Rundveehouderij

Nieuws 11213 x bekeken 48 reacties

'Rij geen dierlijke mest uit op gras'

Wageningen - Veehouders doen er in de meeste gevallen goed aan om zo mogelijk geen dierlijke mest meer uit te rijden op grasland, al is uitrijden nog toegestaan tot 31 augustus.

Wie toch wil bemesten, kan beter kunstmest gebruiken.

Dit vindt de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV).

Wie nu nog dierlijke mest op grasland uitrijdt, krijgt te maken met het gegeven dat de werking en benutting van de aanwezige stikstof beperkt zal zijn. Door de langere nawerking van dierlijke mest, tot vier snedes na toediening, is de kans op een goede benutting in het voorjaar veel hoger. Wie in het najaar wil bemesten, kan beter kunstmest gebruiken. Ook is de stikstofnalevering in het najaar hoger door de hoge bodemtemperatuur. Bovendien heeft het gras dan, na droogte, vooral behoefte aan vocht en minder aan mest. Later uitrijden vergt natuurlijk wel dat er voldoende mestopslagcapaciteit is.

Op een aantal percelen is dit jaar al heel veel gras geoogst. Als daar de laatste tijd weinig problemen zijn geweest met de droogte, dan zijn daar heel veel meststoffen aan de grond onttrokken. Daar is een laatste drijfmestgift nog wel op zijn plaats om de fosfaat-, (P) en Kali-(K) onttrekking aan te vullen. Extra kunstmeststikstof strooien is voor veel veehouders niet weggelegd, omdat de gebruiksruimte vaak al volledig benut is.

Laatste reacties

 • geene351

  is er op de boerderij redactie nou geen foto te vinden, met een mooi stuk grasland dat ze aan het bemesten zijn, hier zijn ze bouwland aan het bemesten, niets met grasland te maken

 • leftturn

  is bedoeld als voorbeeld. de strekking is immers rijdt geen mest op gras.

 • jeth

  Wat voor kunstmest moeten we strooien de meeste boeren hebben al lang het qoutum vol

 • Marco22

  Dit is Nederland, hier bestaat een commissie bemesting grasland.
  Bestaat er ook een commissie ter bevordering en behoud van onzinnige commissies?

 • wmeulemanjr1

  duurt niet lang meer en in augustus ook niet meer mogen bemesten?

 • abtje

  Laten we eerlijk wezen, degene die nu nog mest uitrijden hebben onvoldoende opslag voor de winter.
  Deze mensen weten zelf ook wel dat het niet ideaal is, maar je moet roeien met de riemen die je hebt.

 • alco1

  Als je aan stalvoeren doet en je wilt nog kwaliteit hebben in okt. dan is een kleine gift nu helemaal niet verkeert. De grond is door het gunstige jaar helemaal uitgemergeld.
  Het ene jaar is het andere niet.

 • jan1953

  in duitsland mag nog tot half november worden uitgereden en dan een eu stelletje sukkels hier in nederland

 • bartres

  Moeten we dan in het voorjaar het grasland ophogen met drijfmest?

 • schoenmakers1

  abtje #6, laten we eerlijk zijn, als de overheid de hoeveelheid wil bepalen moet men niet over de rest willen beslissen, je kunt er gerust vanuit gaan dat de boer wel weet wanneer het kleine beetje mest het best gegeven kan worden

 • pette

  laat het boeren nu maar aan boeren over!!!!!@commissie grasland bemesting pffffff

 • LUCTOR

  Zijn het allemaal vrijwilligers in deze commissie of krijgen ze betaald en wie heeft deze commissie in het leven geroepen?

 • japke33

  nog even en we mogen helemaal geen mest meer uitrijden!!!

 • frl

  Las net een stukje dat bovengronds mestuitrijden het meeste gras opleverde.
  Zijn we weer jaren voor de gek gehouden,zo zie je maar weer de geleerden zijn de verkeerden.

 • Marco22

  Dan moet je ook consequent zijn en alle weidevee opstallen want die bemesten het land ook weer.
  Komt er steeds meer op neer dat andere mensen achter het bureau ons boeren gaan vertellen/verplichten hoe wij onze bedrijven moeten runnen.
  En dat,zonder zelf risico te nemen.

 • a.t.herwijnen

  Door wie is de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) aangesteld? Waar worden hun bevindingen gepubliceerd? Wie is hun geldschieter? Zomaar wat vragen die mij te binnen schieten. Ik hoor graag het antwoord.

