Rundveehouderij

Nieuws

Fonterra te machtig in Nieuw-Zeeland

De concurrentiebeperkingen van Fonterra moeten blijven en deels worden versterkt. De bestaande regels stimuleren de concurrentie nog niet genoeg. Het marktaandeel van Fonterra is met ruim 80% in Nieuw-Zeeland nog altijd te groot.

Dit stelt de Nieuw-Zeelandse mededingingsautoriteit Commerce Commission in een rapportage over de concurrentie in de zuivelsector. De beperkingen zijn van kracht sinds de vorming van Fonterra in 2001.

Marktaandeel afsnoepen

Meer melkveebedrijven hoeven er niet bij te komen. Daardoor verandert de mededinging in de bedrijfstak niet. Wel moeten andere verwerkers meer marktaandeel afsnoepen van Fonterra. Nu is in de wet vastgelegd dat de mededingingsbeperkingen voor Fonterra kunnen worden opgeheven als concurrenten (Westland Milk, Tatua, Open Country, Synlait) een marktaandeel in de verwerking hebben van 20%.

Dat moet worden verhoogd naar 30% en ook moeten er andere maatregelen komen om Fonterra minder dominant te maken op met name de thuismarkt. Dit om te voorkomen dat Fonterra de melkprijs gaat bepalen die consumenten op de eigen markt moeten betalen voor melk, stelt de Commissie. Lukt het om de concurrentie voor 2022 verder aan te jagen, dan kunnen de beperkende regels verdwijnen. Verandert er weinig, dan moeten de beperkingen nog langer van kracht blijven.

Niet dwingend, wel zwaarwegend advies

Het advies van de Commerce Commission is niet dwingend. Het is aan de politiek om vervolgens besluiten te nemen. Het advies weegt echter wel zwaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.