Rundveehouderij

Nieuws 25 reactieslaatste update:10 dec 2015

Geen overdracht fosfaatreferentie

De overdracht van melkveefosfaatreferentie blijft beperkt tot familieleden van de eerste, tweede en derde graad. Het kabinet is niet bereid te denken over een verruiming van de regeling.

Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam in antwoord op Kamervragen van Jaco Geurts.

Overdraagbaarheid beperken

Van Dam zegt dat het de bedoeling is de overdraagbaarheid van waardevolle rechten te beperken. De melkveefosfaatreferentie is ingesteld om relatief intensieve bedrijven te beschermen tegen een verplichte verwerking van hun fosfaatoverschot vanaf 1 januari van dit jaar. Melkveebedrijven die na 2013 zijn begonnen, hebben wel een verplichting hun fosfaatoverschot geheel te verwerken.

Problemen

CDA-Kamerlid Jaco Geurts heeft bij de behandeling van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij een wijzigingsvoorstel ingediend om de overdracht mogelijk te maken naar meer bloed- en aanverwanten dan alleen die in de eerste graad. Geurts ziet nu problemen ontstaan bij bedrijven die niet aan die voorwaarden voldoen.

Belonen intensieve bedrijven

Van Dam wil daar echter geen ruimte bieden. "Overdraagbaar maken van de melkveefosfaatreferentie zou ook betekenen dat relatief intensieve bedrijven zouden worden beloond met (waardevolle) verhandelbare rechten. Dit zou ook in staatssteun hebben geresulteerd, waarvan onduidelijk is of deze geoorloofd zou zijn."

Ongeoorloofde staatssteun

De staatssecretaris zegt dat hij ook bij de toekenning van fosfaatrechten nauw in het oog zal houden of er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Als dat zo is, kan de Europese Commissie Nederland op de vingers tikken.

Laatste reacties

 • Trot

  Dat is klare rechts ongelijkheid! Dat kan toch nooit de bedoeling zijn van een wet?

 • Fozzy Bear

  Hoe zit het dan met opfokbedrijven die er meestoppen. Krijgen de melkveebedrijven van wie de kalveren economisch waren de fosfaat niet terug.???

 • Vhouder

  doodsteek

 • 344412

  Staatssteun??????

 • simpel boerke

  Welke waarde moet er dan wel niet aan toegkend worden. 1 koe is ongeveer 45 fosfaat , die momenteel voor €0,80 de kg verwerkt wordt. Komt neer op €36 per koe. Lijken me geen onoverkomelijke bedragen om je heel druk over te maken.

 • johanvm

  kunnen we niet beter die fosfaatreferentie afschaffen??
  op deze manier worden de intensieve bedrijven alleen maar bevoordeeld, die hebben het fosfaatoverschot het meeste veroorzaakt. Diegene die nadien uitgebreid hebben volgens alle wetten en regels laten ze nu maar in de kou staan
  iedereen gelijk stellen
  gewoon een vaste norm
  hoe hoger het fosfaatoverschot per ha hoe hoger het percentage dat verwerkt moet worden.

 • wmeulemanjr1

  Hoe zit het dan met grondgebonden melkkoeien houden?

 • wmeulemanjr1

  Hoe moet koolen dan gaan melken, hij heeft nog geen fosfaat op kunnen bouwen??

 • wimscheerders

  heeft toon het nummer van die verwerker want 45 kilo gedeeld door 1,8 kilo per kuub is 25 kuub mest per koe ,dat maal minstens 20 euro kom ik toch echt op 500 euro per koe waarvoor geen plaatsings ruimte is

 • horstink

  van Dam heeft het over fosfaatreferentie en niet over fosfaatrechten!!
  Ofwel bedrijven die altijd al intensief waren hebben een fosfaatreferentie > 0. Voor deze fosfaatreferentie geldt niet dat deze 100% verwerkt moet worden. Voor de groei na 2014 geldt dat wel. Mensen zouden nu die verwerkingsplicht af kunnen kopen door fosfaatreferentie van intensieve stoppers (die dit om niet gekregen hebben) over te nemen. Een verdienmodel voor intensieve stoppers, waar bedrijven die 'in balans zijn' geen aanspraak op kunnen maken = ongeoorloofde steun aan intensieve bedrijven.
  Dus groeiers/starters met een fosfaatoverschot moeten gewoon de hele toename van het fosfaatoverschot laten verwerken..

 • schotelven

  Peter
  Ik ben het met trot eens, dit is klare rechtsongelijkheid.
  Als je nu een intensief bedrijf hebt wat opgebouwd is binnen de regels ven de wet en alle mest die over is afzet bij een akkerbouwer in de buurt en daar weer voer aankoopt, wat is daar mis mee.
  Dit is gewoon een instrument om intensive bedrijven bij verkoop de nek om te draaien.
  En dit kan iedereen overkomen dat je door ziekte of ongeval of wat dan ook plotseling je bedrijf moet verkopen en je hebt geen opvolger, dan kun je een prachtig bedrijf hebben maar als je erg intensief bent is dat niet meer te verkopen.
  Horstink, als je de referentie bedrijfsgebonden houdt speelt dat niet.
  en het probleem zit hem niet in de verwerkingsplicht maar in de grondgebondenheid. Als iemand een intensief bedrijf koopt moet hij dit grondgebonden maken, en dat is in sommige situaties, en in streken in Nederland heel erg lastig, en dan heb je geen kopers meer.

 • horstink

  Dat betekent dat een koper van zo'n bedrijf extra grond op naam moet zien te krijgen en de rest van het fosfaatoverschot moet laten verwerken.... mooie bedrijven blijven verkoopbaar.....stallen voor 250 koeien zonder grond wordt een beetje lastig....net als bij andere intensieve sectoren overigens waar stenen slecht tot waarde te brengen zijn.

