Varkenshouderij

Achtergrond 3193 x bekeken

'Varkenshouder heeft eigen toekomst in de hand'

Goed vakmanschap en ondernemerschap zijn onmisbaar om boer te blijven, meent oud-minister Cees Veerman. Hij raadt varkensboeren aan verder te kijken dan hun erf, het sectorimago te verbeteren en zich te organiseren. "Dat gaat verder dan vertellen dat jullie reststromen opruimen."

"Puur vakmanschap gekoppeld aan ondernemerschap zijn de enige middelen om varkenshouder te blijven." Deze woorden zijn van Cees Veerman, voormalig minister van Landbouw. Hij zei dit onlangs tijdens een symposium van De Heus Voeders in Sint Michielsgestel. Hij ging in zijn betoog in op de toekomst en kansen van de veehouderij in Nederland.

Vertrouwen publiek winnen

Veerman benoemde in zijn speech een aantal punten die in zijn ogen belangrijk zijn voor de toekomst van de varkenshouderij: samenwerken, verbreden van de blik en het vertrouwen winnen van het brede publiek. Om met het laatste te beginnen is Veerman van mening dat de varkenshouderij echt iets moet doen om het vertrouwen te herwinnen.

Dat gaat verder dan boodschappen zenden dat de varkenssector het goed doet en reststromen van de levensmiddelenindustrie opruimt. Daar scoor je niet mee, is de overtuiging van de ex-minister. De varkenshouderij zal in zijn ogen werk moeten maken van het dierenwelzijn en milieu, zodat in de maatschappij de twijfels worden weggenomen of dat wel goed geborgd is. Veerman: "Burgers vermenselijken dieren. Die willen zien dat ze het goed hebben. Deze trend is jaren geleden ingezet."

Wat speelt er in de maatschappij?

Breder kijken heeft ook betrekking op de verbetering van het imago. Het is als varkenshouder nodig om te weten wat speelt in de maatschappij en daar op in te spelen. Ondernemen is keuzes maken, benadrukt Veerman nog maar eens. "Doe dat dan ook.", stelt hij. "Wat houd je tegen dingen anders te doen en te veranderen."

Varkenshouderij slecht georganiseerd

Samenwerken is ook een heikel punt. In de tijd dat Veerman minister was had hij te maken met 2 belangenbehartigers voor de varkenssector. Onlangs concludeerde Uri Rosenthal namens de projectgroep Vitale Varkenshouderij dat geen sector zo slecht is georganiseerd als de varkenshouderij. Veerman: "Dat moeten jullie je aantrekken." Hij stelt dat een varkenshouder die zich niet wil organiseren, speelbal blijft van de markt.

Nederland redt het niet op kostprijs

Om terug te komen op het begin stelt Veerman dat de enige die het bedrijf overeind kan houden de varkenshouder zelf is. Goed ondernemerschap gekoppeld aan vakmanschap zijn nodig voor een toekomst van de veehouderij in Nederland. Internationaal gezien redt Nederland het niet op kostprijs. Veerman wijst daarom op het belang van kwaliteitsproducten voor de Nederlandse veehouderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.