest wordt achter de stal opgeslagen. De urine in de nieuwe opslag, linksachter de stallen.

  De nieuwe stal van Bernard Rouxel in aanbouw met Trac-techniek. De vaste mest wordt achter de stal opgeslagen. De urine in de nieuwe opslag, linksachter de stallen.

Bedrijfsgegevens

600 zeugen
15.000 biggen per jaar
2 bestaande, gangbare stallen met samen 3.400 plaatsen
2.160 varkens in nieuwe stal
12 jaar lang € 20 voor vaste mest
28% droge stof in vaste mest
30 hectare nodig voor mest van 2.160 varkens

Scheiden dikke en dunne fractie

Het bijzondere aan de stal zit ondergronds. Volgens een ingenieus putontwerp is een constructie gebouwd waarbij de urine en de dikke fractie van de mest direct wordt gescheiden en apart opgeslagen. Ook komt de frisse lucht via kanalen in de afdelingen en wordt gewerkt met putafzuiging van de vuile lucht. De ontmesting en ventilatie is zodoende een geïntegreerd geheel. De stal is ontworpen door coöperatie Cooperl, waar de varkenshouder vicevoorzitter is van de raad van bestuur. De keuze voor deze stal is echter vooral ingegeven door het feit dat de Fransman gelooft in het concept van gescheiden opvangen van urine en keutels van de varkens. Hij moet mest afzetten. Rouxel: “Voor de dikke fractie beur ik voortaan € 20 per ton. Ik heb een afzetcontract voor 12 jaar met coöperatie Cooperl Arc Atlantique. Na biologische bewerking van de gier heb ik aan 30 hectare genoeg om de dunne fractie van de 2.160 varkens in deze stal uit te rijden.”

De Franse coöperatie Cooperl waardeert varkensmest dusdanig op dat zij hun boeren € 20 per ton kunnen betalen. Ze maken er organische mestkorrels van, in 150 verschillende samenstellingen. Lees meer hierover: Varkensmest blijkt een goudmijntje

Lees verder onder de foto‘s.


 • De ventilatie werkt op onderdruk. De automatisch aangestuurde kleppen in het uitlaatkanaal bepalen het ventilatieniveau.

  De ventilatie werkt op onderdruk. De automatisch aangestuurde kleppen in het uitlaatkanaal bepalen het ventilatieniveau.

 • Een van de zes afdelingen van de nieuwe vleesvarkensstal van Bernard Rouxel. De frisse lucht komt via de stalen koven op de hoek van hokken in de stal.

  Een van de zes afdelingen van de nieuwe vleesvarkensstal van Bernard Rouxel. De frisse lucht komt via de stalen koven op de hoek van hokken in de stal.

 • Een blik onder de roostervloer. De prefab-elementen in V-vorm hebben 8% afschot naar het midden. De gier loopt weg en de vaste mest wordt uit de stal geschraapt.

  Een blik onder de roostervloer. De prefab-elementen in V-vorm hebben 8% afschot naar het midden. De gier loopt weg en de vaste mest wordt uit de stal geschraapt.

Zwaartekracht en schuiven

Bij het gescheiden opvangen van de mest wordt gebruik gemaakt van de zwaartekracht en mestschuiven. Zo’n halve meter onder het rooster liggen prefab-betonelementen, in V-vorm. Deze hebben 8% afschot, zodat de urine naar het midden loopt. De prefab-delen lopen ook nog eens 1% af, in de richting van de zijgevel. Daar komt de urine van alle afdelingen van 1 kant van de centrale gang bij elkaar en stroomt het vervolgens richting de opslag. Er wordt gebruik gemaakt van beton met een toevoeging, zodat de urine er vlot afloopt.

Mestschuif

De keutels van de varkens blijven liggen op de prefab-vloer. Een mestschuif trekt deze richting de centrale gang. Daar komen de keutels van de 6 afdelingen met elk 360 varkens bij elkaar. Onder de centrale gang zit een schuif die vervolgens de vaste mest naar buiten draait. Buiten valt het als stapelbare mest met 27 à 28% droge stof op de overdekte mestopslag. De schuif draait 5 maal per dag de vaste mest uit de stal. Om de rust van de dieren niet te verstoren, draaien de schuiven ’s nachts niet.

Frisse lucht

De ventilatie is dus geheel ondergronds. De frisse lucht komt op een centrale plek binnen. Eenmaal binnen splitst die en stroomt via twee kanalen, in een U-vorm, verder onder de stal door. Tussen beide kanalen zit het kanaal voor de afvoer van de vuile stallucht. Door dit ontwerp vindt uitwisseling van energie plaats tussen beide luchtstromen en warmt de uitgaande lucht de inkomende lucht op voordat deze bij de varkens komt. Aan de buitenkanten zit de inkomende, frisse lucht. Daar tussen de uitgaande, warme lucht.

De ventilatie werkt op onderdruk. Net als de inkomende lucht verlaat de uitgaande lucht ook op een plek de stal. Met behulp van centraal aangestuurde kleppen wordt het volume geregeld dat ieder uur door een afdeling stroomt.

Lees verder onder de foto‘s.


 • De 2.200 kuub urine uit de stal wordt op het bedrijf verder verwerkt en uitgereden op de eigen grond. 30 hectare grond is genoeg om alle mest uit te rijden.

