Varkenshouderij

Achtergrond 2 reacties

Een goede match zoeken tussen zeug en biggen

Voor Harry Harenberg is het kraamstalmanagement van groot belang. Hij produceert uniforme gezonde biggen, door de zeug zelf grootgebracht.

De passie voor het vak is duidelijk te merken op het bedrijf van Harry Harenberg in Holten. Terwijl tijdens de feestdagen de verlichting in de vorm van een zeug met biggen buiten brandt gaat het werk in de stallen gewoon door. Elke week werpen ongeveer 24 zeugen en om alle biggen een kans van overleven te geven maakt Harenberg uniforme tomen bij de zeugen.

Lees verder onder de foto‘s.

Harry Harenberg (52) houdt op zijn SPF -zeugenbedrijf, vrij van PRRS, Circo, APP en Mycoplasma, 480 Topigs 20 / TN70 -zeugen die jaarlijks 35,1 biggen grootbrengen. Met veel aandacht voor zeug en biggen krijgen alle biggen een kans om bij de zeug grootgebracht te worden. - Foto's: Ronald Hissink
Harry Harenberg (52) houdt op zijn SPF -zeugenbedrijf, vrij van PRRS, Circo, APP en Mycoplasma, 480 Topigs 20 / TN70 -zeugen die jaarlijks 35,1 biggen grootbrengen. Met veel aandacht voor zeug en biggen krijgen alle biggen een kans om bij de zeug grootgebracht te worden. - Foto's: Ronald Hissink

Gewicht zeugen

Als de zeugen de kraamstal in en uit gaan worden ze gewogen. “Er zit altijd verschil in zeugen, de een is groot en een andere weer korter en breder”, vertelt Harenberg die er een sport van heeft gemaakt om eerst het gewicht te schatten. “Ik zit er niet vaak meer dan 10 kilo naast,”, aldus de zeugenhouder die aangeeft dat de zeugen zo minimaal mogelijk mogen afvallen in de kraamstal.

Zeugen krijgen 2 soorten voer

Topigs Norsvin heeft een leidraad voor de gewichten van de zeugen en het afvalpercentage en het lukt Harenberg om daar binnen te blijven. De zeugen krijgen 2 soorten voer in de kraamstal en worden gevoerd via een voercurve. De hoeveelheid is afhankelijk van conditie, leeftijd en het aantal biggen, waardoor de conditie nog beter op peil gehouden kan worden.

In de kraamstal krijgen de zeugen 2 voersoorten verstrekt door individuele voedering verdeeld over 3 porties per dag.
In de kraamstal krijgen de zeugen 2 voersoorten verstrekt door individuele voedering verdeeld over 3 porties per dag.

Veel biggen bij de SPF-zeugen

Inmiddels is de zeugenstapel in omschakeling naar de TN70-zeug. Deze zeug is magerder dan de Topigs 20-zeug en hierdoor is er nog meer noodzaak om de gehele cyclus voldoende voer in de zeug te krijgen. Harenberg krijgt al 10 jaar de SPF-opfokgelten via fokbedrijf Van Beek in Lelystad aangeleverd. De gezondheidsstatus op de bedrijven van fokker en vermeerderaar is hierdoor gelijkwaardig.

Technische resultaten

De eerste 100 TN70-gelten hebben al biggen gekregen. Of dit invloed heeft op de technische resultaten, heeft Harenberg nog niet vergeleken maar de eerste indruk is dat er nauwelijks tot geen verschillen zijn. Vooral de vleesvarkenshouder, waar de biggen met eindbeer TN Tempo Growth Excellent naar toe gaan, zal het verschil in groei en voederconversie gaan merken.

Pleegzeug

De resultaten op het zeugenbedrijf liggen met 15,9 levend geboren biggen al op een hoog niveau. Harenberg doet er alles aan om alle biggen bij de zeug groot te brengen. Er worden geen kunstgrepen toegepast; hooguit wordt een pleegzeug, ingezet als er teveel biggen geboren worden. De pleegzeug is altijd een gespeende zeug die op de lijst staat afgevoerd te worden.

Harenberg zet de grootste biggen per toom tijdelijk apart in een krat om de kleinere biggen voldoende kans te geven om biest op te nemen.
Harenberg zet de grootste biggen per toom tijdelijk apart in een krat om de kleinere biggen voldoende kans te geven om biest op te nemen.

