Rundveehouderij

Nieuws

FrieslandCampina verbiedt boxcompost

Amersfoort - Leden van FrieslandCampina mogen per 1 januari 2015 geen boxcompost meer gebruiken.

Het risico op besmetting van melk met thermofiele XTAS-bacteriën en bederf in eindproducten is te groot. Dit meldt voorzitter Piet Boer van de coöperatie. Het besluit om boxcompost te verbieden is door de ledenraad geaccordeerd. Naar de risico's van compost in vrijloopstallen wordt nog nader onderzoek gedaan.

Voor Guido Sinnige, leverancier van boxcompost en tevens melkveehouder, is duidelijk dat het over en uit is met het gebruik van boxcompost in stallen. "De zuivel staat ook voor mij bovenaan." Hij verwacht dat ook het gebruik van compost in vrijloopstallen er in de toekomst aan moet geloven. Wel betwijfelt hij of de problemen met thermofiele bacteriën alleen een gevolg zijn van het gebruik van compost. De bacterie kan zich ook op andere verhitte producten manifesteren. Gelukkig zijn er volgens hem alternatieven voor de compost in de maak. Zo komt hij met een nieuw turfmengsel op de markt. "Het bevat geen bacteriën, is schoner en beter voor de klauwen", aldus Sinnige. Momenteel levert hij nog  zo'n driehonderd melkveehouders boxcompost.

Aan het verbod is volgens Boer een breed onderzoek vooraf gegaan. Bekeken is of de risico's van besmetting van zuivel op een andere manier waren te ondervangen. Daarvoor bleek geen garantie te bieden, reden waarom er niets anders op zat dan het gebruik van compost te verbieden.

Koude, gescheiden mest is geen probleem bij gebruik als strooisel, maar alle gecomposteerde producten vormen een risico, stelt FrieslandCampina. Boer: "Het is geen voedselveiligheidsprobleem, maar je hoeft maar één warmteminnende bacterie in je product te krijgen en het risico op bederf is zeer groot. Dat gevaar willen we niet lopen. Dat is niet goed voor ons imago als groot exporterend bedrijf."

De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) gaat minder ver in haar stellingname en ontraadt het gebruik van compost sterk.

Of registreer je om te kunnen reageren.