Rundveehouderij

Nieuws

RvS: Rundveehouder moet deel veestapel inleveren

Een rundveehouderij in het Utrechtse Westbroek zal zijn veestapel aanzienlijk moeten verkleinen. De Raad van State oordeelde vandaag dat de door de provincie Utrecht verleende Nbw-vergunning was verleend op basis van verkeerde gegevens.

De Coöperatie Mobilisation for the Environment (Mob) was naar de Raad van State gestapt, omdat het college in hun ogen er ten onrechte vanuit was gegaan dat in de Hinderwetvergunning uit 1985 naast het genoemde aantal van 123 melkkoeien ook nog eens 86 stuks jongvee waren vergund.

De Raad van State constateert dat in de aanvraag voor de bedoelde Hinderwetvergunning van 24 september 1985 staat dat deze betrekking heeft op een uitbreiding van het aantal melkkoeien tot 123 stuks, inclusief pinken en vaarzen. Volgens de RvS moet deze zinsnede zo worden gelezen dat in totaal 123 runderen zijn toegestaan. De RvS acht dan ook niet aannemelijk dat met de vergunning van 24 september 1985 naast 123 melkkoeien óók 86 stuks jongvee waren vergund.

Besluit van provincie Utrecht vernietigd

Uitgaande van de verhouding tussen melkkoeien en jongvee van 1 : 0,7, bestond er slechts toestemming voor 72 melkkoeien en 51 stuks jongvee, in plaats van de 123 melkkoeien en 86 stuks jongvee waar het college vanuit ging.

De RvS vernietigt het besluit van de provincie Utrecht en draagt de provincie op binnen zes maanden een nieuw besluit te nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.