Rundveehouderij

Nieuws 18 reacties

Mestnormen voor melkvee in 2020 iets lager

De excretieforfaits voor melkvee gaan vanaf volgend jaar iets omlaag.

Dat blijkt uit het voorstel dat het ministerie van landbouw openbaar heeft gemaakt via een internetconsultatie. De nieuwe normen liggen tot 14 augustus ter consultatie, waarbij iedereen via internet kan reageren op de voorstellen.

Stikstofcorrectiefactoren hoger

Voor een melkkoe met een productie van 9.500 kilo melk met een ureumgehalte van 22 geldt nu een excretienorm van 127,5 kilo stikstof en 44,9 kilo fosfaat. Vanaf 2020 wordt dit 124,0 kilo stikstof en 44,6 kilo fosfaat. Doordat de rekenmethode voor stikstofverliezen via vervluchtiging is aangepast, zijn de stikstofcorrectiefactoren hoger dan bij eerdere berekeningen. De gemiddelde stikstofexcretie is daardoor, met name bij vaste mest, lager dan de huidige normen. Bij melkvee met stalmest kan dit tot een verschil van 20% oplopen.

Iets meer melkvee

De verlaging van de excretienormen heeft tot gevolg dat melkveehouders iets meer melkvee kunnen houden binnen het aantal fosfaatrechten dat ze hebben. Op een veestapel van 140 melkkoeien scheelt het ongeveer 1 koe.

De excretietabel bij melkvee is fors uitgebreid met normen vanaf een melkproductie van 2.625 kilo melk per koe per jaar. - Foto: Peter Roek
De excretietabel bij melkvee is fors uitgebreid met normen vanaf een melkproductie van 2.625 kilo melk per koe per jaar. - Foto: Peter Roek

Excretietabel bij melkvee fors uitgebreid

De excretietabel bij melkvee is fors uitgebreid met normen vanaf een melkproductie van 2.625 kilo melk per koe per jaar. In de oude tabellen was dit vanaf 5.624 kilo melk. Bij de hoogproductieve koeien is de tabel uitgebreid tot een productie van 14.874 kilo melk, eerder was de hoogste norm voor koeien die meer dan 10.624 kilo melk per jaar produceerden. Hoogproductieve koeien die bijvoorbeeld 12.000 kilo produceren en een ureumgehalte van 22 hebben, mochten eerder met een excretie van 140,5 kilo stikstof en 49,3 kilo fosfaat rekenen, dat is nu 144 kilo stikstof en 51,8 kilo fosfaat.

Fosfaatvoordeel heel hoogproductieve koeien ondervangen

Het fosfaatvoordeel van heel hoogproductieve koeien omdat er geen hogere excretienorm was, is hiermee ondervangen, net als het nadeel voor laagproductieve- dubbeldoelkoeien. Koeien met een lage melkproductie van bijvoorbeeld 4.000 liter en een ureumgehalte van 22 moesten eerder rekenen met een stikstofproductie van 90,5 kilo en een fosfaatproductie van 32,4 kilo. In het nieuwe stelsel is dit 79,5 kilo stikstof en 28,6 kilo fosfaat.

Veelsproken actualisatie

De actualisatie van de excretieforfaits is veelbesproken. Al langer was duidelijk dat de nu geldende normen hoger zijn dan de becijferde excretieforfaits. Landbouwminister Carola Schouten wilde de normen echter nog niet aanpassen, omdat ze vreesde dat er dan nog meer melkkoeien gehouden zouden worden, waardoor het risico op overschrijding van het fosfaatplafond nog groter zou worden. De nieuwe cijfers zijn gebaseerd op de resultaten van een periode van 3 jaar, vanwege de fluctuatie in beschikbaarheid en samenstelling van (ruw)voer. De nieuwe cijfers hebben ook gevolgen voor de mestopslagcapaciteit voor runderen, schapen en geiten.

Aparte forfaits biologische sector

Voor de biologische sector zijn aparte forfaits vastgesteld. Voor runderen wijken deze niet veel af van de gangbare normen. Voor biologische varkens en pluimvee zijn de normen hoger dan voor gangbare dieren. De mestopslagcapaciteit wordt voor biologische varkens en kippen daardoor 25 tot 60% hoger ingeschat.

