Rundveehouderij

Nieuws

Onenigheid over hoogte Britse melkprijs

De Britse zuivelwereld is woedend over een publicatie van het plattelandsministerie Defra waaruit zou blijken dat de gemiddelde Britse melkprijs in februari 11% hoger lag dan in de voorafgaande maand. Die melkprijs zou daarmee omgerekend op 32 cent per liter uit zijn gekomen.

''Dit is eerlijk gezegd belachelijk en onverantwoordelijk. Dit geeft een veel rooskleuriger beeld van de situatie in de melkwereld dan de werkelijkheid. Het stuurt ook een verkeerd signaal naar iedereen die bij melk en zuivel betrokken is,'' zegt zuivelspecialist Ian Potter. Hij heeft het ministerie gevraagd om een correctie, 'maar ze houden vast aan de cijfers'. ''We hebben 2 weken geleden een mars gehouden in Londen om te protesteren tegen de lage melkprijzen. Dat is met dit soort berichten wel erg ongeloofwaardig geworden.''

Bonussen meegerekend

Het zuivelschap AHDB Dairy heeft inmiddels ontdekt wat het probleem is: Defra heeft in de berekeningen voor februari de in die maand uitgekeerde jaarbonussen meegeteld, terwijl dat in vorige jaren niet is gebeurd. Dat ging onder meer om de zogenaamde 13e maand bij Arla die echter betrekking had op het hele jaar 2015.

Als die bonussen niet worden meegeteld, dan ligt de melkprijs juist iets lager dan in januari, benadrukt AHDB Dairy. ''Het probleem met de cijfers van Defra is dat die eenvoudigweg alles wat aan de melkveehouders in een bepaalde moment wordt uitbetaald delen door de melkproductie. Dat geeft dus geen goed beeld van de gemiddelde melkprijs.''

Of registreer je om te kunnen reageren.