Rundveehouderij

Nieuws 24 reacties

Schotse boeren overwegen vee op te geven

Edinburgh – Veel Schotse boeren denken erover hun rundvee of schapen op te geven omdat er geen geld mee te verdienen valt. Dat komt door de daling van de rundveeprijzen, de afnemende belangstelling voor lamsvlees en de onzekerheid rond het nieuwe Europese landbouwbeleid.

Dat stelt John Sleigh, manager rundvee en schapenhouderij bij de National Farmers Union of Scotland. "Door al die vragen en problemen gaan steeds meer boeren zo langzamerhand rond de tafel zitten om de toekomst onder de loep te nemen." Volgens Sleigh overwegen veel boeren in Schotland hun vee helemaal op te geven, terwijl anderen de veestapel willen inkrimpen om te kunnen besparen op de kosten van huisvesting, personeel en dergelijke. Zijn collega George Jamieson die melkvee in zijn portefeuille heeft, denkt dat ook 'zijn' boeren deze winter goed gaan nadenken over de toekomst: ''Dit voorjaar leek alles er nog rooskleurig uit te zien maar kijk eens wat er nu weer gebeurt met de melkprijzen.''

Uit de jaarlijkse landbouwtelling per eind juni dit jaar blijkt dat het aantal runderen in Schotland vergeleken bij een jaar geleden met 0,2 procent is gedaald. "Een bescheiden daling, maar wel het doorzetten van een trend die al zeven jaar aanhoudt", tekent het plattelandsministerie daarbij aan. Weliswaar nam het aantal melkveekoeien met 3 procent toe naar 8.400, maar de veel belangrijker rundvleesstapel kromp met 1,7 procent in naar 713.000. Bij schapen doet zich een vergelijkbaar beeld voor. De totale kudde nam met bijna 2 procent toe naar een kleine 6,7 miljoen, maar dat kwam vooral doordat dit voorjaar meer lammeren werden geboren dan tijdens de strenge winter van 2013. Het aantal ooien liep echter opnieuw met 12.000 terug, waarmee hier een al sinds 1998 dalende lijn wordt doorgetrokken.

Laatste reacties

 • Ferm

  Als het eenmaal weg is, zie het dan maar eens terug te krijgen en wat bekent dat wel niet voor het leven en wonen op het platteland straks als dit doorzet?

 • Schaapje

  Dit noemen ze gewoon marktwerking.

 • alco1

  Nou. Ik had milieucontrole. Overigens een prima persoon hoor, maar als je hoort wat er aan zit te komen en vooral de nut ervan met de vele zeer domme aannames van N uitstoot e.d.
  Dan zou je per direct de Pijp aan Maarten geven.
  Mensen die de nek uitsteken voor de maatschappij krijgen steeds meer met allerlei onzinnige regeltjes te maken en voor niksnutten zijn maatschappelijke regeltjes.
  Als dit zo doorgaat zullen er velen alleen maar meer aan het ikke ikke gaan denken.
  Misschien een raar bruggetje, maar Margreet Welink zette misschien niet voor niets een oorlogsverhaal in de boerderij. Een tijd dat alles pro-boer was.

 • LUCTOR

  @alco ben het met je eens maar het ikke ikke denken is al in vergevorderd stadium wat betreft mijn schotse collega,s kan ik iets bij voorstellen een hoop werk en regeltjes en achter de komma weinig over.
  Het lukt ook hier in NL niet ondanks dat ik met eigen vermogen werk een fatsoenlijk rendement te halen uit de vleevee houderij en velen met mij zie dan ook hier gebeuren dat de pijp aan maarten wordt gegeven hoop dan ook dat de melkvee houderij een goudentijd tegemoet gaat zodat ik mijn grond kan verzilveren en een lekkere pensioen voorziening over hou en met de cabrio die ik dan misschien ga aanschaffen een rondje maak langs de Dutch Farms.

 • koestal

  Hier lopen Schotse Hooglanders in de natuur,die redden zich zelf.

 • minasblunders1

  Luctor, dan zou ik maar opschieten met de verkoop van de grond. Nu krijg je er nog een hoge prijs voor, als alles ingestort is ( en daar zijn we dicht bij) kun je dat vergeten.

