Rundveehouderij

Nieuws 13 reacties

GroenLinks: €20 miljoen voor weidevogels

Met een Nationaal Weidevogelplan moet €20 miljoen structureel extra worden ingezet voor de bescherming van weidevogels. Met dat plan komt Rik Grashoff, natuur- en landbouwwoordvoerder voor GroenLinks in de Tweede Kamer.

Grashoff vindt dat het kabinet tekortschiet en niets doet om de teruglopende weidevogelstand tot stilstand te brengen. "De weidevogels staan zwaar onder druk, maar staatssecretaris Martijn van Dam heeft nog niets van een plan", aldus Grashoff. Met een initiatiefnota (Vogels de Weide Wereld in) zwengelt Grashoff de discussie aan.

Nederland weidevogelland

Grasshoff zegt in zijn nota dat Nederland bij uitstek weidevogelland is. Oorzaak is dat Nederland een nat dynamisch en voedselrijk landschap kent. Omdat 40% van de Europese grutto's en 30% van de Europese scholeksters in Nederland gehuisvest zijn, rust op ons land een grote verantwoordelijkheid voor de instandhouding van die soorten, aldus de parlementariër.

Het Nationaal Plan Weidevogels is vorig jaar al bepleit in een aangenomen motie van PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer. Bij de behandeling van de landbouwbegroting in het afgelopen najaar is €1,5 miljoen vrijgemaakt voor weidevogelbeheer. Volgens Grashoff is onduidelijk of dat geld is uitgegeven, en zo ja, waaraan.

Europees- en rijksbudget

Het budget dat Grashoff wil vrijmaken voor de weidevogels moet voor de helft (€10 miljoen) komen uit het Europees landbouwbudget en voor de nader helft uit een extra investering van het rijk. "Met deze verschuiving halen we geld weg uit de megahoop voor landbouwsubsidies en stoppen deze in het concrete weidevogelbeheer", aldus Grashoff. "Zo investeren we in weidevogelbeheer en daarmee in echt duurzame landbouw."

Vogelbescherming Nederland roept staatssecretaris Van Dam op om het extra geld uit Brussel voor de veehouderij in te zetten voor minder koeien en het redden van de weidevogels. In een brief gericht aan Van Dam vraagt de Vogelbescherming de €23 miljoen, die Nederland ter beschikking krijgt, in te zetten voor minder melkvee per bedrijf en voor een extensivering van de melkveebedrijven. Daarmee slaat de staatssecretaris volgens de Vogelbescherming twee vliegen in één klap. Door minder melkvee is er minder overproductie, wat bijdraagt aan een betere prijs. Tegelijkertijd biedt extensivering van de bedrijven kansen voor herstel van de natuur op het boerenland, met name voor weidevogels. Het gaat volgens de Vogelbescherming dramatisch slecht met weidevogels in Nederland als gevolg van de intensieve landbouw. De afgelopen drie decennia is het aantal broedparen van de grutto in Nederland met meer dan de helft afgenomen. Ook de kievit daalt hard qua aantal. Reden voor Vogelbescherming en de vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland (Sovon) om 2016 uit te roepen tot het Jaar van de Kievit en extra onderzoek te doen naar de achteruitgang.

Laatste reacties

 • boer drenth

  De helft van het landbouw areaal is al om getoverd tot natuur gebied. En nog is er geen ruimte voor de weide vogels. Ik vraag mij af hoe dat mogelijk is. Of willen die vogels niet in die natuur gebieden broeden. hoe kan dat.

 • pinkeltje

  Geweldig plan. Maar waar gaan ze dat geld dan daadwerkelijk aan uitgeven? Dure studies en voorlichtingscampagnes? Zo houdt je wel mensen aan het werk, cq kunnen er weer een paar lekker aan de ruif trekken maar daar zijn de grutto's niet mee geholpen.
  De politiek met de socialisten voorop denken dat je alles kunt regelen door er een zeker bedrag voor uit te trekken. Vaak heel lief bedoeld maar zonder het beoogd resultaat.

 • p.a.drost1

  Goed plan, meer geld naar het jagen op vossen en kraaien. En meer ruimte om goed te kunnen bemesten en zodoende het bodemleven weer op peil te krijgen.
  Weidevogels kunnen volgens mij niet in natuurgebieden leven want daar is simpelweg te weinig voedsel door te arme grond.

 • alco1

  Mensen die niet met geld om kunnen gaan roepen ook dat ze korter willen werken en vaker op vakantie willen. Mes snijdt dan volgens hen ook van twee kanten. Meer mensen aan het werk en meer verdiensten voor de recreatie.

 • Zuperboer

  Voor 50K Patronen beschikbaar stellen aan jachtminnend NL. De vos, de buizerd en de kraai ruimen gefaciliteerd door het non-jachtbeleid van o.a. Natuurmonumenten de weidevogel op, nadat ze eers de gangbare boer van hun landgoed hebben verdreven. En dan maar verbaasd zijn dat het een puinhoop wordt.

 • DJ-D

  Laat de veroorzakers en niet de belastingbetaler het lekker zelf betalen. Natuurmonumenten vogelbescherming en de poscode loterij lossen het maar op. Doe er absoluut alles aan voor nop maar het helpt geen zak!

 • bluemink

  net als boer drenth zegt 20% van de landbouwgrond is al natuurgebied zoals men het noemt
  Als dit niet werkt dan kan die grond wel terug naar de landbouw of is die zo verkloot dat dat niet meer kan dan zijn we mooi bezeikt in Nederland

 • 344412

  Jagen op vos, das, ooievaar, reiger, buizerd en stimuleren van ruige mest of gescheiden mest ipv drijfmest. Moet kunnen voor 20 miljoen.

 • jan1953

  in het voorjaar de mest los op het weiland uitrijden met zodebemester worden alle nesten kapot getrokken als men dat nog niet een keer weet in duitsland mag men niet eens met de zodebemester

 • mtseshuis

  Er wordt geen nest kapot gereden met de zodebemester, want dan ben je veel te laat of de weidevogel te vroeg... Predatie hoofdoorzaak nummer 1, de boer en loonwerker doen hun best wel, maar het heeft geen enkele zin...
  We werkten hier al meer dan 15 jaar met de zodebemester voordat de weidevogelstand de laatste 10 jaar met gang achteruit ging, omdat de burgers de vossenjacht zo zielig vonden en die andere rakkers ook beschermd werden en jagers moesten vrezen voor hun akte. Lichtbak werd verboden etc. Pas vanaf dat moment ging de kievit en grutto stand met gang achteruit, verkaveling, maaimoment en al die andere zogenaamde oorzaken hebben er niks mee van doen, wij hebben niks verandert de laatste 25 jaar en toch zijn ze in een aantal jaren allemaal weg..

 • farmerbn

  Er zullen toch wel puimveebedrijven zijn die grutto's en kieviten kunnen fokken en uitzetten tegen een bedrag van 20 miljoen euro per jaar? Als je meer vogels uitzet in de natuur als de predatoren kunnen opeten dan komen er automatisch meer weidevogels in NL.

 • De Waard

  Ondertussen verbied Provincie Zuid Holland het afschieten van eksters.......
  Prachtig die politiek

 • alphons1

  als ze meer weidevogels wille hebbe moete ze zorge dat er meer bodemleven komt . of te wel eten voor weidevogels. maar ja alle wetgeving is gebaseerd op vernietegen bodemleve. zodebemeste vernietig je alles mee. en in de winter moet bodemleve ook voeding hebbe. maar ja dan heb je het uit rijverbod.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.