Rundveehouderij

Nieuws

Conceptcriteria Beter Leven-kalveren bijstellen

De criteria voor Beter Leven 1 ster-kalverhouderij worden flink aangepast. Het gaat nu nog om conceptcriteria die tot 30 juni ter inzage liggen.

Niet alle criteria wijzen direct op verandering, maar de aanbevelingen wijzen wel een richting aan.

De belangrijkste verandering is dat kalveren niet worden gehouden in een ‘megastal’. Onder een megastal wordt verstaan 1 UBN (of EU-registratienummer) met 330 NGE of meer. Omgerekend zijn dat maximaal 2.238 blanke kalveren of 2.538 rosékalveren. Stallen die voor 1 januari 2012 deelnemer waren aan het Beter Leven-keurmerk, mogen het aantal dieren dat per die datum werd gehouden handhaven. Bij ver- of nieuwbouw mag dat aantal niet verder worden vergroot.

Vrijwel geen kalverbedrijven met Beter Leven-keurmerk

In de aanbevelingen, die de keten moeten sluiten, staat dat kalveren aangevoerd op het kalverbedrijf afkomstig zijn van bedrijven die gecertificeerd zijn voor het Beter Leven-keurmerk. Die zijn er nu niet of nauwelijks. Zodra er genoeg gecertificeerde melkveebedrijven zijn, wordt een analyse gemaakt van de mogelijkheid om de kalversector te voorzien van Beter Leven-kalveren.

Kruislingkalveren zonder dikbilfactor toegestaan

Een andere aanbeveling is dat er op termijn geen kruislingkalveren van runderen met een dikbilfactor op het bedrijf worden gehouden. Runderrassen met een dikbilfactor, met een hoge incidentie van keizersneden, zijn Belgisch Blauwen en Verbeterd roodbont. Kruislingkalveren waarbij vleesrassen zonder dikbilfactor zijn gebruikt, zijn wel toegestaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.