Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

30 kilo stikstof geven volstaat bij herinzaai

Bij herinzaai na scheuren van grasland moet niet meer dan 30 kilo stikstof gegeven worden.

Dat is het advies van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV). Meer hoeft er niet gegeven te worden omdat het bemestingsadvies ervan uitgaat dat de eerste snede licht wordt geoogst, vaak niet meer dan 1.500 kilo droge stof per hectare.

Betere uitstoeling van gras en minder onkruid

Dit bevordert de uitstoeling van gras en beperkt de onkruiddruk. De ondergewerkte oude zode levert voldoende stikstof om in de nutriëntbehoefte van het jonge gras te voorzien. Een startgift van 30 kilogram stikstof per hectare volstaat dus voor de eerste snede. De volgende sneden kunnen volgens het advies van blijvend grasland worden bemest.

Geen dierlijke mest voor herinzaai

Voor de kali- en fosfaatbemesting gelden de adviezen voor blijvend grasland. Dierlijke mest voorafgaand aan de herinzaai wordt afgeraden door CBGV. Wie toch dierlijke mest wil uitrijden, moet dan zeker niet meer dan 25 kuub per ha opbrengen om te hoge stikstofgiften te vermijden.

Bij inzaai van grasland op maisland is er in de eerste jaren na inzaai extra stikstof nodig voor de opbouw van een nieuwe graszode. - Foto: Henk Riswick
Bij inzaai van grasland op maisland is er in de eerste jaren na inzaai extra stikstof nodig voor de opbouw van een nieuwe graszode. - Foto: Henk Riswick

Extra stikstof nodig na maisland

Bij inzaai van grasland op maisland is er in de eerste jaren na inzaai extra stikstof nodig voor de opbouw van een nieuwe graszode. Na 1 jaar maisland wordt een extra stikstofadvies van 25 kilo per hectare afgegeven. Na meerjarig maisland geldt een extra stikstofadvies van 50 kilo per ha in het eerste jaar en 25 kilo in het daaropvolgende jaar.

Oud grasland niet scheuren voor akkerbouw

De Commissie raadt af om oud grasland te scheuren voor akkerbouw. Nagenoeg alle volggewassen, met uitzondering van gras, hebben moeite om de stikstof uit de verterende zode te benutten. Daarom is het bij wisselbouw verstandig het gras niet langer dan 3 tot 4 jaar oud te laten worden.

Eén reactie

  • koestal

    Hebben ze daar al weer een commissie voor ?Hoeveel van die commissies hebben ze wel ? Ze zijn helemaal geen boeren meer nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.