Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Stikstof beperkend voor Koeien & Kansen-bedrijven

Op alle bedrijven die deelnemen in het project Koeien & Kansen blijkt stikstof de beperkende factor voor de hoeveelheid mestafvoer. Daarbij was het voordeel van de bedrijfsspecifieke uitstoot uit de KringloopWijzer in 2018 ook minder groot dan in 2017.

Uit de KringloopWijzers blijkt dat de bedrijven gemiddeld 17% minder fosfaat produceren dan wanneer de uitstoot van mest wordt bepaald met de forfaitaire normen. De gemiddelde bedrijfsspecifieke stikstofproductie is ongeveer gelijk aan de forfaitaire productie. Bij toepassen van de bedrijfsspecifieke berekening in de KringloopWijzer besparen de bedrijven in 2018 gemiddeld 75 ton mestafvoer, terwijl in 2017 nog ruim 260 ton was.

Variatie groot

De variatie is wel groot. Twee bedrijven zien nog wel een stikstofvoordeel van 11% terwijl één bedrijf een stikstofnadeel zou hebben van 16% als het de KringloopWijzer gebruikt voor de berekening van de stikstofuitstoot.

De bedrijfsspecifieke excretie steeg in 2018 tot 144 kilo stikstof per koe inclusief jongvee. In 2017 was deze nog 138 kilo. Oorzaak is onder meer dat het ruweiwitgehalte in het rantsoen 4 gram per kilo droge stof is toegenomen. Dit komt vooral omdat het ruweiwitgehalte van vers gras 15 gram per kilo droge stof meer bevatte dan in 2017. Daarnaast is iets minder maïs en iets meer graskuil gevoerd.

Meer sturen op fosfaat zal niet leiden tot een lagere mestafvoer

Wel groei in voordeel fosfaat

Er zit nog wel groei in het voordeel op gebied van fosfaat. In 2016 en 2017 was het voordeel nog respectievelijk 15 en 17% lager dan de forfaitaire uitstoot. In 2018 is het gemiddelde voordeel op de Koeien & Kansen-bedrijven verder opgelopen naar 18%.

Omdat de Koeien & Kansen-bedrijven steeds meer voordeel halen uit de KringloopWijzer voor fosfaatuitstoot en het gemiddeld voordeel voor stikstof in 2018 is verdwenen, is fosfaat in 2018 op geen enkel bedrijf meer bepalend voor mestafvoer.

Betere stikstofbenutting

Omdat stikstof op alle bedrijven bepalend is bij de berekening van de mestafvoer, zal nog meer sturen op fosfaat niet leiden tot een lagere mestafvoer. Alleen een betere stikstofbenutting bij het vee en daardoor een verdere verlaging van de bedrijfsspecifieke stikstofuitstoot leidt tot minder mestafvoer.

Eén reactie

  • deB.


    Dat is toch al tijden bekend, ook bij andere bedrijven is dat veelal beperkend.

    Genaaid door fosfaat....in praktijk gepakt door stikstof, waanzinnige wetgeving

Of registreer je om te kunnen reageren.