Rundveehouderij

Nieuws 7 reacties

Ammoniakemissie lager op Koeien & Kansen-bedrijven

De gemiddelde ammoniakemissie per hectare op de Koeien & Kansen-bedrijven is in 2018 met 7 procent gedaald ten opzichte van 2017.

Voornaamste oorzaken zijn een lagere melkproductie per hectare (door minder koeien) en een groter bedrijfsoppervlak, zo wordt gemeld.

5 kilo minder ammoniakemissie dan in 2017

De gemiddelde ammoniakemissie op de Koeien & Kansen-bedrijven komt in 2018 uit op ongeveer 67 kilogram NH3/ha. Dit is ruim 5 kilo minder dan in 2017. Met genoemde emissie voldoet het gemiddelde Koeien & Kansen-bedrijf aan de voorwaarde van het topniveau van Planet Proof. Hiervoor geldt een maximum van 75 kilo per hectare.

Mest verdunnen

Tien Koeien & Kansen-deelnemers hebben in 2018 hun mest verdund met water. Zes bedrijven verdunnen alle mest. Zij verminderen hiermee de ammoniakemissie bij uitrijden ongeveer met 40%, al hield de de KringloopWijzer 2018 hier nog geen rekening mee, omdat de overheid dit systeem toen nog niet had erkend.

Stijgende ammoniakemissie

Niet alle bedrijven hebben een lagere emissie. Bij 2 bedrijven was de emissie juist hoger. Bij het ene ging het om 18%, bij het andere om 9%. Bij het eerste bleef de stalemissie gelijk, maar nam de emissie bij het toedienen van drijfsmest fors toe. Dit bedrijf heeft vorig jaar minder geweid en minder drijfmest afgevoerd, zodat meer stikstof met dierlijke mest is toegediend.

Ook is de manier van mest toedienen veranderd: van 100% zodenbemesten in 2017 naar 70% toedienen met de sleufkouter in 2018.

Op het andere bedrijf steeg de emissie bij toedienen door een hogere drijfmestgift dan in 2017.

1.800 kilogram melk per hectare minder

Op een gemiddeld Koeien & Kansen-bedrijf daalde de intensiteit van de houderij in 2018 met 1.800 kilogram melk per hectare. Dit is toe te schrijven aan het feit dat de ondernemers gemiddeld 5% minder koeien aanhielden en ze hun bedrijfsoppervlakte verruimden met 5% meer grond.

Uit het onderzoek blijkt dat minder dieren aanhouden vaak samengaat met een lagere ammoniakemissie. Soms echter gebeurt ook het omgekeerde. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf minder drijfmest heeft afgevoerd en meer heeft toegediend dan het jaar ervoor.

Ook kan een andere manier van toedienen een rol spelen. Bedrijven met een lagere ammoniakemissie per hectare, hebben vaak extra grond aangekocht.

Lees ook: Minder ammoniakemissie met verdunde mest

Laatste reacties

 • farmerbn

  Als je straks uitbetaald wordt per kg ammoniak via de warme sanering is het misschien gunstiger om heel veel ammoniak uit te scheiden.

 • kleine boer

  Daarom hameren ze op weidegang straks leggen ze wat farmerbn zegt voor je neus bij evt verkoop ammoniak ...kijk u heeft als zoveel jaar weidegang toegepast.....

 • Kelholt

  Nietszeggende cijfers BEREKEND vanachter het bureau. Wat de werkelijke emissie is GEMETEN op het bedrijf dat weet niemand...

 • Cvdo

  WAAROM,... WAAROM,... WAAROM, leren we het nou nooit??? .... Keer op keer zelf de knuppels creëren waarmee we geslagen worden!!!!

 • Van ammoniak gaat de zaak groeien, dat weet iedere landbouwer. Die natuur doet het zo slecht omdat er geen ammoniak op komt

 • j.verstraten1

  Wat zegt ammoniak per hectare nu? Je kunt de uitstoot dus verlagen door meer hectares onder je bedrijf te leggen. Terwijl de ammoniak productie per aanwezige koe daar niet door veranderd.

 • Alco

  @Cvdo. Klasse opmerking.
  De natuurbeweging moet eens onder de loep genomen worden.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.