Rundveehouderij

Foto & video 5 reacties

Klaver, mais en bemesting

Tijdens de graslanddag, die gisteren plaatsvond op proefboerderij Vredepeel, draaide alles om mais, klaver een bemesting.

Foto

 • Tijdens de graslanddag op 4 september 2014 op proefboerderij Vredepeel stonden mais, klaver en bemesting centraal. De gevolgen van de steeds strengere bemestingsnormen en hoe hier mee om te gaan op het bedrijf vormden de rode draad. Veehouders willen toch een zo hoog mogelijk opbrengst van hun percelen halen.

  Tijdens de graslanddag op 4 september 2014 op proefboerderij Vredepeel stonden mais, klaver en bemesting centraal. De gevolgen van de steeds strengere bemestingsnormen en hoe hier mee om te gaan op het bedrijf vormden de rode draad. Veehouders willen toch een zo hoog mogelijk opbrengst van hun percelen halen.

  Foto: Guus Queisen
 • Volgens Jos Leenders van Agrifrim laten percelen pleksgewijs verschillen zien 5 tot 7,8 ph. Dit resulteert in grote opbrengstverschillen op een perceel. Het zoveel mogelijk ruwvoer van eigen land halen wordt steeds belangrijker. Een mogelijkheid de pH-toestand pleksgewijs te meten, biedt de V-Eris mobile sensor. Deze meet op circa 40 punten per hectare de pH-waarde. Deze informatie stopt de loonwerker vóór het bemesten in zijn gps-systeem en vervolgens wordt de bemesting afgestemd op de daar geregistreerde pH-waarde. De kosten van een bodemanalyse kost circa €175.

  Volgens Jos Leenders van Agrifrim laten percelen pleksgewijs verschillen zien 5 tot 7,8 ph. Dit resulteert in grote opbrengstverschillen op een perceel. Het zoveel mogelijk ruwvoer van eigen land halen wordt steeds belangrijker. Een mogelijkheid de pH-toestand pleksgewijs te meten, biedt de V-Eris mobile sensor. Deze meet op circa 40 punten per hectare de pH-waarde. Deze informatie stopt de loonwerker vóór het bemesten in zijn gps-systeem en vervolgens wordt de bemesting afgestemd op de daar geregistreerde pH-waarde. De kosten van een bodemanalyse kost circa €175.

  Foto: Guus Queisen
 • Minder drijfmest aanvoer en drijfmest met een lager kaligehalte zorgt voor kali tekorten. Een bijbemesting met kali wordt steeds noodzakelijker. Het effect van te weinig kali in de bodem op het gewas is groter dan weinig fosfaat of stikstof. Een akker heeft na mais circa 300 kilo kali nodig. Om met minder mest toch goede opbrengsten te realiseren is het zaak op details te letten.

  Minder drijfmest aanvoer en drijfmest met een lager kaligehalte zorgt voor kali tekorten. Een bijbemesting met kali wordt steeds noodzakelijker. Het effect van te weinig kali in de bodem op het gewas is groter dan weinig fosfaat of stikstof. Een akker heeft na mais circa 300 kilo kali nodig. Om met minder mest toch goede opbrengsten te realiseren is het zaak op details te letten.

  Foto: Guus Queisen
 • Rijenbemesting bij mais laat een toename van de ds te zien van 5 tot 10 procent ten opzichte van brede bemesting. De bewerking dient wel met gps in twee gangen plaats te vinden. Eerst de bemesting en dan zaaien. De mest moet op circa 12 cm onder en circa 7 centimeter naast de korrel te liggen.

  Rijenbemesting bij mais laat een toename van de ds te zien van 5 tot 10 procent ten opzichte van brede bemesting. De bewerking dient wel met gps in twee gangen plaats te vinden. Eerst de bemesting en dan zaaien. De mest moet op circa 12 cm onder en circa 7 centimeter naast de korrel te liggen.

  Foto: Guus Queisen
 • Bij het gebruik van spuiwater variëren de resultaten sterk. Volgens Frank Jeurissen van Agrifirm Feed resulteerde een proef op zandgrond in 3 procent lagere opbrengst, terwijl een gelijk proef in Lelystad zorgde voor 5 procent hogere opbrengst. “Een andere interessante optie is de I-Seed-coating, een fosfaatcoating waar het zaad van wordt voorzien. De praktijk laat een 5 procent hogere opbrengst zien. Vooral voor derogatiebedrijven is dit maiszaad een interessante optie.

