Rundveehouderij

Nieuws 4 reacties

Onderzoek naar Europees ingrijpen zuivelmarkt

De Europese Rekenkamer onderzoekt de maatregelen die de EU heeft getroffen om verstoring op de zuivelmarkt tussen 2014 en 2017 tegen te gaan. Dat meldt de organisatie op haar website.

De Rekenkamer gaat na of de getroffen maatregelen, waarmee ongeveer € 740 miljoen uit de EU-begroting gemoeid is, goed waren opgezet en of deze de effecten van de verstoringen voldoende beperkten. Ook bekijken de controleurs of de Europese Commissie en de lidstaten nu beter zijn voorbereid op toekomstige verstoringen van de melkmarkt.

Onevenwichtigheden vraag en aanbod

In 2014-2015 daalden de prijzen voor de melkproducenten in de EU met zo’n 10 eurocent per liter tot ongeveer 30 cent. De Commissie was van oordeel dat de melksector te maken had met marktverstoringen vanwege wereldwijde onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod, waarbij het Russische verbod op de invoer van uit de EU afkomstige landbouwproducten en voedingsmiddelen een rol speelde. Zodoende nam zij uitzonderlijke maatregelen (onder andere vrijwillige productiebeperking, red.) in aanvulling op het bestaande vangnet dat verband houdt met publieke en particuliere opkoop en opslag van boter en mageremelkpoeder. De lidstaten mochten de EU-financiering aanvullen uit hun nationale begrotingen.

Voorbereid op marktverstoringen

“Melkproducenten kregen te maken met een aanzienlijke daling van hun inkomsten”, aldus Nikolaos Milionis, het lid van de Europese Rekenkamer dat leiding geeft aan de controle. “Wij zullen nagaan of de EU-begroting goed werd besteed om hen te helpen de crisis het hoofd te bieden en of de Commissie voorbereid is op toekomstige marktverstoringen.”

De melkproductie vormt, met een waarde van € 58 miljard in 2018, de grootste landbouwsector van de EU en is momenteel goed voor ongeveer 14% van de landbouwproductie.

Laatste reacties

  • Zuperboer

    Maak je niet druk EU, volgens Tjeerd en Jessias kan de melkproduktie uit Europa verdwijnen. Ukrain is het toverwoord.

  • En hoe kom je daar bij.

  • koestal

    De boeren worden al jaren genaaid met de melkprijs.

  • Die hele melkprijs is een groot politiek bedrog .
    Wordt al tijden geluld over aantrekkende zuivelnoteringen maar bij Doc is de basisprijs nog steeds 32 ct

Of registreer je om te kunnen reageren.