Rundveehouderij

Partner

Topopleiding Melkveehouderij geeft praktische handvatten

Niet alleen van de gastdocenten uit het agrarische bedrijfsleven leert hij veel, maar ook van de andere jonge veehouders in zijn groep. Luc van Aert volgt op dit moment de topopleiding Melkveehouderij van het Wellantcollege. Hij hoopt handvatten te krijgen om de kosten op het ouderlijke bedrijf te verlagen en de marge te vergroten. De afwisseling tussen theorie en praktijk spreekt hem aan.

De topopleiding Melkveehouderij van twintig dagen is gericht op het dagelijks management op het melkveebedrijf. Tien thema’s komen aan bod, variërend van graslandbeheer tot huisvesting en van diergezondheid tot financiën. Een belangrijk deel van de opleiding vindt plaats op een melkveebedrijf. Van Aert volgt de opleiding dit seizoen, samen met dertien andere jonge melkveehouders.

De ouders van Luc van Aert (22) hebben een gemengd bedrijf met melkkoeien en vleesvarkens in het Brabantse Deurne. Luc is van plan het bedrijf in de toekomst over te nemen. - Foto: Wellantcollege
De ouders van Luc van Aert (22) hebben een gemengd bedrijf met melkkoeien en vleesvarkens in het Brabantse Deurne. Luc is van plan het bedrijf in de toekomst over te nemen. - Foto: Wellantcollege

Ondernemerschap

De ouders van Luc hebben een gemengd bedrijf met melkkoeien en vleesvarkens in het Brabantse Deurne. Hij werkt mee op de boerderij en daarnaast is hij als zzp’er actief op agrarische bedrijven in zijn omgeving.

Zijn doel is om de boerderij thuis over een paar jaar over te nemen. Met dieren werken vindt hij het mooiste dat er is. Het ondernemerschap spreekt hem aan. “Ik wil graag mijn eigen keuzen maken en beslissingen nemen.”

Diploma mas

Luc (22) heeft de mas-opleiding veehouderij gevolgd. Vervolgens is hij naar de HAS in Venlo gegaan. Na een half jaar is hij met deze opleiding gestopt. Via het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt hoorde hij van de topopleiding bij het Wellantcollege.

Afgelopen november is hij begonnen. “Deze opleiding behandelt alle belangrijke onderwerpen waar je als melkveehouder mee te maken hebt. We worden op de hoogte gebracht van de jongste ontwikkelingen in de sector door gastdocenten van bijvoorbeeld Qlip en Agruniek Rijnvallei. Daardoor blijft het steeds heel praktisch.”

Kosten ruwvoer

De lesdag over veevoeding heeft hem veel informatie opgeleverd over de productie van ruwvoer op het eigen bedrijf. Door alle kosten per kilogram droge stof precies in kaart te brengen en vervolgens een vergelijking te maken met de productiekosten van andere deelnemers uit de groep, heeft Luc handvatten gekregen om de voerkosten beter in de hand te houden. Luc: “Die vergelijking maakt duidelijk welke maatregelen ik het beste kan nemen. Daardoor kunnen we het saldo per koe verbeteren.”

Analyseren boekhouding

Het analyseren van de financiële cijfers van het eigen bedrijf is een ander belangrijk onderdeel van de opleiding. Luc: “Uiteindelijk gaat het erom wat er onderaan de streep overblijft. Daarvoor is het nodig om beter zicht te hebben op de precieze kosten en opbrengsten. Ik ben ervan overtuigd dat melkveehouders ook zonder uitbreiding van hun veestapel hun marge kunnen vergroten. Dat geldt ongetwijfeld ook voor ons eigen bedrijf.”

Les op de boerderij

De lesdagen vinden voor een belangrijk deel plaats op een melkveebedrijf. Dat heeft zeker meerwaarde, vindt Luc. “Als het in de lessen gaat over veevoeding of diergezondheid zijn de koeien dichtbij. De theorie kan direct aan de dagelijkse praktijk op het melkveebedrijf worden getoetst.”

Over een paar jaar wil Luc zelfstandig melkveehouder zijn. Liefst wil hij de veestapel uitbreiden. Maar of die droom uitkomt, hangt af van veel factoren, bijvoorbeeld van de fosfaatprijzen. En van de wet- en regelgeving. “De overheid maakt het jonge boeren bepaald niet makkelijk.”

Fosfaatrechten

De invoering van fosfaatrechten dit jaar heeft grote gevolgen voor melkveebedrijven. Ook voor zijn eigen bedrijf. Daar bovenop komt het ruimtelijke beleid van de provincie Noord-Brabant waar hij vandaan komt. “In feite is de hele veehouderij in Brabant op slot gezet. Dat is gebeurd onder invloed van actiegroepen die protesteren tegen zogeheten megastallen. Wie echt wil boeren op een manier zoals hij zelf wil, kan beter emigreren. Maar dat is wel een heel grote stap.”

Hij gaat ervan uit dat hij later nog meer cursussen gaat volgen. “Voor een ondernemer is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de jongste ontwikkelingen in zijn vakgebied. Met alleen maar keihard werken kom je er niet.”

Neem voor meer informatie over deze opleiding contact op met Fleur van Bockel via telefoonnummer 030 – 634 51 87 of mail naar cursussentraining@wellant.nl.

Bekijk onze opleidingen en cursussen