Varkenshouderij

Achtergrond

Grote interesse voor beëindigingsregeling

Vandaag loopt de inschrijftermijn af voor de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK). Deze beëindigingsregeling voor varkenshouders kan worden gecombineerd met de Brabantse stalderingsregeling. Dat trok veel deelnemers over de streep. Mogelijk wordt het budget overtekend.

Voor deelname aan de ROK van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) bestaat veel belangstelling. Dat zegt Paul Jansen, directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij. “Het aantal inschrijvingen is flink op gang gekomen, nadat duidelijk werd dat deelnemers aan de ROK ook mogen meedoen aan de stalderingsregeling van de provincie Noord-Brabant. Vooral de laatste twee weken komen veel inschrijvingen binnen”, vertelt hij.

De stalderingsregeling houdt in dat een varkenshouder die wil uitbreiden, pas een stal mag bouwen als hij eerst een stal met dezelfde oppervlakte plus 10% sloopt. Deze regeling is alleen van kracht in Noord-Brabant.

Mogelijkheid bieden om te stoppen

De ROK is bedoeld om varkenshouders die op een plek zitten met weinig toekomstperspectief de mogelijkheid te bieden om te stoppen. Deelnemers ontvangen een vergoeding voor de varkensrechten en een bijdrage per dier, als ze hun bedrijf beëindigen. Eind 2018 moeten de varkens weg zijn. “Wat er met de locatie gebeurt, is aan de gemeente en de boer zelf. Het feit dat de ROK mag worden gecombineerd met de stalderingsregeling is voor veel boeren een extra stimulans om in te schrijven”, aldus Jansen.

Sloop van een varkensstal. De combinatie met de stalderingsregeling in Noord-Brabant maakt de beëindigingsregeling extra interessant. - Foto: Ruud Ploeg
Sloop van een varkensstal. De combinatie met de stalderingsregeling in Noord-Brabant maakt de beëindigingsregeling extra interessant. - Foto: Ruud Ploeg

Kans bestaat dat budget wordt overschreden

Door de grote toestroom van aanvragen is de kans aanwezig dat het budget wordt overschreden. Het merendeel van de inschrijvingen komt van varkenshouders uit Noord-Brabant, maar ook uit Gelderland en Overijssel hebben zich varkenshouders gemeld. De inschrijving sluit vandaag.

In de maand november worden alle aanvragen beoordeeld en in december krijgen de inschrijvers duidelijkheid of ze wel of niet in aanmerking komen. De geurimpact is hierbij bepalend. Het is de bedoeling dat de overeenkomsten dit jaar nog worden getekend.

Structuur varkenshouderij versterken

De varkensrechten worden aangekocht door het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij. Het is de bedoeling dat deze rechten met een korting worden aangeboden aan varkenshouders die door willen op een locatie met perspectief. “Het uiteindelijke doel is om de structuur van de varkenshouderij te versterken”, licht Jansen toe.

Vergoedingen per regio

De vergoeding voor de varkensrechten is vastgesteld op € 105 in regio Zuid en € 70 in de regio’s Oost en Overig. Op het moment van vaststellen, 1 augustus, was dat een marktconforme prijs. Inmiddels ligt de marktprijs in Zuid iets hoger. Daarnaast heeft minister Kamp besloten om de ontheffingen in het kader van de POR-regeling (Regeling ontheffing productierechten meststoffenwet) niet te verlengen. In totaal zijn voor 121.622 varkenseenheden ontheffing verleend.

In 2018 moeten voor deze varkens rechten worden geleased of aangekocht. In de regio’s Oost en Overig is voldoende aanbod van rechten. In regio Zuid is het aanbod beduidend kleiner. Het is op dit moment nog niet duidelijk welk effect dit heeft op de prijs van rechten.

Of registreer je om te kunnen reageren.