Rundveehouderij

Nieuws 4422 x bekeken 10 reacties

Milieudefensie stapt uit Convenant Weidegang

Milieudefensie stapt na 4 jaar uit het Convenant Weidegang. Volgens de actiegroepering is de afspraak om meer koeien in de wei te houden mislukt en zijn wettelijke maatregelen nodig om weidegang af te dwingen.

Het probleem is volgens campagneleider Jacomijn Pluimers vooral de vrijblijvendheid. "FrieslandCampina zegt dat het koeien in de wei belangrijk vindt, maar jaagt met het stimuleren van mestverwerking juist de koeien de stal in." Ook de overheid zou met haar beleid van verhandelbare fosfaatrechten en stimulering van mestverwerking bijdragen aan meer koeien die permanent op stal staan.

LTO en NZO: weidegang neemt juist toe

De melkveesector (LTO en NZO) noemt de stap van Milieudefensie volkomen onterecht. Het aantal melkveebedrijven waar de koeien dit jaar voor het eerst weer een vorm van weidegang krijgt is volgens hen juist toegenomen met ruim 350 bedrijven.

In weideseizoen 2015 paste 78,3% van de melkveebedrijven in Nederland een vorm van weidegang toe. Dat is een fractie meer dan in 2014. Tot 2020 zijn volgens de Duurzame Zuivelketen vijfhonderd melkveehouders nodig om terug te keren naar het aandeel weidegang van 2012, toen 81,2% van de bedrijven weidegang toepaste. Dat percentage is het gezamenlijk doel van de 66 partijen die het convenant hebben ondertekende.

Ultimatum

Eind vorig jaar stelde Milieudefensie een ultimatum. Toen al bleken een aantal van de gestelde eisen praktisch niet haalbaar. Zo vroeg de actiegroepering om afschaffing van de kwantumtoeslag op melk. Het geld dat hiermee bespaard zou worden moest gebruikt worden voor een weidepremiepot. Ook wilde Milieudefensie supermarkten verplichten kaas gemaakt van weidemelk in hun assortiment op te nemen en ten minste de helft van de weidegangpremie in hun prijs te verdisconteren.

Laatste reacties

 • Trot

  krijgen ze niet der zin stappen we toch op stelletje kleuters

 • alco1

  Kijk. Dit krijg je er nou van met die hele weidegang discussie.

 • Bennie Stevelink

  Milieudefensie kiest voor wei-exit.

 • mtseshuis

  Doei.. Hebben natuurlijk weer een lelijke reclame campagne klaar liggen, hopen dat de landbouw/retail kruipend naar hen toe komt om alsjeblieft weer mee te praten. Helaas hebben ze die macht, wij zijn de macht allang kwijt.... Niemand die het nog écht voor de (gangbare) boer opneemt...

 • koeien15

  Hoe graag ik ook de koeien buiten heeft,ze staan nu al een week binnen van de vele regen.(veenweide gebied)

 • frl

  Je moet naar % weidende koeien zien, niet naar % bedrijven.
  De kleine bedrijven die meest weiden stoppen straks, en dan daalt % rap.

 • Jan van het Zand

  Milieudefensie heeft haar gezicht verloren. Er blijken onderzoeken naar buiten te komen, waaruit blijkt dat weidegang helemaal niet milieuvriendelijker is dan opstallen van het melkvee. Althans als de melkveehouder maatregelen neemt om de emissie te verminderen.
  En zo zie je dat milieudefensie op 2 gedachten hinkte: Het milieu dienen én het dierenwelzijn dienen. Tja, dat lijkt dan te leiden tot tegenstrijdigheid in het streven naar een verdere optimalisering van het milieu zonder het dierenwelzijn te schaden. Alsof dat laatste waar is. Het dierenwelzijn op stal is toch ook goed, anders zou opstallen wel verboden zijn. Aangebonden opstallen is wel verboden. Hoewel voor biologische bedrijven is er een uitzondering gemaakt??? Maar dat is tijdelijk....
  Kortom: Stellingen innemen kunnen door de tand des kennis onderuit worden gehaald. Milieudefensie is daar nu mee op de koffie gekomen.

 • agro1

  laten we het beestje bij de naam noemen: koehouderij is een intensieve tak. en zoals we allen weten: een intensieve tak gedijt het beste onder een dak. feed the world and starve.

 • vandenbrandcv1

  Het zou mooi zijn als milieudefensie zich in zou zetten voor een natuur, - mest- en en waterbeleid dat het stimuleert om koeien te beweiden. Milieudefensie heeft het heft zelf in handen.

 • oorspronkelijk

  probleem
  de grootste bedrijven weiden het minst
  nog steeds bestaat er de stimulans groter te worden als schaal voordeel/kwantum voordeel/crisis geld europa saneren verduurzamen
  volgens mij ligt daar de kern :geen mega bedrijven!!!
  je hoeft het niet eens te zijn om iemand te respecteren het is een mening

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.