Rundveehouderij

Nieuws 15 reacties

Kamer stemt voor verhogen afroming fosfaatrechten

De Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid ingestemd met het voorstel van landbouwminister Carola Schouten om het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten tijdelijk te verhogen van 10 naar 20%. Alleen PVV, SP, SGP en FvD stemden tegen. In de wet wordt opgenomen dat de verhoging uiterlijk 2 weken nadat het aantal fosfaatrechten onder het plafond zit, wordt teruggedraaid.

De maatregel wordt genomen omdat het aantal uitgegeven fosfaatrechten onder het sectorale plafond van 84,9 miljoen kilo moet worden gebracht.

Schouten geeft de voorkeur aan het verhogen van het afromingspercentage boven het instellen van een nieuwe generieke korting. Een generieke korting zou volgens haar leiden tot het vervroegd slachten van dieren en daarbij zou de last van de maatregel bij minder boeren terechtkomen dan bij het verhogen van de het afromingspercentage.

Een generieke korting zou effect hebben voor 11.500 niet-grondgebonden veehouders, terwijl vorig jaar 12.500 transacties in fosfaatrechten waren, waarmee de groep op wie de afroming betrekking heeft groter is. Schouten benadrukt dat ze zelf kiest voor verhoging van de afroming en dat ze dit niet doet omdat de melkveesector zo nadrukkelijk zegt geen nieuwe generieke korting te willen.

Twijfel over juridische basis maatregel

Tijdens het debat werd duidelijk dat SGP grote twijfels heeft over de juridische basis van de maatregel. In de staatssteunbeschikking is vastgelegd dat de fosfaatproductie onder het plafond moet zijn, maar niet dat dit ook geldt voor het aantal uitgegeven fosfaatrechten. Schouten erkent dit en zegt dat dit voortkomt uit gesprekken die ze heeft gevoerd met Eurocommissaris Vestager. Roelof Bisschop (SGP) wil de stukken van deze overleggen, zodat hierover ook op papier bewijs is. Dat kan Schouten niet geven, omdat dit onder de vertrouwelijkheid van onderhandelingen tussen de Commissie en de lidstaat valt. SGP nam hier geen genoegen mee. De minister heeft nu toegezegd de stukken vertrouwelijk ter inzage te leggen.

Kijk het debat terug.

Kamer kritisch over gang van zaken

De Tweede Kamer is kritisch over de abrupte wetswijziging van Schouten, die wordt gezien als het zoveelste lapmiddel van het stelsel. D66, PvdA, PVV en PvdD roepen daarom actief op om te kijken naar een nieuw stelsel om het fosfaatrechtenstelsel te vervangen. Schouten wil dat op dit moment niet. Ze wil veehouders niet opzadelen met nog meer veranderingen van het stelsel.
Op verzoek van de Kamer komt Schouten voor september met een voorstel voor herziening van de excretieforfaits. Schouten zegt echter nieuwe normen pas op zijn vroegst per 1 januari 2020 in te kunnen voeren. Voor VVD en CDA was de aanpassing van de excretieforfaits voorwaarde om in te stemmen met de wetswijziging. CU en ChristenUnie willen hierbij ook de forfaits aanpassen voor hoog- en juist laagproductieve koeien. Deze vallen nu in sommige gevallen buiten de bestaande normen.

De fosfaatrechten voor de vleesveehouderij blijven een zwak punt in het fosfaatrechtenstelsel. Dat erkent landbouwminister Carola Schouten tijdens de behandeling van de wetswijziging van het stelsel. Het ministerie verwacht na de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de beleidsregel jongvee 300.000 kilo fosfaat extra uit te moeten geven aan vleesveehouders. Hierbij is ook al rekening gehouden met een eventuele tegenvallende uitspraak van het CBb in een nog te voeren rechtszaak over vleesvee en fosfaatrechten.

Geen goedkeuring voor uitzonderen vleesvee

Schouten wil deze extra fosfaatrechten, net als de 400.000 kilo fosfaatrechten die eerder aan vleesveebedrijven zijn uitgegeven, niet mee laten tellen voor het melkveeplafond. Op vragen van CDA’er Jaco Geurts reageert Schouten dat ze hiervoor nog geen goedkeuring heeft in Brussel, al is de Commissie wel op de hoogte van deze lijn van LNV. Ook VVD’er Helma Lodders vindt dat het ministerie dit lek moet dichten, omdat vleesveehouders de rechten kunnen verkopen aan melkveehouders, waardoor ze toch onder het melkveeplafond komen. Schouten zegt dit niet te kunnen, omdat de rechten niet apart te labelen zijn voor vleesvee en melkvee. Wel wordt geregistreerd of fosfaatrechten van vleesveebedrijven naar melkveebedrijven worden verkocht. Schouten gaat ervan uit dat lang niet alle fosfaatrechten bij vleesveehouders verkocht zullen worden aan melkveehouders, omdat vleesveehouders toch fosfaatrechten nodig hebben om te kunnen produceren.

