Rundveehouderij

Nieuws 8889 x bekeken 21 reacties

Wet grondgebonden melkveehouderij drijft grondprijs niet op

Den Haag – Melkveehouders kiezen bij het uitbreiden van hun bedrijf vooral voor mestverwerking omdat grond te duur is. Daardoor zal het nieuwe wetsvoorstel 'verantwoorde groei melkveehouderij' geen prijsopdrijvend effect hebben op de grondprijs. De grondprijs zal volgens het LEI zelfs dalen, omdat melkveehouders door investeringen in mestverwerking juist minder geld beschikbaar hebben voor investeringen in grond. Dat blijkt uit een ex ante-evaluatie van het LEI naar de gevolgen van het wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij voor de periode 2015 – 2020.

Het LEI onderzocht de ontwikkeling van de melkveehouderij mét en zonder het wetsvoorstel dat bedrijven grondgebonden moeten zijn of de extra fosfaatproductie moeten verwerken.

Uit het onderzoek blijkt dat het wetsvoorstel nagenoeg geen rem zal zetten op de groei van de melkveehouderij. De fosfaatproductie van de melkveehouderij zal tot 85 tot 90 miljoen kilo groeien in 2020, afhankelijk van het realiseren van de fosfaatmaatregelen via het voerspoor. Als het terugdringen van de fosfaatproductie via het voerspoor lukt, moet de melkveehouderij 4 miljoen kilo fosfaat meer gaan verwerken, als de extra doelstelling niet gehaald worden gaat het om 9 miljoen kilo fosfaat die extra verwerkt moet worden.
LEI verwacht dat de extra mestverwerking niet door melkveehouders zelf gerealiseerd zal worden met het verwerken van rundveedrijfmest, maar dat deze door vervangende mestverwerkingsovereenkomsten zal worden overgedragen aan varkenshouders. Dit kost de rundveesector jaarlijks €14 miljoen aan verwerkingsoveenkomsten (VVO's).

De gemiddelde inkomensderving die het gevolg is van het wetsvoorstel is volgens het LEI beperkt en wordt ingeschat op €1.000 tot €1.500 per jaar per onbetaalde arbeidskracht.

Het wetsvoorstel heeft volgens LEI geen gevolgen voor de mate van beweiding in de melkveehouderij. Ook is te verwachten dat het de schaalvergroting licht zal afremmen, omdat de productiekosten voor grotere bedrijven zullen stijgen door de mestverwerkingsplicht, aldus LEI.

Laatste reacties

 • Vhouder

  als alle extra mest word verwerkt is er geen probleem prima toch.

 • Hoevink

  als onze staatssecretaresse dit leest zal ze wel denken: die melkvee boeren kan ik nog wel strakker aanhalen...

 • LUCTOR

  Hoeveel van de LEI berekeningen of liever gezegd verwachtingen komen daad werkelijk uit door de forse toe name van het aantal melkkoeien zal er ook meer ruwvoer nodig zijn door de lage aanwend normen( lees te lage) lopen de opbrengsten van de grond ook steeds terug wat tot gevolg heeft dat er te weinig ruwvoer voor het aantal koeien voorradig is.
  Tevens financiert een bank liever grond als een mestverwerkings installatie en hoe gaat de melkprijs zich komende jaren gedragen allemaal faktoren die ik in deze vrijdag middag verwachting niet kan herkennen.

 • kiepel

  geen extra wetjes, geen extra regeltjes! Gewoon eerst handhaven/controleren van huidige regels. Alleen dan krijg je draagvlak. Zolang de buurman fraudeert en er mee weg komt, zal ik dat ook moeten.
  Voorlopers worden keer op keer bestraft, DIT IS HET PROBLEEM.

 • cornelis 22

  Jaarlijks 14 miljoen kosten versus 140 miljoen superheffing ,250 miljoen leasekosten, 220 miljoen afschrijvingen , moet te doen zijn. (als het waar is)

 • richard3

  Zolang de rente laag blijft zal grond nooit goedkoper worden, eerder duurder. Tenzij we een aantal jaren te maken krijgen met lage gewasopbrengsten en/of melkprijzen. Niemand is hiervoor een nutteloze instantie nodig om dit te begrijpen.

