Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

‘Dunne fractie in regio afzetten’

De varkenshouderij is Overijssel onderzoekt in hoeverre varkensmest zich kan meten met kunstmest. ‘Met dierlijke mest versterken we de natuurlijke, regionale kringlopen.’

POV-regio Overijssel doet samen met LTO en andere partners onderzoek naar de bemestingswaarde van de dunne fractie van varkensmest. In plaats van kunstmest is vorig jaar dunne fractie van varkensmest uitgereden op een maisperceel. De proef wordt dit jaar herhaald.

Varkenshouder en POV-bestuurder Wouter Oude Voshaar (34) op zijn boerderij in Geesteren. - Foto: Frank Uijlenbroek
Varkenshouder en POV-bestuurder Wouter Oude Voshaar (34) op zijn boerderij in Geesteren. - Foto: Frank Uijlenbroek

Het is tevens de bedoeling de dunne fractie op grasland uit te rijden, legt POV-bestuurder Wouter Oude Voshaar uit. Oude Voshaar: “Ongeveer 70% van de grond is grasland. Dus het is logisch te kijken hoe de gier voldoet op een grasperceel.” Het initiatief om dunne fractie in mest te verwaarden, ontving onlangs de wisselbeker en een geldbedrag van Minaral Vallay Twente. Een stimuleringsprijs om dit onderzoek voort te zetten, legt Oude Voshaar uit.

Wat willen jullie bereiken?

“Wij willen aantonen dat de dunne fractie van varkensmest zich qua bemestingswaarde kan meten met kunstmest. Ook willen we weten hoe uitspoelingsgevoelig de gier is. Dat vindt het waterschap vanzelfsprekend belangrijk om te weten. Zodra de wetgeving ruimte biedt om dierlijke mest als kunstmestvervanger in te zetten, kunnen wij onderbouwen dat het werkt. De varkenshouderij en de grondgebruikers zijn er dan klaar voor. We hopen dat de wetgever dan volgt, maar deze loopt doorgaans achter op de praktijk, is de ervaring.”

Juist met het gebruik van dierlijke mest in plaats van kunstmest versterken we de natuurlijke, regionale kringlopen

En de dikke fractie?

“Daar is afzet voor in het buitenland. De export van de stapelbare fractie loopt al jaren goed. Maar vanuit milieuoogpunt is het onlogisch om met water te gaan rijden. De dunne fractie willen we dus zoveel mogelijk in de regio gebruiken en de kringloop versterken.”

Willen jullie een meststof in de markt zetten met bekende, stabiele gehalten?

“Ja, we willen toe naar een soort gegarandeerde bemestingswaarde van deze dunne fractie, zodat de ontvangers weten hoeveel stikstofmest zij aan hun gewassen toedienen. Voor deelnemers aan de derogatie is dat ook belangrijk. Zij kunnen dan de extra stikstofruimte benutten om de dunne varkensmest uit te rijden.”

Waarom weegt het zo zwaar om dierlijke mest als kunstmestvervanger erkend te krijgen?

“Dat is belangrijk voor ontvangers die aan de derogatieregeling meedoen. Zij kunnen dan de maximale hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest toedienen. We hebben bovendien varkensmest genoeg in Overijssel. Het is vanuit milieuoogpunt toch veel mooier om dierlijke mest te gebruiken in plaats van kunstmest waar veel energie voor nodig is om dat te produceren. Nederland wil zoveel mogelijk van het aardgas af. Juist met het gebruik van dierlijke mest in plaats van kunstmest versterken we de natuurlijke, regionale kringlopen.”

Eén reactie

  • niet

    Goed verhaal!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.