Rundveehouderij

Nieuws

Australische melkveehouderij debatteert over transgeen raaigras

Melbourne – In de Australische deelstaat Victoria is onder boeren een debat losgebarsten over het gebruik van transgeen raaigras.

Aanleiding is dat binnenkort een nieuwe transgene raaigrassoort met een hoger suikergehalte op de markt komt, goed voor een hogere melkgift bij de koeien.

De nieuwe grassoort is ontwikkeld door het Dairy Futures Co-operative Research Centre and de Australische NZO, Dairy Australia.

De verwachting is dat het nieuwe transgene raaigras de melkproductie met 10 tot 15 procent per hectare zou kunnen verhogen.

Sommige melkveehouders tonen zich echter ook bezorgd over de gevolgen die de introductie van het transgene raaigras zal hebben. Biologische boeren vrezen voor inkruising van hun grassen met het transgene gras, waardoor ze de nul-tolerantie voor biologische productie niet meer kunnen handhaven.

Voorzitter Adam Jenkins van United Dairrfarmers van Victoria stelt dat het nieuwe raaigras  welkom is. De marges voor melkveehouders worden krapper en dat is een opbrengstverhogend gras een kans.

Wat de reactie van de consument zal zijn, is nog niet duidelijk. Marktonderzoekers wijzen er op dat de Australische consument zich tot nog toe niet druk heeft gemaakt over de introductie van transgene gewassen en producten. Het lijkt vanuit die optiek bezien veilig om aan te nemen dat een meerderheid van de Australiërs dus ook geen bezwaar zal hebben tegen transgene gras als koeienvoer.

Of registreer je om te kunnen reageren.