 • Jan van het Zand

  Inderdaad minasblunders. Het advies van de Wetenschappelijke Raad voor de Regering WRR om minder vee te houden in Nederland is een schot voor de boeg. Als het advies wordt uitgewerkt dan komen de voltreffers midscheeps. Linksom of rechtsom de Nederlandse land- en tuinbouw raakt steeds meer de regie kwijt en gaat een zeer zware tijd tegemoet, omdat de buitenwacht dicteert wat er in de land- en tuinbouwsector moet gebeuren. En in de nabije toekomst wellicht nog meer dan voorheen.
  De regering heeft de melkveehouderij als topsector aangewezen in 2014. Hopelijk zal het gezegde 'hoge bomen vangen veel wind' niet te zeer van toepassing zijn. Maar daar is geen zekerheid over.

 • Burgerman9

  Alco en Luctor, dat ikke ikke denken is inderdaad al in een vergevorderd stadium, wat nog eens wordt bevestigd door de reactie van Parel: de land- en tuinbouw raakt volgens hem de regie kwijt omdat de buitenwacht dicteert wat moet gebeuren. Hiermee geeft hij aan te denken dat de sector het alleenrecht heeft te bepalen wat moet gebeuren, en dat de buitenwacht zich nergens mee moet bemoeien. Maar het platteland is niet alleen ( meer) van de boeren. Dat was vroeger zo, en zie waar het ons heeft gebracht: ongebreidelde groei, mestoverschot, vlees met hormonen en antibiotica, en een door gif verpeste bodem. Het WRR advies is vele jaren te laat.

 • alco1

  Burgerman9. Je snapt er weer helemaal niets van.
  Het ikke ikke denken komt niet door de bemoeienissen van de burger, dat moet kunnen in een democratisch land, maar door de bemoeienissen van totaal leken op het agrarisch terrein, zoals jouw ondoordachte opmerkingen. Mestoverschot, hoe kom je er bij, dat lijkt alleen maar door de normen die er door leken gesteld zijn.
  Denk je dat een normale boer zomaar in het wilde weg hormonen en veel antibiotica wil gebruiken, integendeel.
  Ook zomaar wat rondspuiten is ook uit den boze. Het kan echter ook niet zoals leken zoals jij denken.
  Wat is jouw oplossing voor de totale blauwe druif misoogst dit jaar in Nederland door dat vliegje. Nou is wijn productie geen echte must, maar er zijn veel producten waar we niet zonder kunnen.
  De mens laat zich toch ook inenten. Of jij niet??

 • vandenbrandcv1

  sorry burgerman, de economie regelt het vanzelf (ongebreidelde groei) een mestoverschot is er in Europa niet. vlees met hormonen en antibiotica is er niet. zit alleen in de mensen zelf,( de pil, en alle andere medicijnen bv.) En in de steden zit meer gif dan op het hele platte land.

 • joannes

  @Burgerman9, wat hebben je opmerkingen met ¨Schotse boeren overwegen vee op te geven¨ te maken? Behalve dan dat dat ¨ikke.ikke¨ van jouw niet meer of minder is dan een overlevings strategie, om nog een redelijk inkomen te genereren. Die Schotse boeren geven het op dat is duidelijk! Boeren doen wat in vermogen ligt; uitbreiden; productiviteit verbeteren! EN wat doen burgers wanneer ze het niet meer trekken? Die gaan naar de Overheid, of de Vakbond om collectief het land plat te gooien. Waarom kan geen burger zien dat een boer een normaal inkomen verdient zonder de productiviteit iedere keer weer te verbeteren? Kortom, waarom betaald de burger niet een fractie meer voor zijn eten?

 • veldzicht

  Burgerman9 #8 je schuilnaam geeft precies aan wat de reden is dat
  je zo kletst en dat je totaal niet op de hoogte bent van het reilen en zeilen in de landbouw,PvdD en WD zijn er goed in geslaagd allerlei onzin over de landbouw uit te strooien en helaas geloven veel mensen het nog ook.
  je moest eens weten hoe de landbouw wordt gecontroleerd , een foutje en je hebt gelijk een torenhoge boete aan je broek en jij maar geloven
  dat die boeren maar raak lopen te spuiten met hormonen en antibiotica.
  het kleinste spoortje vinden ze dus laat je het wel uit je hoofd te sjoemelen.