De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel volgende week. De verhoging van het afromingspercentage zal op zijn vroegst volgende week woensdag ingevoerd kunnen worden.

Laatste reacties

 • koestal

  Natuurlijk wil d Kamer dat.Zo kun je die boeren weer een poot uit trekken. Dat klopt met de algehele publieke opinie,anti boer.

 • tinusje

  Als schouten de forfaits gaat aanpassen oa ook boven de 10600 krijgt ze weer veel rechtzaken aan haar broek vd veehouders die op 2-7-15 hier al boven zaten....kan niet zo zijn dat die koeien nu ineens meer fosfaat produceren en in 2015 niet bij zelfde prodnivo

 • juul244

  Hoe zit het met het fosfor gehalte in krachtvoeders, dat is verlaagd volgens nevedi. Fosfor in voer wordt alleen mee genomen in de bex berekening, niet forfaitaire excretie. In hoe verre heeft het verlagen van het fosfor gehalte in veevoer invloed gehad op de totale melkveefosfaatproductie als deze totale productie wordt berekend met forfaitaire fosfaat excreties? Of mis ik hier een deel?

 • benrhag

  jullie melken geen koeien ,maar worden zelf gemolken

 • koestal

  Boeren zijn door Carola Schouten en Marc Calon toch al in de criminele hoek geduwd met de tweelingen affaire,boeren zijn vogelvrij.Net als de kop van Jut.

 • Trot

  lijk er op dat wij de aardgasbaten moeten aanvullen nu wieber de gaskraan dicht doet

 • landboer

  Valt me tegen van Jaco Geurts..

 • melkveehouder .

  @landboer. Had je soms anders verwacht van de politieke club die mede verantwoordelijk is voor deze puinhoop? Ze gaan echt niet in eigen voet schieten door marionet Carola af te vallen.

 • j.verstraten1

  Juul je hebt enerzijds rechten om fosfaat te produceren en anderzijds de werkelijke uitstoot van fosfaat. Beiden mogen max 84.9 miljoen kg zijn. Excretie zit er dik onder. Aantal rechten beetje erboven. Forfaits zijn bedoeld voor de individuele verantwoording vd boer. De werkelijke uitstoot in NL word niet berekend door koeienxforfaits maar koeienxmestproductie

 • Alco

  Uitstoot is een bureaucratisch genomen getal.
  Moeten we daarom zoveel actie ondernemen?

 • koestal

  Hebben kamerleden geen moeite mee,boeren zijn vogelvrij ,daar mag je op schieten.

 • a van Gerwen

  De minister is wel erg positief ten aanzien van de fosfaathandel. Ik kan me niet voorstellen dat de groep van kopers dit jaar groter zal zijn dan het aantal niet grondgebonden bedrijven. Zoveel handel is er volgens mij helemaal niet. Dit kan alleen maar leiden tot een nog hoger afromingspercentage of alsnog een generieke korting waarmee het N-probleem ook meteen getackeld wordt.

 • René de jong

  Klopt A van Gerwen:
  Het plan gaat nooit lukken !! omdat het vee er niet is.
  39.000 vaarsen minder & 14.000 koeien betekend onvoldoende vraag.
  Doel is om 760.000 rechten uit de markt te halen met 20%.
  Dan moeten er nog 3.800.000 rechten verkocht worden na 1 juni !!
  Geheel vorig jaar en deel van dit jaar zijn er 4.200.000 rechten verkocht....

  Gevolg is alsnog hogere afroming en deze komt voor rekening van de gedwongen verkopen, vleesveehouders hoeven niets zij hebben dit cadeau gekregen..... Dus knelgevallen zijn opnieuw de sigaar !!

  Lease/verlease is onmogelijk door deze 20% met als gevolg veel onbenutte rechten bij potentiele verleasers.
  Oplossing is een kleine generieke korting van 0,5% (gem. een halve koe !!)
  rechten uit fosfaatbank inleveren (gebeurt nu ook al).
  onder voorwaarde:
  - Retour korting in de sector zodra plafond is bereikt.
  - Verleasen deels (5%) mogelijk maken zonder korting !!
  - Jaarlijks de fosfaatbank retour in de sector zonder voorwaarden !
  Voordelen
  - veel minder geld uit de sector
  - draagvlak in de hele sector
  - lease/verlease wordt mogelijk en goedkoper
  - eerlijke verdeling van de lasten
  - veel grotere kans van slagen
  vr gr R dejong

 • xw

  R. de Jong, breng jouw verhaal eens onder aandacht van de 2e kamerfractie van de partij (CU) van de minister. Krijgt aandacht hoor, moet je doen

 • René de jong

  XW
  Ben er druk mee bezig, was te laat bij Schouten door haar haast....
  En in de tweedekamer is geen alternatief besproken helaas..

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.