Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Recordaantal melkveehouders past weidegang toe

Het percentage melkveehouders dat weidegang toepast is gestegen naar 83%.

Dat is een record. Sinds de zuivelsector in 2012 de weidegang van koeien ging stimuleren, was het percentage niet zo hoog, meldt de Duurzame Zuivelketen (DZ). De doelstelling om weidegang minimaal te behouden op het niveau van 2012 werd vorig jaar al gerealiseerd. Toen paste 82% van de melkveebedrijven een vorm van weidegang toe.

2 vormen van weidegang

Veehouders kunnen kiezen uit 2 vormen van weidegang op hun bedrijf: volledige weidegang waarbij de koeien ten minste 120 dagen 6 uur per dag buiten lopen, of deelweidegang, waarbij minimaal een kwart van de veestapel buiten komt.

Dit jaar is vooral het aandeel bedrijven dat alle koeien buiten laat lopen sterk toegenomen. Het gaat om een toename van 74,8 naar 76,7%. Het percentage deelweidegang daalde van 7,3 naar 6,3%.

Landbouwtelling

DZ baseert zich voor haar telling op geborgde gegevens van 14 individuele zuivelondernemingen. Zij verwerken 98% van alle melk in Nederland. Het CBS stelt jaarlijks het niveau van weidegang vast op basis van de Landbouwtelling. Op basis van de door veehouders verstrekte gegevens berekent het statistiekbureau het percentage melkgevende koeien van de totale melkveestapel dat gedurende het weideseizoen 1 of meerdere dagen buiten heeft gelopen.

Ook rekent het CBS geen deelweidegang mee als gevolg van het weiden van jongvee en droge koeien. Het CBS signaleerde voor 2018 een stijging van het aantal melkveebedrijven met weidegang van 78 naar 80%. Het aantal melkkoeien in de wei nam toe met 3% naar 71%.

Eén reactie

  • kleine boer

    Dat heeft het rivm toch allang kunnen meten....

Of registreer je om te kunnen reageren.