 • Ferm

  @Burgerman9, vlees met hormonen en antibiotica wordt niet geproduceerd in Nederland. Wat betreft ongebreidelde groei, mestoverschot en een door gif verpeste bodem: een boer houdt zich gewoon aan de wet en die is democratisch tot stand gekomen. Dat het WRR advies te laat komt volgens u, heeft ws als reden dat de BV Nederland eerst nog flink wilde verdienen aan de opschaling van de boeren. Dit opschalen werd gepredikt omdat er te weinig rendement in de landbouw is. Er kan geen boereninkomen uitgehaald worden. Dit alles met dank aan de Nederlandse burger/consument die voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Nu die burger/consument dan ook het effect hiervan ziet en weer niet tevreden is, is er een WRR rapport tot stand gekomen zodat de politiek kan laten zien aan de kiezer dat ze het samen weer eens zijn.
  Precies wat @joannes zegt: waarom betaalt de burger niet een fractie meer voor zijn eten zodat de boer ook een normaal inkomen kan genereren zonder alle risico's van opschalen? De consument heeft het in de hand, laat dat duidelijk zijn!

 • Elevage

  we zijn weer toe aan een flinke hongersnood, dan weet iedereen ook weer het werk van de boeren te waarderen.

 • polsbroek

  Burgerman9, wil nog tevreten hebben of niet doe het anders lekker zelf

 • Mozes

  @Burgerman9 heeft blijkbaar niet in de gaten dat wij in een markteconomie leven. Boeren kunnen niet anders dan produceren wat de markt vraagt. De markt vraagt niets anders dan fysieke kwaliteit tegen de laagste prijs. Iedere boer die wat anders produceert heeft of een marginaal bestaan of gaat failliet.

 • alco1

  De reactie van Burgerman is natuurlijk ziekelijk, daarover zijn we het wel eens.
  Echter dat groei een gevolg is van dat de boeren anders geen inkomen kan genereren ben ik het niet mee eens.
  Uitbreiders zijn niet de boeren die het misschien wel nodig zouden hebben, maar het zijn juist de boeren die nog wat 'vlees op de ribben hebben'. Ook in de pluimveesector zag ik de laatste jaren vaak belasting technische redenen.
  Maar de vraag is. Is dit erg. In feite moet je nog blij zijn dat er zulke mensen zijn. In het Schotse verhaal de 'Pijp aan Maarten' geven is natuurlijk helemaal de verkeerde weg.
  Groter, beter, meer zit sommige mensen nu eenmaal in de genen.
  Het gaat ook veel mensen om aanzien en trots. Zo is de mensheid nu eenmaal.

 • LUCTOR

  @minasblunders #6 Bedankt voor de tip maar ben daar niet zo bang voor denk eerder dat er een stijging aan zit te komen kijk hoe de pachtprijzen zich ontwikkelen wekelijks komen er vluchtelingen ons land binnen die na verloop van tijd een eigenwoning tot hun beschikking dienen te hebben en er altijd mensen blijven die het vooral doen voor wat in #17 wordt benoemd zolang ze het Markermeer niet inpolderen blijft de grondhonger wel overeind.

 • joannes

  @alco1, meer en hogere productiviteit lijkt beter maar is dat niet altijd! Wanneer die grote boeren managers/ingenieur moeten zijn om de machines te bedienen en, volgens (nb Politieke) criteria; voeding, mest en grond moeten gaan balanceren, drijf je de koe in een onnatuurlijke gecomputiseerde omgeving (denk aan de gewenste weidegang) en de huidige boeren uit het vak. Precies wat men bij die Natuur fanaten (Die Politieke meerderheid met Burgerman ideeën) niet wenst. Het alternatief een beetje meer voor het Boerenproduct betalen, op de ene of andere manier gekoppeld aan grondbeheer met een redelijke compensatie voor de 7 dagen / week zou veel knelpunten kunnen oplossen. Wanneer Nederland A zegt tegen allerlei burger wensen moeten ze óók B zeggen tegen een andere vorm van vergoeding! Wageningen gooit wel jaren productiviteits onderzoek overboord maar ja die Universiteit zit nu ook vol met Millieu/Landschap fanaten. When you can´t beat them, join them!