Uniforme koppels maken

Vlak voor of tijdens het werpen beoordeelt Harenberg het uier en de spenen van alle zeugen in de kraamafdeling. De dieren worden ingedeeld in 3 categorieën. Aan de hand van de beoordeling van het aantal goede spenen en de vorm: klein, middel, of groot, worden alle geboren biggen verdeeld over de zeugen zodat er uniforme tomen ontstaan. Harenberg legt de kleinere biggen bij de zeugen met de kleinere spenen en de grotere biggen bij de meestal wat oudere zeugen met grotere spenen.

Door de zeug en de spenen te beoordelen krijgt een zeug met 16 spenen niet altijd 16 biggen toegewezen; alle spenen moeten wel voldoende melk geven. Het goed verdelen van de biggen vergt fingerspitzengefühl.

Nadat de zeug op uier en spenen is ingedeeld, worden er kleine, middelgrote of grote biggen bijgelegd zodat er uniforme tomen ontstaan.
Nadat de zeug op uier en spenen is ingedeeld, worden er kleine, middelgrote of grote biggen bijgelegd zodat er uniforme tomen ontstaan.

Zeugenkaart

Het overleggen gebeurt binnen 24 uur na de geboorte, nadat de biggen eerst biest bij hun eigen moeder hebben kunnen drinken. Harenberg noteert op de zeugenkaart wanneer de biggen zijn geboren middels de codes V: vroeg in de morgen, M: in de middag, L: ’s avonds en N: in de nacht. Aan de hand van deze codes worden de biggen overgelegd Er worden alleen biggen overgelegd naar zeugen die dezelfde dag hebben geworpen. Harenberg merkt dat later overleggen te veel onrust bij de biggen en de zeug veroorzaakt.

Alle gegevens van overleggen noteert Harenberg op de zeugenkaart. Ook de beoordeling van het uier en de spenen.
Alle gegevens van overleggen noteert Harenberg op de zeugenkaart. Ook de beoordeling van het uier en de spenen.

Voldoende biest

Tevens moeten alle biggen eerst voldoende biest opnemen. De grote biggen met een volle buik worden tijdelijk in een krat gesepareerd van de zeug om ook de kleinere biggen voldoende kans te geven om biest op te nemen. Door regelmatig in de kraamstal rond te lopen en de biggen te beoordelen lukt het Harenberg om met de grote koppels biggen per zeug de uitval voor spenen op 10,6 % te houden.

Niets is vanzelfsprekend in de kraamstal, per toom beoordeelt Harenberg of het nodig is om extra melk te verstrekken. Dit kan op dag 2 of 3 zijn, maar ook soms op 1,5 week. De melkbakjes worden elke dag schoongemaakt met heet water en opnieuw gevuld indien nodig.

De biggen krijgen tot 4 keer per dag een biggenkorrel verstrekt en nemen voor spenen 800 tot 1.000 gram vast voer per big op.
De biggen krijgen tot 4 keer per dag een biggenkorrel verstrekt en nemen voor spenen 800 tot 1.000 gram vast voer per big op.

Biggenkorrel

Op dag 3 worden de biggen behandeld en krijgen een week lang Mellow GO, een zachte biggenkorrel, verstrekt. Een week voor spenen krijgen de biggen tot vier keer daags een biggenkorrel verstrekt. Ook hier is de hoeveelheid per toom niet standaard, maar afhankelijk van de opname. De biggen worden op 27 dagen gespeend en nemen in totaal 800 tot 1.000 gram biggenvoer per big op voor het spenen.

Alle aandacht die de zeugenhouder geeft aan de zeugen en biggen in het kraamhok resulteert in 35,1 grootgebrachte biggen per zeug per jaar.

Het bedrijf van Harenberg in Holten.
Het bedrijf van Harenberg in Holten.

Bedrijfsgegevens

480 zeugen, Topigs 20 en TN70 x TN Tempo Growth Excellent eindbeer
17 worpgrootte (inclusief doodgeboren)
24 uur oud zijn de biggen maximaal bij overleggen
2,44 worpindex
35,1 grootgebrachte biggen per zeug per jaar
27 dagen is de speenleeftijd van de biggen
95% is het afbigpercentage van de zeugen
1.000 gram is de voeropname van de biggen in de kraamstal

Laatste reacties

  • varkenshouderij

    knap wark

  • boerkebrabant

    ja, zeker mooi, je hebt niet altijd 1000 zeugen nodig om de kost te verdienen

Of registreer je om te kunnen reageren.