Rundveehouderij

Nieuws

Gladvingergras steeds meer probleem

Gladvingergras is een van de meest voorkomende onkruiden in de maisteelt geworden. Dat stelt Bayer Crop Science.

De leverancier van gewasbeschermingsmiddelen ziet dat problemen met gladvingergras op maïspercelen nog steeds toenemen. Het is een lastig onkruid dat veel opbrengst kan kosten.

Gladvingergras in vroeg stadium bestrijden

Bayer adviseert maispercelen tijdig te controleren, omdat gladvingergras in een vroeg stadium moet worden bestreden. Vaak is dit al in het 2e of 3e bladstadium van de maïs. Volgens Bayer zal dat dit jaar eerder het geval zijn dan normaal.

Het stadium van het gladvingergras is bepalend voor het moment van spuiten, niet het groeistadium van de mais. Daarom is het zaak de ontwikkeling van het gladvingergras goed in de gaten te houden, adviseert Bayer.

Foto: Boerderij
Foto: Boerderij

Ook na bodemherbicide waakzaamheid geboden

Op percelen waar voor 30 april een vooropkomstbespuiting is uitgevoerd, is de kans groot dat de neerslag in dat weekend de bodemherbiciden heeft af- of ingespoeld. Ook deze percelen dienen goed in de gaten te worden gehouden op kieming van onkruiden. Een tijdige bespuiting vroeg na opkomst is dan mogelijk alsnog nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.