Varkenshouderij

Achtergrond

Slimmer voer inkopen met MAS-index

Met de MAS-index creëert de varkenshouder een sterke onderhandelingspositie bij de voerleverancier en meer zekerheid over toekomstige kosten.

De varkenshouderij heeft in de afgelopen jaren flinke klappen te verduren gehad. In zekere en onzekere tijden kan het voor varkenshouders geen kwaad om aan risicomanagement te doen. Met de MAS-index van DLV Market Advisory Service helpt DLV in België varkenshouders met het inschatten van prijsrisico’s voor hun bedrijf. De MAS-index is onderdeel van de nieuwsbrieven van DLV België.

Maar wat behelst de MAS-index? Heel kort door de bocht: volgens DLV België is het een zeer betrouwbare inschatting van de huidige en toekomstige voerprijs op basis van de termijnmarkten voor soja, mais en tarwe. Varkensbrok bestaat voor een groot gedeelte uit deze grondstoffen en op basis van de ontwikkelingen en verwachtingen van de prijzen van deze grondstoffen wordt de verwachte mutatie van de varkensbrokprijs berekend. “Een exacte prijs kunnen we natuurlijk niet geven, omdat dit voor iedere varkenshouder verschillend is en afhangt van de kwaliteit van het gekochte voer”, legt Dirk Coucke, managing director van DLV België uit. “Het gaat om de mutatie van de prijs. Als de MAS-index met €10 per ton daalt, dan zou de prijs die de varkenshouder betaalt ook met €10 moeten dalen.”

Op basis van de termijnmarktnotering van soja, mais en tarwe, wordt de verwachte mutatie van de varkensbrokprijs bepaald.

Sterke onderhandelingspositie

Kennis over de voermarkt zorgt voor een sterke onderhandelingspositie voor de varkenshouder. “Een voerleverancier kan heel mooi vertellen dat de prijs van de brok stijgt, omdat de soja duurder is”, vertelt Coucke. “Maar hij ‘vergeet’ er dan bij te vertellen dat de prijs voor tarwe op de termijnmarkten juist sterk is gedaald. Met de MAS-index wordt de varkenshouder slimmer. Hij heeft een instrument waarmee hij kan zien wat de mutatie van het voer zou moeten zijn. Hij kan hierdoor betere afspraken maken met de voerleverancier.”

De MAS-index past in de huidige tijd. “Vroeger kwam informatie via voerleveranciers, handelaren en andere contacten op het bedrijf", aldus Coucke. "Dat is vandaag veel minder het geval nu de marges in de keten onder druk staan. De boer moet voor zichzelf zorgen. En informatie over de markt is daarbij noodzakelijk. Weet hij niks, dan kan hij beduveld worden waar hij bij staat. De MAS-index zorgt voor een accuraat gevoel welke voerprijs de boer zou moeten betalen."

Zekerheid over kosten

De MAS-index versterkt niet alleen de onderhandelingspositie van de varkenshouder bij de voerleverancier, het geeft hem ook meer inzicht en zekerheid over de toekomstige kosten. “Als je de voerkosten, de grootste kostenpost voor varkenshouders, kunt vastzetten voor een bepaalde periode, dan weet je ook wat je voor je product moet vragen”, legt Coucke uit. “Dat systeem kennen we nu nog niet in België of Nederland, maar daar moet het wel naartoe. Er kan op die manier onderhandeld worden in de varkensvleesketen over de varkensprijs.”

'MAS-index heeft behoorlijke invloed op bedrijfsvoering'

Varkenshouder Raf de Roeck maakt al sinds de start van de MAS-index en de voedernieuwsbrieven van DLV gebruik van de tool om de verwachte mutatie van de varkensbrokprijs in te schatten. De Roeck is tevreden over de informatie die hij krijgt. Hij heeft aan de hand van de MAS-index, die de te verwachten voerprijs weergeeft, al een aantal belangrijke beslissingen genomen.

“Ik gebruik de MAS-index in de eerste plaats om de markt te leren kennen”, vertelt De Roeck. “Als je de markt van het voer kent, dan weet je wat er speelt. Op die manier weet je wanneer je bepaalde beslissingen kunt nemen. Bovendien is de MAS-index een onafhankelijke prijs op basis van de huidige marktsituatie op de termijnmarkten. Er zijn daardoor geen partijen die invloed kunnen uitoefenen op de MAS-index, waardoor hij zeer betrouwbaar is.”

Afspraken met voerleverancier
Met behulp van de MAS-index en de nieuwsbrieven maakt De Roeck afspraken met zijn voerleverancier. “Ik dek mezelf in de meeste gevallen in tot zes maanden voor de voerleveranties, maar voor bepaalde soorten voer heb ik afspraken gemaakt voor twaalf maanden lang. Maar dat kan alleen als je goed weet wat de markt gaat doen. Je kunt dus stellen dat de MAS-index een behoorlijke invloed heeft op de bedrijfsvoering.”

De Roeck is zeer content met de MAS-index. “Natuurlijk blijft de markt lastig te voorspellen en het is altijd voor een deel koffiedik kijken. Het dubbeltje is ook wel eens de verkeerde kant op gevallen, maar met de MAS-index heb ik al een flink aantal keren een zeer goede beslissing kunnen nemen. En ja, die beslissing merk je ook op een positieve manier in de portemonnee.”

Of registreer je om te kunnen reageren.