Laatste reacties

 • veldzicht

  Hebben ze daar op dat ministerie van landbouw nou niks beter te doe dan die onzin reken te sommetjes maken .Alle boeren worden er zo langzamerhand kots misselijk van.

 • tinusje

  Advocatenvoer voor degenen die in 2015 al hoger zaten dan 10600...linkse tjeerd heeft zn zin....minder...minder...

 • Zielige zooi zo langzamerhand

 • Mfb

  Dit is toch niet zo raar? Het schuift wat meer op naar de werkelijkheid lijkt mij.

 • Alco

  Werkelijkheid. Ja iets.
  We zien echter ons land verschralen en dat mogen we nog een beetje bemesten
  En dat terwijl natuurmonumenten moord en brand schreeuwt om de PAS.
  Staan ze er daar weleens bij stil hoe veengronden ontstaan zijn en dat er toen helemaal geen landbouw was!

 • 15.41 Degene die in 2015 op 8500 zaten en door vee uitstoot nu 9500 melken hebben 4 maal fosfaatrechten bij moeten kopen. Die van 10600 naar 11600 helemaal niks. Van begin af aan had de tabel door moeten lopen. Het is dan heel sneu dat je dan nu moet bijkopen, maar troost je de eerste groep heeft veel meer voor de rechten moeten betalen dan degene die nu aan de bak moet of gewoon terug naar af. Heeft niks met kleur van welke partij dan ook te maken.

 • 344412

  @veldzicht: hier hebben boeren letterlijk om gevraagd. We vinden het niet eerlijk als iemand voordeel heeft. Liever korten we de buurman met 8,3%, dat vinden we wel eerlijk.

 • J.W. de Kloet

  We worden genaaid stikstof plafond gaat nu overschreden worden en dan worden via die kant ook nog effe generiek gekort. tuig daar in den Haag. allemaal nodig om schiphol te laten groeien

 • deB.


  En alles accepteren wij gewoon, makkelijke slachtoffertjes!

 • vwv

  Mestnormen lager?? Voor degene boven de 10 600 gewoon weer meer jaa? Krijgen we daar ook rechten Voorbij dan? anders is meten met 2 maten... en waar blijft de beloofde bex / kringloopwijzer die meetelt?? Oh nee dat is mss teveel in ons voordeel

 • Zuperboer

  Hoeveel kg fosfaat stoten die mestveemelkvaarzen van Carola straks zogenaamd uit........hahahahaha wat een soap is t. Nu alleen de tabel voor de 777 nog publiceren en heel Nl weet waar t aan toe is. Onniedan!?

 • maiskolf

  Boertje pesten. Stelletje lapzwansen.

 • kanaal

  het zijn gewoon politieke normen ,meten is weten.

 • nvanrooij1

  Ik zie dat de zelfzuivelaars op de gemiddelde melkproductie van 2015-2017 t.w. 8447 kg melk worden gezet. Dit is raar omdat de normen gaan over 2020 en verder. De gemiddelde melkproductie in 2018 en 2019 is ook weer gestegen. Ze zouden dus minimaal jaarlijks op de gemiddelde melkproductie van het voorgaande jaar gezet moeten worden. De topbedrijven hebben dan nog voordeel.
  Waarom moeten ze niet verplicht bij de melkcontroleur en wordt het rollend jaargemiddelde de referentie.

 • hollandagri

  Niet alleen gechoogel met melkklasses maar ook met nieuwe categorie jongvee ouder dan 2 jaar. In feite is het handig dat ieder 2 juli 2015 opnieuw herberekent met deze 2020 excretienormen. Bij ons dubbeldoel bedrijf komen we dan 2 GVE tekort aan fosfaatrechten bij identieke aantallen en melkproductie.

 • hollandagri

  Het is de vraag wat dit doet met alle rechten die zijn uitgegeven anno 2 juli 2015

 • klumperink

  Hoe lang gaat het nog duren voordat de boeren de kont tegen de krib gooien? Weg met derogatie, weg met zgn. duurzaamheid -het buitenland doet er niet aan mee. Stel maximaal 3 g.v.e. per ha en iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

 • Bolder01

  Klumperink,,, DAT IS VEEL TE MAKKELIJK met dit gedram houdt men zoveel klooooootjes volk bezig en kan men boetes uitschrijven derogaties intrekken ,,op die manier komen deze lapzwanzen aan een inkomen die wij ophoesten

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.