 • 200113528

  lijkt me logisch at de prijs daalt. Er werd vrij stevig gegocht op grond gebonden. En als dat het nu niet is moet de prijs wel zakken. Lijkt me even wel vrij logisch want rendement is er toch niet in de veehouderij dus ok geen geld om grond te kopen

 • aqwzsx12

  heb je belletje gehoord? Nee? dan heb je TE DUUR gekocht. we zijn de top voorbij...rente laag, hoe lang nog, altijd gebeuren er dingen waar we van zeggen: DAT had niemand zien aankomen!

 • richard3

  misschien dat er een klein dipje (zeg maar bijvoorbeeld 10%) komt in de grondprijs maar de algehele trend is al decennia lang alleen maar omhoog
  en wat is nou 10% van 60000? of misschien 20% ooit? maw grond blijft altijd te duur maar wie nooit grond koopt of heeft gekocht bestaat straks niet meer kijk maar om je heen..

 • EMERGO!

  Niemand hoor ik hier over de hoeveelheid voer die nodig is. met name ruwvoer! waar gaat dat vandaan komen? en wat zal het kosten?
  Ruwvoerkosten zouden de krachtvoerkosten nog wel eens kunnen overstijgen!

 • joannes

  @mens en dier, grondprijzen zijn NOOIT alleen door agrarische opbrengstwaarde bepaalt. De 30 jaar gestage rentedaling heeft grondaankopen met geleend geld ongeveer op dezelfde rentekosten/waarde gehouden; 16% in 1980 tov 3% in 2014 blijft 1800€ rentelasten. En dat terwijl de Ha prijs gestegen is (in het voorbeeld) van 11.250€ naar 60.000€

 • alco1

  @Moe. Dan zijn er ook weer boeren die in de handen wrijven als ze ruwvoer kunnen VERkopen.
  En zo zal er altijd marktwerking zijn.
  @ joannes. Ook de verplaatsers kregen een onrealistische prijs,wat een opdrijvende werking had.

 • koestal

  banken zijn ook kritischer met kredietverlening,gezien de ervaring met Denemarken

 • japke33

  geloof er niks van, hier in de buurt wordt de grond alleen maar duurder en duurder. Snap niet dat er boeren zijn die 67 duizend betalen voor een hectare, maar ze doen het toch. En de bank moet dan toch ja zeggen.

 • joannes

  @japke33, de bank kijkt naar zekerheden en niet naar de koopprijs waar een boer brood in ziet! En wanneer een productieve, intensieve, boer meer dan de rentelasten kan verdienen per ha (zijn totale areaal) kan een bank zijn totale areaal ha makkelijk voor 50% van de waarde (het NL gemiddelde) verhypothekeren. Wanneer een boer al een deel in eigendom heeft, zijn die laatste ha die hij dit jaar bijkoopt eenvoudig te financiëren. Dit is gewoon de balans vinden in de juiste balans vinden in vreemd en eigen kapitaal in relatie tot het rendement, afschrijvingen en belastingen.

 • afm

  over twee jaar moeten zu grond gaan verkopen .om de boel nog tu redden naar een april 2015. gaan zu ver onder de kostprijs leveren

 • joannes

  @alco1, verplaatsers moeten met een ¨huidige markt¨waarde worden gecompenseerd en profiteren dus maximaal van inflatie; veroorzaakt door die rentedaling de afgelopen 30 jaar! En zij zijn vrij dit geld te besteden, daarmee verhogen zij de schaarste aan bedrijven in NL, welke weer een prijsopdrijvend effect heeft! De grens is economische waarde en ook die is gestegen maar er zullen er ongetwiffeld zijn die nu een nieuw bedrijf hebben maar economisch onder het gemiddelde draaien omdat de aanschafprijs te hoog was.

 • alco1

  Nou joannes. Ik ken verschillende bedrijven die met een verkoop in de buurt bezig waren en dan plotsklaps 'Gezegend' waren met verkoop aan een boer vanwege stadsuitbreiding.

 • famtillemans1

  Grond blijft duur . De bank lacht t hardste 0% risico verpand op papier notariël . En de boer moet tot zijn dood krom liggen voor de bank !!!!

 • Vibank

  Degene die 30 jaar geleden in grond heeft geinvesteerd was een lul je moest in quota investeren Dan pas was je boer
  Lucht boven werkelijkheid
  Noem mij een boer die is binnen gelopen op werken of melken

 • koestal

  De vergunningen zijn tegenwoordig ook al een groot probleem

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.