 • info104

  Het plafon wat is overschreden moet worden gehandhaafd, die koeien moeten ergens in mindering komen en die boer die zijn bedrijf nog aanhield voor de inkomsten van de te verkopen rechten heeft dat geld nooit gehad en zal dat ook op deze manier niet krijgen . Op deze manier gaat hij (v. Dam) een generieke korting uit de weg, waar ook weer wat voor te zeggen is. Pijn zal er geleden worden en wie het treft baalt ervan, mestverwerking van koeien die na 2013 zijn aangeschaft kan volgens mij ook al niet uit en kun je ze beter niet blijven houden. Gewoon minder koeien met een hogere productie per koe dan ben je er ook weer.

 • Peerke1

  Ik dacht dat elke burger en boer gelijke rechten hebben. Op een weg waar 80 km per uur toegestaan is mag ieder niet harder dan 80. In deze vergelijking mogen bepaalde boeren wel 400 km per uur en andere maar 20 km per uur.

 • van der berg

  en hoe zit dat dan als je netjes gewacht hebt met bouwen tot je de natura 2000 vergunning rond had.(heeft 2 jaar geduurd). als ik direkt had gebouwd zonder vergunning had ik in 2013 de stal volgehad. is daar ook een oplossing voor want de brutalen die alles zonder vergunning hebben gedaan worden nu gered door de pas

 • schoonvelde

  Gezien de reacties snapt bijna niemand waar het over gaat, dat zegt al genoeg over de doodlopende weg van dit mestbeleid. Dit gaat over de verwerkingsplicht.
  Het fosfaat verhaal komt nog........
  Overheid en LTO hebben het mestverhaal totaal onderschat.

 • Zuperboer

  Juust Schoonvelde, we zijn na een paar jaar SociaalDemocratie weer toe aan een stuk realiteit. Welkom in Utopia zong Frank Boeijen al voor jaren terug. Een man met een vooruitziende blik. NL zondert zich meer en meer af binnen de EU en boeren worden behandeld als in de oude DDR, maar de realiteit ligt niet in wet- en regelgeving maar in het voeden van miljarden mensen. De NL'se stadsstaat zadelt zijn eigen boeren op met onmogelijke wetgeving. Ik kom bijna niemand meer tegen uit het hart van de sector (ondernemers & adviseurs) die er nog iets van begrijpen op dit moment en dat is gewoon zorgelijk.

 • hansvanbergen

  Is altijd nog geweest dat bij invoering van fosfaat quota overdracht moeilijk was.Later mag het dan wel en wordt het steeds makkelijker. Waarschijnlijk een politiek spelletje waarbij Jacco Geurts de overgraagbaarheid uit het vuur weet te slepen. In ruil voor de steun van het cda aan het belastingplan mag Geurts ff een toneelstukje opvoeren. Die staatsteun slaat oprecht helemaal nergens op. Schande van Van Dam. Er zijn nu nog veehouders aan het bouwen. Er is immers gecommuniceerd dat mits er voldoende grond was er rechten aangekocht kon worden.

 • van der berg

  is het nog te snappen dan?? de hele marktwerking is ook niet te begrijpen ,er zijn overvallen voor de melkpoeder,er zijn in korte tijd al 3 kaasboerderijen bezocht waar de kaas weggeroofd wordt en de fabriek keert een enorm lage melkprijs uit omdat zogenaamd het product zo slecht is af te zetten. de prijzen voor melk en melkproducten en vlees zijn onderling door de europese unie onderling allang vastgelegd en de hele sector is daar de dupe van. de burgers moeten tenslotte wel een goedkoop voedselpakket hebben

 • van der berg

  alle regels en onzinnigheden zijn er alleen voor om de sector in de tang te houden. de prijzen kunstmatig laag houden en daar tegenover zogenaamd subsidie zetten waar men compleet afhankelijk van gemaakt wordt. zo hebben ze de macht ten alle tijden om ons naar hun pijpen te laten dansen

 • haj146

  Idd Van den berg. Degene die door trage overheid niet eerder kon mist nu de boot. en mensen dit gaat niet over fosfaatrechten. Weer iets anders in ons regels en wetten paradijs

 • landboer

  Dit is helemaal geen nieuws ,was altijd al de bedoeling, maar iedereen denkt dat het over fosfaatrechten gaat,maar hier wordt de fosfaatreferentie bedoelt vastgesteld in 2013. Krijg het idee dat zelfs van Dam het niet snapt, of hij wordt verkeerd geciteerd.

 • Peerke1

  De regels die de laatste tijd allemaal uitgevonden worden dwingen de ondernemers er inderdaad toe om over te gaan tot rechtzaken die hun omvang in het verleden nog niet gekend hebben. De kans van slagen wordt met de dag groter.

 • Mfb

  De vervuiler betaalt en dat is de boer die niet genoeg grond heeft voor zijn eigen vee. Een goed idee om de fosfaatreferentie niet overdraagbaar te maken. Zou ook binnen de familie het geval moeten zijn. Op termijn wordt de sector daar meer grondgebonden van en krijg je een sterkere melkveehouderij.
  Die grote stallen zonder grond stoppen ze maar varkens of kippen in. Dat zijn tenminste geen graasdieren.

 • van der berg

  dan moeten ze ook de vergunningen tot 2013 in acht houden,wie toen vergunning had voor een bepaald aantal stuks vee mag nu toch niet zomaar groter. de vervuilers worden nu juist weer beloond door de pas

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.