 • koeboertje

  In het voorjaar heb je wel de meeste benutting van drijfmest en daar komt het in de toekomst wel op aan met de scherpere normen ,er zit dus wel degelijk een kern van waarheid in het verhaal

 • lammetje

  Als je nu een kleine gift bovengronds uitrijd werkt het direkt, met grote giften in het voorjaar verziek je het bodemleven en je haalt vergif voor je koeien in de kuil. Dit is allang bekend maar de zogenaamde 'geleerden' weten t altijd beter, kan me hier kapot aan ergeren!!

 • jordi 1455

  Zeker allemaal groen links geleerden net als bij alterra.

 • varkentjeeee

  ik denk als je op klei grond zit nou juist moet bemesten. de stikstof spoelt in de winter bijna niet uit en in het voorjaar rijd je de grond snel kapot als het een beetje nat is. dan gooi je de voor eerste snee wat kunstmest bij en de voorraad van verleden jaar krijg je prachtige snee gras en als de eerste snee weg is begin je met dierlijke mest

 • klaas.van.der.horst1

  De CBGV is een commissie bij het PZ in afbouw en werkt in opdracht van LTO Nederland

 • gjh

  nou klaas in opdracht van lto met andere woorden moet je geen waarde aan hechten zeg maar gewoon prutsers. je ziet toch zelf boeren die laat mest rijden bijna geen roest in het gras hebben dus nu zou je er best een kleine hoeveelheid erop kunnen rijden. (NIETS MIS MEE)

 • hm

  heeft zeker aandelen bij kunstmest fabrikant
  we moeten nog een maand langer bemesten komt het gras ook beter de winter door.

 • cocoma

  Het is hier geen 'droge' zomer geweest, dus nog niet benutte stikstof die in de herfst alsnog benut word daar is hier geen sprake van. Ik laat 10-12m3/ha net voor en buitje uitrijden, gaat prima.

  Alle drijfmest in het voorjaar in 1 of 2x erop is ook niet ideaal.

 • koeboertje

  Ik rijdt in het voorjaar 25 m3 daarna kleinere giften , eind juli heb ik mijn laatste drijfmest uitgereden, in de nazomer kunstmest .

  Als je laat mest laat uitrijdt en dit heeft nog verschillende weken werking dan heb je de kans dat je dit gras niet meer binnen krijgt in een nat najaar!
  Dus verspilling.

 • hm

  pinken erop weiden

 • W Geverink

  Iedere boer moet voor zichzelf kunnen beslissen wat de beste manier van aanpak is. Wij rijden bijvoorbeeld alle drijfmest tussen mid october en de eerste week van november bovengronds uit. Nadat de koeien uit het land zijn rond midden october is de grond goed droog en draagkrachtig en kunnen we flot doorrijden zonder schade te veroorzaken. Het gras is dan al lang gestopt met groeien en s'nachts kan het al flink vriezen. Als we in het voorjaar moeten wachten tot het land voor onze machines goed begaanbaar is hebben we het halve groeiseisioen gemist.

 • haam

  Zo het standpunt van de lto omtrent een eventuele verlenging van de uitrij periode door het natte weer van de laatste tijd kennen we dus al . want door het natte weer is er al een tijdje weinig kunnen inkuilen en zijn de putten al weer aardig aangevuld , want om ook in het najaar een goed gewas te krijgen zal je toch moeten bemesten en dat najaar word steeds later zelfs tot in december aan toe .

 • Marco kroon

  Vorig jaar heb ik tot 1sept mest uitgereden tot de put leeg was. En dat kon je op de streep af zien waar ik gestopt ben. Dat gras was van mindere kwaliteit dan wat wel bemest was. Dus ik zeg zoveel mogelijk uitrijden maar niet te veel kub per ha.

 • eppenzolder

  Precies koeboertje, wat niet meer opgenomen wordt spoelt wel uit, geen wonder dat het grondwater niet aan de normen voldoet.

 • koster

  eppenzolder weet je wel waar je over praat? Drainonderzoek wijst uit dat het reuze meevalt met uitspoeling. Ben je een trol ofzo?

 • alco1

  @eppenzolder. Het is zelfs zo dat gras wat nog groener is in de winter meer stokstof uit de lucht bindt dan dood gras en bij een goede humus laag opgeslagen wordt voor het volgende seizoen.
  Daarom is het ook zo belangrijk dat we de humuslaag niet verkwanselen met de steeds verder gaande verschraling.