 • alco1

  Als je goed leest @joannes ontken ik dat ook totaal niet.
  Ik bespeur echter wat de WERKELIJKE schaalvergroting veroorzaakt.
  En ik voorzie ook dat velen hierdoor in grote problemen zullen komen, maar probeer maar eens de visioenen uit hun hoofd te praten.

 • Mels

  Een boer die goed draait/meer dan gemiddeld voor zijn producten krijgt zal,in NL in elk geval,niet doorgaan op dezelfde weg maar voor uitbreiding kiezen,helaas helaas. De (r)overheid met zijn veel teveel geld uitgeef cultuur en waanzinnige belastingen is hiervan de grootste oorzaak. Wie in NL spek opbouwt voor de eventuele magere jaren wordt direct gestraft met torenhoge belastingen. Was dit niet het geval dan loonde het namelijk om te consolideren en reserves op te bouwen wat nu bij de meeste bedrijven niet het geval is daar er voor de winst uit geïnvesteerd dient te worden om maar geen belasting te hoeven betalen.

 • Jan van het Zand

  Mels, enerzijds heb je gelijk, maar anderzijds niet. Als boeren meer gaan verdienen bij de huidige regelgeving dan gaat de grondprijs door het dak.
  De belastingwetgeving is inderdaad de hoofdschuldige. Groot wordt beloond middels belastingvoordelen. Draai een gewone winst dan kun je de belastingvoordelen niet benutten.
  Dit is ook de oorzaak geweest van de failliesementen van de giga glastuinbouwbedrijven in Nederland. De tuinder kreeg van de banken fiat om het gigabedrijf te bouwen. Echter, omdat de tuinder de belastingvoordelen niet kon genieten vanwege wisselende opbrengstprijzen (of te lage), is de bank eigenaar geworden van het glastuinbouwbedrijf en de tuinder huurde het bedrijf. De enorme uitbreiding van de productie leidde tot een veel te groot aanbod ten opzichte van de vraag bij de consument. Deze sale and leaseback constructie heeft de schaalvergroting mogelijk gemaakt. De banken hadden het giga-glastuinbouwbedrijf nooit gefinancierd als zijzelf de belastingvoordelen niet konden innen. Uiteindelijk is de rekening toch bij de banken komen te liggen. Zij hebben miljarden euro's verloren in de glastuinbouw, en zitten nog steeds met onverkochte bedrijven in de maag. Jarenlang zullen de prijzen in de tuinbouw hier schade van ondervinden door te groot aanbod.

 • agratax2

  Parel. Wat je schertst voor de landbouw geldt ook voor de burger en zijn hypotheek. Was de hypotheek niet aflossingsvrij geweest en de rente aftrekbaar voor belasting, dan hadden we vermoedelijk nooit deze crisis gehad. Goed dan was de zgn. economische vooruitgang minder geweest. Maar door de teruggang van de economie door de crisis zijn we beland op een niveau, dat we anders misschien ook bereikt hadden met geringere groei en minder geklaag. Ik weet ook wel dat dan het groot kapitaal minder snel was gegroeid maar dat is voor de bevolking als geheel niet negatief. Waren de rijken minder rijk geworden en de armen minder arm. Hier kies ik voor, want dat geeft minder onrust in de maatschappij.

 • joannes

  Je vergeet diegene die van deze politieke keuzes geprofiteerd hebben! @agratax1. Met doelen als werkgelegenheid en economische groei zijn er een flink aantal ¨frontrunners¨ die geprofiteerd hebben van deze belasting maatregelen. (De Overheid als eerst met belasting inkomsten; toeleveranciers, BTW, werkgelegenheid,) En diegene die een en ander gepromoot hebben weten donders goed dat alleen bij aktie en beweging in de markt verdient kan worden. Het geheim is op tijd stoppen (en/of verkopen), dus voordat eea in elkaar ploft!

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.