Varkenshouderij

Achtergrond laatste update:10 aug 2017

Waarom het werken met stagiairs je scherp houdt

Varkenshouder Erwin ten Have begeleidt al achttien jaar stagiairs op zijn bedrijf. Voor stagelopers buiten de sector is niets op een varkensbedrijf vanzelfsprekend.

Op hete zomerdagen begint Erwin ten Have al om vijf uur ’s ochtends met het voeren en controleren van de varkens. Op dagen dat de stagiair er is, wordt dat wat later. Onder normale omstandigheden beginnen de varkenshouder en zijn stagiair pas om half acht.

Ten Have heeft er best moeite mee om de studenten zo vroeg te laten komen en past zijn schema op de dagen met stagiairs een klein beetje aan. Met twee man heb je het werk ook eerder af, is dan ook de mening van de varkenshouder.

Stagiair Jongste had nog niet eerder een zeug aangeraakt, maar vindt het werken met varkens wel ‘relaxed’.
Stagiair Jongste had nog niet eerder een zeug aangeraakt, maar vindt het werken met varkens wel ‘relaxed’.

Nuttige ervaring buiten het eigen bedrijf

Ten Have is ondertussen een ervaren stagebegeleider. Al achttien jaar lang komen er stagiairs vanuit het vmbo- en mbo-onderwijs op zijn bedrijf. Dat is een erkend leerbedrijf en veehouderijstudenten kunnen er ook het praktijkexamen afleggen. Hiervoor heeft ten Have enkele jaren geleden een cursus gevolgd. Voor de begeleiding van studenten van Dierverzorging was een uitbreiding van de erkenning nodig, maar gezien de ervaring kon die zonder extra cursus toegevoegd worden.

Dat er veel stagiairs rondlopen, komt doordat de varkenshouder ook tijdens zijn opleiding meerdere stages gelopen heeft voordat hij thuis aan de slag ging. Die ervaring buiten het eigen bedrijf heeft ten Have als erg nuttig ervaren en hij wil dit ook aan de huidige studenten meegeven.

Enthousiast maken voor de sector

Ten Have beleeft veel plezier aan het begeleiden van de studenten. De meeste stagiairs die op het bedrijf komen, hebben geen interesse in varkens, maar is het een ‘verplichte’ stage tijdens de opleiding. “Het is elke keer weer een uitdaging om de studenten enthousiast te krijgen”, vertelt de gedreven varkenshouder.

Vakinhoudelijke kennis overbrengen is leuk, maar de studenten enthousiast maken voor de sector is echt het belangrijkste voor Ten Have. Een oud-stagiair die melkveehouderij deed, wilde zelfs na de varkensstage kiezen voor een tweede studierichting varkens. Daar kun je best trots op zijn en stimuleert extra om nieuwe stagiairs een plek aan te bieden.

Niets is vanzelfsprekend

Een stageloper blijkt niet een goedkope vervanging van een paar extra handen te zijn, integendeel. In de eerste weken is het vooral mee laten lopen en veel uitleggen. Afhankelijk van het niveau van de stageloper kunnen de werkzaamheden zelfstandig uitgevoerd worden.

Stagiair Jongste geeft melk aan de zogende biggen. Afhankelijk van het niveau voeren de leerlingen zelfstandig werkzaamheden uit. - Foto's: Henk Riswick
Stagiair Jongste geeft melk aan de zogende biggen. Afhankelijk van het niveau voeren de leerlingen zelfstandig werkzaamheden uit. - Foto's: Henk Riswick

De leerlingen mogen alles ‘proberen’, alleen de administratie is verboden terrein. “Hier mag niets mee misgaan”, aldus Ten Have die wel tijd biedt aan de leerlingen om tijdens de stage aan het verslag te werken. De eventuele vragen kunnen dan meteen beantwoord worden.

Werken met leven en dood

Hoeveel de stageloper leert, hangt in grote mate af van de student zelf. Op het varkensbedrijf zijn veel dingen vanzelfsprekend, dat realiseer je telkens opnieuw als er een nieuwe stagiair begint. “Dat begint al met het lichtknopje om de hoek van de muur als je de stal binnenkomt”, vertelt Ten Have lachend. Een goede leerling zal hierna veel vragen.

‘Door het begeleiden van stagiairs kijk je telkens opnieuw kritisch naar de werkzaamheden op het bedrijf’

Ook bij het werken met leven en dood, die soms dicht bij elkaar liggen, is de aanpak per stagiair anders. “Niet dat ik mijn werkwijze verander, maar wel de begeleiding hiervan. Door het begeleiden van stagiairs kijk je telkens opnieuw kritisch naar de werkzaamheden op het bedrijf”, zegt Ten Have.

Relaxed werken in varkenshouderij

Arthur Jongste heeft zijn productiedierenstage op het bedrijf van ten Have afgerond en werkte daarbij voor het eerst met varkens. Hij werkt op zaterdag wel bij een kippenboer, maar een zeug had hij nog nooit aangeraakt.

Jongste volgt de opleiding Dierverzorging bij AOC Oost op niveau 4, waar hij net het eerste jaar heeft afgerond. In de laatste week van zijn stage vertelt de leerling enthousiast over het werken op het varkensbedrijf, maar weet nu ook dat hij niet verder wil in de varkens. Zijn hart ligt bij kleinere dieren. Toch kijkt Jongste positief terug op zijn stageperiode en geeft aan dat het wel ‘relaxed’ werk is.

Ten Have begeleidt al 18 jaar studenten op zijn bedrijf. Het verslag kan onder werktijd gemaakt worden.
Ten Have begeleidt al 18 jaar studenten op zijn bedrijf. Het verslag kan onder werktijd gemaakt worden.

“Het leukste aan deze varkensstage vind ik het bezig zijn met de dieren”, vertelt Jongste. De zeugen zijn dan in zijn ogen best wel groot, lomp en sterk, maar bang is hij er niet voor. “Het opmerkelijkste dat ik moest doen, is het wassen van de zeugen”, vertelt Jongste die niet kon geloven dat dit echt gebeurde.

Stage van gehele weken beter dan losse dagen

De stage van Jongste was ingedeeld op de woensdag en de donderdag en dat zijn op het bedrijf net de drukste dagen met het verplaatsen van dieren en het schoonmaken van de stallen.

‘Het opmerkelijkste dat ik moest doen, is het wassen van de zeugen’

Natuurlijk zijn een paar extra handen op deze dagen handig. Maar Ten Have is van mening dat een stage op een varkensbedrijf beter in een aantal gehele weken plaats kan vinden zodat de leerlingen alles kunnen meemaken op het bedrijf. Nu blijft dat beperkt tot de handelingen op de vaste dagen. Hoewel de varkenshouder dit meerdere malen aan de school kenbaar heeft gemaakt, blijft dit lastig om in te plannen.

Of registreer je om te kunnen reageren.