Rundveehouderij

Nieuws

Nieuwe bemestingsadviezen mais op komst

Het Nutriënten Management Instituut (NMI) zal tijdens de jaarlijkse themamiddag van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) op 7 februari 2019 in Nijkerk een aantal ‘verrassende’ nieuwe bemestingsadviezen voor mais bekendmaken.

Dit blijkt uit een bericht van ZuivelNL. In dit bericht meldt senior onderzoeker Wim Bussink van het NMI dat er in ieder geval een flinke bijstelling van het kali-advies bekend zal worden gemaakt. Er zijn echter meer bijstellingen te verwachten.

Kringloop

Centraal op de themamiddag staat de vraag: hoe realiseer je hoogwaardig ruwvoer en benut je (kunst)mest optimaal en realiseer een optimale kringloop op je bedrijf? Het antwoord op deze vraag moet regelmatig worden bijgesteld, want veranderende wet- en regelgeving brengen vaak nieuwe eisen en inzichten met zich mee.

Vanggewas

Zo is het bijvoorbeeld vanaf dit jaar verplicht om op zand en löss een vanggewas onder de mais telen of de mais voor 1 oktober te oogsten. Daarnaast is er aandacht voor onder meer praktisch N-advies bij (roterend) standweiden en worden ervaringen gedeeld uit de BES-pilot (Bedrijfseigen stikstof-pilot). Hierin mogen deelnemende melkveehouders kunstmest vervangen door dierlijke mest.

Lees ook: Deze mestregels veranderen in 2019

Of registreer je om te kunnen reageren.