Rundveehouderij

Nieuws

Vanggewas nu onderwerken voor maisteelt

Daar waar het land met een goed gegroeid vanggewas kan worden bereden is het nu tijd om de groenbemester onder te werken voor de maisteelt.

Dat stelt Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. Nu onderwerken betekent dat de vertering op gang kan komen en dat de stikstof die vrijkomt uit het vanggewas ook benut kan worden door de mais. Volgens CBGV is de stikstofafgifte uit het vanggewas na onderploegen na 3 maanden maximaal. Daarom moet rond half maart tot uiterlijk 1 april de groenbemester zijn ondergewerkt. CBGV geeft aan dat er gerekend kan worden met een stikstofafgifte uit groenbemester van 20 kilo per 10 centimeter gewashoogte.

Goed verkleinen

Om de mineralisatie goed op gang te laten komen, moet bij onderwerken het vanggewas goed verkleind worden en worden gemengd met de toplaag. De commissie stelt dat frezen met een hakenfrees een goede methode is, maar wel veel tijd en brandstof kost. Een schijveneg of een cultivator met brede scharen en schijven werkt sneller.

Nadelen lang laten staan groenbemester

Te lang laten staan van de groenbemester heeft een aantal nadelen. Ten eerste komt de stikstof uit het vanggewas te laat vrij, waardoor er minder op de bemesting van het hoofdgewas kan worden bespaard en loopt het risico op nitraatuitspoeling in de herfst op. Daarnaast neemt het vanggewas meer vocht op uit de bouwvoor, waardoor er minder beschikbaar is voor het hoofdgewas. Als laatste heeft een ouder vanggewas een hogere C/N-verhouding, waardoor het langer duurt voor deze verteerd is na onderwerken. Daardoor komt de stikstof uit het vanggewas nog later beschikbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.