 • koeboertje

  Sinds ik 8 maanden opslag heb doe ik het volgens mijn bovenstaande beschreven methode.
  Resultaat hiervan is , minder kunstmest aankoop, meer ruwvoer, en 10 % meer koeien op de zelfde oppervlakte.
  Mij hoef je niet meer te overtuigen, mestopslag is een van , mijn meest rendabele investeringen , en geen zorgen meer om alles voor 31-8 leeg te rijden, of om 15 febr. te beginnen .

 • alco1

  Niets mis met 8 maanden opslag, heb ik ook en nog langer, want er zijn jaren dat door droogte in het najaar nog veel beschikbaar is voor de plant en dan is bemesten 'not done'.
  Bovenstaande artikel vindt ik dus te bureaucratisch.
  Geen jaar is hetzelfde.

 • eppenzolder

  Koster, gaan we schelden ? Tot dat peil ga ik me niet verlagen. Waarom is dan de derogatie aangescherpt ?
  Alco mee eens, geen jaar is hetzelfde, maar (te) laat drijfmest aanwenden in het seizoen is dus extra risico nemen met (grote) kans op uitspoeling van nutriënten. We mogen al niet veel mest meer gebruiken, dan wil je dat risico toch niet lopen ?

 • alco1

  eppenzolder. Als je nu ziet dat je gras gelig is, dan kun je er van uit gaan dat een kleine gift nu zelfs beter is dan niets doen.
  Nogmaals is het ene jaar het andere niet en mogen we onze eigen kennis nog gebruiken of moeten we slaafs zijn.

 • Mozes

  Ik heb de indruk dat verschillende reageerders reactie #25 van @koeboertje niet goed lezen. @koeboertje zegt niet dat je in het najaar niet moet bemesten. Hij zegt dat je in het najaar geen DRIJFMEST moet bemesten maar KUNSTMEST. Als je alle drijfmest in de eerste helft van het groeiseizoen aanwendt spaar je kunstmest uit die je in het najaar extra kunt gebruiken.
  Het gaat dus niet om meer of minder bemesten maar om de manier van aanwenden die de beste benutting geeft.

 • alco1

  Waarom kunstmest als drijfmest nog heel goed kan. Dit zeg ik met de achterliggende gedachte.
  Waarom mest afvoeren en kunstmest aanvoeren!

 • koestal

  bewaar de kunstmest maar tot het voorjaar

 • ikkethuis

  Als je een grasmat goed de winter door wilt laten komen, moet je van te voren goed bemesten. Als het voor de winter er al slecht bij staat, kun je het na de winter om ploegen. Tenslotte zal een gezond gewas meer stikstof uit de grond halen dan een slecht groeiend.

 • j.verstraten1

  als je nu nog plaatsingsruimte op je grasland hebt dan heb je de afgelopen maanden gewoon te weinig gereden, afgezien van teveel neerslag waardoor het land onbegaanbaar was/is kan ik er niks anders van maken. We hebben een echt grasjaar achter de rug, 4 snede zit bij velen al in de kuil. Ik zou willen dat ik nog ruimte had om mest te rijden maar heb dit jaar na de 1e snede al geminderd om na de 4e nog te kunnen bemesten, normaal stop ik al na de 3e. 230kg N ( of 250) is echt zo op hoor. Geen betere raad dan voorraad, geld niet voor voer, maar ook voor mest.

 • j.verstraten1

  Milieutechnisch denk ik trouwens dat uitrijden op grasland nog best kan, want op bouwland mag het ook en het is maar de vraag of een groenbemester dit nog allemaal kan wegvangen. De norm op grasland is gewoon overdreven laag, en dat blijkt ook uit de nitraatgehaltes van het onderliggende grondwater.

 • alco1

  We hebben een zeer groeizaam jaar, maar qua bemesting moeten we ons aan de norm houden. Het lijkt wel een communisme. Alles gelijk.

 • boeren

  Avond of nachtwerk bestaat toch ook nog na 31 augustus.

 • koestal

  je zult de put nog maar bijna vol hebben

 • landman1

  De stalvoertrein is alleen in januari en februari niet in het land geweest. Het ene jaar is het andere niet, maar met een groeiseizoen van 10 maanden kan er nog best wat mest op!

 • kiepel

  als je 60M3 op maisland rijdt en de koeien buiten hebt. Dan......
  Dan blijkt dat je alleen de 1ste snede kunt bemesten en dan ben je al aan de norm. Iedere poepton die na juni nog rijd, moet je een proces geven.

 • koeboertje

  60 m3 op mais vindt ik wel veel ,ik kom niet verder dan 40m3 wel met wisselteelt 3 jaar mais dan weer gras erin

Laad alle reacties (44)

Of registreer je om te kunnen reageren.