Rundveehouderij

Partner

Zicht op kosten en opbrengsten: topopleiding Melkveehouderij

Wie zicht heeft op de financiële cijfers van zijn bedrijf, is een betere gesprekspartner van de bank. Dan kun je het heft in handen nemen. Dat zegt Hein de Graaf, een van de docenten van de topopleiding Melkveehouderij van het Wellantcollege. “Cijfers, saai? Helemaal niet. Als je begrijpt hoe jouw bedrijf er financieel voorstaat, worden die cijfers steeds leuker!”

De topopleiding Melkveehouderij van twintig dagen is gericht op het dagelijkse management op het melkveebedrijf. Tien thema’s komen aan bod, variërend van grasland tot huisvesting en van diergezondheid tot financiën. Een belangrijk deel van de opleiding vindt plaats in de skybox van een melkveebedrijf.

Rendement verbeteren

Hein de Graaf, docent economie op het Wellantcollege in Houten (Utrecht), is verantwoordelijk voor de financiële onderdelen van de opleiding. In zeven dagdelen onderzoeken de cursisten onder leiding van De Graaf hoe het rendement op hun eigen bedrijf kan worden verbeterd.

Dit seizoen volgen veertien jonge boeren de topopleiding. Ze zijn allemaal werkzaam in de sector. Hun interesse gaat vooral uit naar fokkerij, verhoging van de melkproductie en landbouwmachines. De Graaf begrijpt dat best. “Maar wie weinig zicht heeft op de kosten en opbrengsten van zijn bedrijf, krijgt het later moeilijk. Uiteindelijk gaat het altijd om het rendement. Met financieel inzicht kun je beter aan de knoppen draaien.”

Hein de Graaf, docent economie op het Wellantcollege in Houten, tijdens het lesgeven. - Foto's: Wellantcollege
Hein de Graaf, docent economie op het Wellantcollege in Houten, tijdens het lesgeven. - Foto's: Wellantcollege

De docent is opgegroeid op een melkveebedrijf in Hilversum. Hij is jarenlang als bedrijfsadviseur melkveehouderij werkzaam geweest op verschillende accountantskantoren. “De melkveehouderij is een prachtige sector. Elk bedrijf is anders. De ene ondernemer kiest voor schaalvergroting, de andere voor verbreding van zijn bedrijf. Ook vanuit financieel oogpunt is dat erg interessant.”

Alles wordt op een rij gezet in harde euro’s

De Graaf werkt binnen de topopleiding Melkveehouderij aan de hand van een stappenplan. Tijdens de eerste stap wordt gekeken naar de financiële cijfers van het eigen bedrijf. Wat zijn de kosten en opbrengsten? De veeartskosten, kunstmestaankopen en melkopbrengst; alles wordt op een rij gezet in harde euro’s. Begrippen als reserveringscapaciteit, kasstroom en marge passeren de revue.

Op zoek naar verbeteringen

Vervolgens wordt gekeken waar verbeteringen mogelijk zijn. De Graaf: “Een vergelijking met de cijfers van het bedrijf van een andere deelnemer is erg leerzaam. Hoe zit het met de mestkosten en de rekening van de dierenarts? Waarom is de post omzet en aanwas zoveel lager dan bij een ander? Ik laat de deelnemers vervolgens een verbeterplan maken. Op welke punten kunnen de kosten omlaag of de opbrengsten omhoog?”

Zicht op kosten en opbrengsten met topopleiding Melkveehouderij

Bedrijfsplan maken

Aan het einde van de opleiding maken de deelnemers een bedrijfsplan voor het eigen bedrijf. Op welk gebied willen ze echt stappen voorwaarts zetten? Meer koeien, een nieuwe stal bouwen of beginnen met een recreatieve neventak? Dat eigen toekomstplan wordt vervolgens financieel helemaal doorgerekend.

De Graaf: “Vrijwel altijd is geld nodig van de bank. Een stevige financiële onderbouwing is dan noodzakelijk. Onze topopleiding geeft hiervoor de handvatten.”

Eigen toekomst uitstippelen

De Graaf vindt het belangrijk dat melkveehouders hun eigen toekomst uitstippelen en daarbij niet volledig afhankelijk zijn van hun boekhouder. “Mijn doel is dat de cursisten leren om hun eigen plan te trekken. Investering in fosfaatrechten om de veestapel op het eigen bedrijf te kunnen uitbreiden, komt ongetwijfeld tijdens de huidige cursus aan de orde. Dan is het belangrijk om in te schatten voor welke prijs die rechten kunnen worden gekocht. Meer koeien melken is leuk, maar zorg er dan wel voor dat dat op de langere termijn rendement oplevert.”

Neem voor meer informatie over deze opleiding contact op met Fleur van Bockel via telefoonnummer 030 – 634 51 87 of mail naar cursussentraining@wellant.nl

Bekijk onze opleidingen en cursussen