Rundveehouderij

Nieuws 4142 x bekeken 8 reacties

Kamer blijft bij ontheffing stromest

Den Haag – De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid de motie aangenomen waarin staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) wordt gevraagd bedrijven met stromest vrij te stellen van de mestverwerkingsplicht.

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf kreeg steun van PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, 50Plus/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks en SP.  Dijkgraaf vraagt opnieuw om een brief van de regering waarin hij vraagt hoe Dijksma de motie gaat uitvoeren.

Voordat de motie ter stemming kwam, schreef Dijksma nog een brief naar de Tweede Kamer met uitleg waarom ze geen ontheffing wil verlenen. "Als een vrijstellingsregeling voor 2014 gaat gelden, dan zou die een generiek karakter moeten hebben in de zin dat álle mest van genoemde diercategorieën buiten de verwerkingsplicht wordt gebracht", aldus Dijksma. "Het alternatief, het met terugwerkende kracht in werking laten treden van de vrijstelling van de mestverwerkingsplicht alleen voor bedrijven met strorijke mest, stuit op ernstige bezwaren in de controle en handhaving", vindt de staatssecretaris. Ze spreekt van rechtsongelijkheid.

Daarnaast doet een ontheffing volgens Dijksma geen recht aan het doel van de wet dat de veehouderij een deel van het fosfaatoverschot op bedrijfsniveau moet verwerken. Ook vreest ze schadeclaims van ondernemers die al wel geïnvesteerd hebben in mestverwerking.

Dijksma moet nu in een brief laten weten hoe ze met de nieuwe motie om zal gaan.

Laatste reacties

 • Sjaak

  'Het alternatief, het met terugwerkende kracht in werking laten treden van de vrijstelling van de mestverwerkingsplicht alleen voor bedrijven met strorijke mest, stuit op ernstige bezwaren in de controle en handhaving', vindt de staatssecretaris. Ze spreekt van rechtsongelijkheid.

  Je kunt het er mee oneens zijn, maar Dijksma heeft hier wel een punt! Het is gemakkelijker om 'drijfmest' te definiëren, dan strorijke mest...
  Immers alles wat stapelbaar is, kan in de praktijk al uitgelegd worden als strorijk. Zo niet, dan wordt er wel stro bij gemengd.
  Erg dubieus allemaal....

 • Burnetti

  Ja Sjaak, je zegt het. Nu wordt er gerekend of bijmengen van stro lucratief kan zijn om onder mestverwerking uit te komen.
  Zo werkt ondernemerschap nu eenmaal.

 • joannes

  Zo´ n probleem is gauw op te lossen! Definier niet de alleen de Mest maar ook het bedrijf. Ga met ontheffingen werken voor die specialisten in Potstallen en Aangebonden (voor zolang die duren)! Rechtsongelijkheid is er al en zal er altijd blijven!

 • Sjaak

  Het zou beter zijn om te spreken van een exportverplichting van het mestoverschot ipv. verplichting tot verwerken daarvan.
  De landen die dan betrokken zijn bij de afname bepalen dan wel waar het verwerkte produkt aan moet voldoen.
  Als men hier dan niet in staat is om volgens de eisen te verwerken, mag de mest niet geproduceerd worden.
  Lijkt me vrij simpel te handhaven...

 • agratax2

  De indieners van de motie zijn vermoedelijk uitgegaan van;'Stromest komt alleen voor op bedrijven die extensief worden gevoerd en / of biologische bedrijven'. In beide gevallen gaan ze er van uit dat er zo weinig dieren per hektare zijn dat er van een overschot aan mineralen geen sprake kan zijn. Gaat dit verhaal door dan moeten alle intensieve bedrijven zo snel mogelijk hun mestputten ombouwen tot potstal met strooisel. Geen mest probleem meer!!

 • wvb

  Agratax1 intensieve bedrijven gaan hun dieren niet op stro houden mest verwerken is namelijk goedkoper dan ombouwen en stro strooien

 • hansvanbergen

  Ieder melkveebedrijf heeft een afkalfstal op stro, kleine kalfjes en grotere kalfjes, allemaal op stro. Ieder melkveebedrijf produceert dus stromest. Dat kan eenvoudig per containerauto afgevoerd worden. Zitten hoge gehaltes in en is dus een dus een goedkope manier van mestafzet. Verbranding in energiecentrale zou ook kunnen maar is eigenlijk sonde van het prachtige produkt.

 • Jan van het Zand

  De mestwetgeving een KOPPIJN-DOSSIER.

  Al 20 jaar. En nog 20 jaar te gaan?

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.