  De 2.200 kuub urine uit de stal wordt op het bedrijf verder verwerkt en uitgereden op de eigen grond. 30 hectare grond is genoeg om alle mest uit te rijden.

 • Aan de zijgevel van de stal zitten de motoren gemonteerd die de schrapers aandrijven.

  Aan de zijgevel van de stal zitten de motoren gemonteerd die de schrapers aandrijven.

 • De stapelbare fractie van de mest wordt uit de stal gedraaid en belandt in de opslag. De opslag wordt nog overdekt.

  De stapelbare fractie van de mest wordt uit de stal gedraaid en belandt in de opslag. De opslag wordt nog overdekt.

 • De vaste delen van de varkensmest van zes afdelingen komt hier terecht in centrale afvoer. Vanaf hier wordt het naar buiten gewerkt.

  De vaste delen van de varkensmest van zes afdelingen komt hier terecht in centrale afvoer. Vanaf hier wordt het naar buiten gewerkt.

 • De vloer is volledig rooster. De droogvoerbak, waterbak en inlaat van de frisse lucht zitten in een hoek geconcentreerd.

  De vloer is volledig rooster. De droogvoerbak, waterbak en inlaat van de frisse lucht zitten in een hoek geconcentreerd.

 • Een close-up van het prefab-element onder het rooster met klep waar de mestschuif uitkomt.

  Een close-up van het prefab-element onder het rooster met klep waar de mestschuif uitkomt.

 • De lucht wordt via een centraal kanaal afgevoerd en vandaar met ventilatoren naar buiten geblazen.

  De lucht wordt via een centraal kanaal afgevoerd en vandaar met ventilatoren naar buiten geblazen.

Hogere bouwkosten

Het is weinig verrassend dat de bouwkosten van deze stal hoger zijn dan een gangbare stal met mestopslag onder de roosters. Het uitgebreide kanalenstelsel onder de roosters en de 13 mestschuiven zorgen voor meerkosten. Rouxel is € 600 per varkensplaats kwijt. Een nuancering bij dit bedrag is op zijn plaats. Het is inclusief mestopslag, erfverharding, een nieuwe voerkeuken voor het hele bedrijf en een royale afleverruimte met de mogelijkheid om de varkens te voeren. Zodoende kan de medewerker op maandag de varkens klaar zetten en is het geen probleem als deze op vrijdag naar de slachterij gaan.

€ 45 subsidie per plaats

Volgens cijfers van Cooperl zitten de bouwkosten van een vergelijkbare stal als Rouxel bouwt op € 570 per plaats. Om dit staltype te stimuleren betaalt Cooperl € 45 subsidie per plaats. De varkenshouder ontvangt 12 jaar lang € 20 per ton van de stapelbare fractie uit de mest. Dat kan doordat Cooperl de mest vergist, er gas uit wint en tot slot mestkorrels van maakt. Voor de varkenshouder zijn zodoende de jaarkosten van de stal met de zogeheten Trac-techniek vergelijkbaar met een conventionele stal met mestopslag eronder. Bijkomende voordelen van het stalontwerp is dat de ammoniakemissie halveert. De NH3-aanpak bij de bron zorgt tevens voor betere technische resultaten van de varkens.

Start 10 juni

De nieuwe stal telt 2.160 plaatsen en vervangt een aantal huurstallen met samen 2.000 plaatsen. De eerste varkens gaan er 10 juni in, vertelt Rouxel. Dan gaan dus ook de mestschuiven draaien. Jaarlijks zal er 600 ton dikke mest naar Cooperl gaan om te vergisten en dan mestkorrels van te maken. De 2.200 kuub urine wordt verder verwerkt op het bedrijf. Om dat uit te rijden is 30 hectare grond nodig.


 • De stallucht komt aan de voorkant op een plek in de stal en wordt achter ook weer centraal afgevoerd.

  De stallucht komt aan de voorkant op een plek in de stal en wordt achter ook weer centraal afgevoerd.

 • De centrale gang van de nieuwe varkensstal. Tien juni komen de eeste varkens er in.

  De centrale gang van de nieuwe varkensstal. Tien juni komen de eeste varkens er in.

 • Het voersysteem is afkomstig van het bedrijf Asserva. Gedragen door lucht belandt het voer in de bakken.

  Het voersysteem is afkomstig van het bedrijf Asserva. Gedragen door lucht belandt het voer in de bakken.

 • De dikke fractie van de mest wordt vergist bij coöperatie Cooperl. Op jaarbasis is 38.000 ton stapelbare mest nodig voor de vergister.

  De dikke fractie van de mest wordt vergist bij coöperatie Cooperl. Op jaarbasis is 38.000 ton stapelbare mest nodig voor de vergister.

Laatste reacties

 • Oké dan

  Volgens mij is dit in 1994 in Nederland ook al zoiets geprobeerd, maar door versmering van de vloer door de mestschuif viel de ammoniakuitstoot hoger uit. En waren er ook veel technische problemen met de schuif, zie:
  <>

  Dus ik ben benieuwd of er al stallen in Frankrijk zijn waar het goed werkt?

 • Tinus1

  Verschil is dat hier urine apart afgevoerd wordt, bij versmering zonder urine is ook (veel minder) ammoniak.

Of registreer je om te kunnen reageren.