Rundveehouderij

Nieuws

VLB: melkveehouderij gegroeid in omvang en efficiëntie in 2016

De melkproductie is in het afgelopen jaar volgens verwachting verder gestegen, zowel op bedrijfsniveau als per koe.

De jongveebezetting daalde verder. Het totale energiegebruik hield de dalende trend vast en de stikstof-fosfaat-verhouding in de mest nam toe. Dit blijkt uit een overzicht van de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) over 2016, op basis van cijfers van 550 melkveebedrijven.

De gemiddeld afgeleverde hoeveelheid melk per bedrijf nam toe van 990.428 naar 1.004.473 kilo melk per bedrijf. De productie per koe steeg van 8.658 naar 8.794 kilo melk per jaar. De intensiteit is afgelopen jaar toegenomen van 18.116 naar 18.465 kilo melk per hectare en de levensproductie nam licht toe van 30.404 naar 30.497 kilo melk.

Jongvee maakt plaats voor melkkoeien

De jongveebezetting daalde van 7,17 naar 6,50 stuks jongvee per tien melkkoeien. Door deze afname daalde de veedichtheid met een tiende naar 2,8 GVE per hectare. Jongvee maakt dus plaats voor melkkoeien om te kunnen blijven voldoen aan de grondgebondenheidseisen.

De focus van de sector op het verlagen van de fosfaatproductie is duidelijk waarneembaar in een hogere fosfaatefficiëntie van de veestapel. Hierdoor is de melkproductie per kilo fosfaat toegenomen. Bij gebruik van BEX gaat het om een toename van 180,8 naar 190,2 kilo melk per kilo fosfaat. Forfaitair gaat het om een toename van 162,3 naar 163,7 kilo melk per kilo fosfaat.

Totale fosfaatproductie daalt

Al is de melkproductie op bedrijfsniveau toegenomen, de totale fosfaatproductie daalt. Dit is een positieve ontwikkeling. Maar de keerzijde hiervan is een toename van het negatieve fosfaatbodemoverschot naar min 11,6 kilo per hectare, al is dit deels ook toe te schrijven aan het groeizame jaar.

Door de toenemende fosfaatefficiëntie en de iets afnemende stikstofefficiëntie van de veestapel neemt de stikstof-fosfaatverhouding in de mest toe. Hierdoor is binnen de derogatie de jaarlijkse fosfaatonttrekking door de teelt van voedergewassen niet meer te compenseren met rundveemest. Door kunstmest te verruilen voor rundveemest kan deze ontwikkeling worden gekeerd, maar dit is binnen de huidige wetgeving niet toegestaan.

Totale stikstofproductie toegenomen

Door de afnemende stikstofefficiëntie en de groei in de melkproductie is de totale stikstofproductie toegenomen, waardoor de ammoniakemissie per ton melk ook stijgt. Gemiddeld was 2016 een goed groeizaam jaar, afgemeten aan de drogestofopbrengsten en de daling van het stikstofbodemoverschot per hectare naar 140,5 kilo. Dit is gunstig.

Of registreer je om te kunnen reageren.