  Bij het gebruik van spuiwater variëren de resultaten sterk. Volgens Frank Jeurissen van Agrifirm Feed resulteerde een proef op zandgrond in 3 procent lagere opbrengst, terwijl een gelijk proef in Lelystad zorgde voor 5 procent hogere opbrengst. “Een andere interessante optie is de I-Seed-coating, een fosfaatcoating waar het zaad van wordt voorzien. De praktijk laat een 5 procent hogere opbrengst zien. Vooral voor derogatiebedrijven is dit maiszaad een interessante optie.

  Foto: Guus Queisen
 • Draadgierst en kalegierst zijn twee oprukkende grassoorten, weet Ronald Deken van Belchim Crop Protection. Een afdoende middel hiertegen is Samson 6 procent OD dat binnenkort op de markt komt. “Dit middel kan gespoten worden na opkomst tot en met het achtste bladstadium. Om de kans op resistentie te verkleinen is ons advies aan de veehouder de voorgeschreven dosering ook daadwerkelijk te gebruiken.”

  Draadgierst en kalegierst zijn twee oprukkende grassoorten, weet Ronald Deken van Belchim Crop Protection. Een afdoende middel hiertegen is Samson 6 procent OD dat binnenkort op de markt komt. “Dit middel kan gespoten worden na opkomst tot en met het achtste bladstadium. Om de kans op resistentie te verkleinen is ons advies aan de veehouder de voorgeschreven dosering ook daadwerkelijk te gebruiken.”

  Foto: Guus Queisen
 • Een juist oogstmoment van de mais is essentieel. De rijpheid en het daaruitvolgende ds-gehalte is af te lezen aan de melklijn. Is deze melkrijp dat is het ds-gehalte 35 procent. Bij zachtdeegrijp 40 procent. Bij een rantsoen met een groot deel mais is het advies te oogsten bij een ds van 38/39. Bij meer gras, dat al veel ds bevat, kan de mais het beste bij een ds van 35/36 worden geoogst.

  Een juist oogstmoment van de mais is essentieel. De rijpheid en het daaruitvolgende ds-gehalte is af te lezen aan de melklijn. Is deze melkrijp dat is het ds-gehalte 35 procent. Bij zachtdeegrijp 40 procent. Bij een rantsoen met een groot deel mais is het advies te oogsten bij een ds van 38/39. Bij meer gras, dat al veel ds bevat, kan de mais het beste bij een ds van 35/36 worden geoogst.

  Foto: Guus Queisen
 • Eugene Houben van Pioneer adviseert de bezoekers niet alleen veel aandacht te besteden aan goed inkuilen van de mais maar ook aan het uitkuilen. “Zuurstof krijgt vrij spel in kuilen die slecht worden uitgekuild. In dergelijke omstandigheden worden de aanwezige gisten actief en ontstaat opwarming. Een koe houdt niet van warm voer. Bovendien gaat zo energie verloren die eigenlijk voor de koe bestemd was. Goed uitkuilen is zorgen voor een recht snijvlak en de inzet van broeiremmers.”

  Eugene Houben van Pioneer adviseert de bezoekers niet alleen veel aandacht te besteden aan goed inkuilen van de mais maar ook aan het uitkuilen. “Zuurstof krijgt vrij spel in kuilen die slecht worden uitgekuild. In dergelijke omstandigheden worden de aanwezige gisten actief en ontstaat opwarming. Een koe houdt niet van warm voer. Bovendien gaat zo energie verloren die eigenlijk voor de koe bestemd was. Goed uitkuilen is zorgen voor een recht snijvlak en de inzet van broeiremmers.”

  Foto: Guus Queisen
 • Een goed organische-stofgehalte van de bodem is essentieel, zeker na mais. Mais haalt zo’n 2 ton van de akker. Een deel komt terug via de stoppel. Bemesten zonder organische stof (bijvoorbeeld alleen met spuiwater), resulteert in dunne stengels en kolven en per saldo een lagere opbrengst.

  Een goed organische-stofgehalte van de bodem is essentieel, zeker na mais. Mais haalt zo’n 2 ton van de akker. Een deel komt terug via de stoppel. Bemesten zonder organische stof (bijvoorbeeld alleen met spuiwater), resulteert in dunne stengels en kolven en per saldo een lagere opbrengst.

  Foto: Guus Queisen
 • In een omgeving met weinig organische stof ontwikkelen de wortels zich slecht. Ze nemen daardoor minder voedingsstoffen/mineralen uit de grond op, wat resulteert in een slechtere plant. Bij minder dierlijke bemesting is het zaak vooral te letten op het kaliniveau en uiteraard het organisch stofgehalte. Mais onttrekt 2.000 kilo organische stof per hectare aan de akker. Het tijdig zaaien van een goed vanggewas zoals rogge of een gras/klavermengsel is essentieel. Een extra pre voor klaver is de hoge stikstofbinding.

  In een omgeving met weinig organische stof ontwikkelen de wortels zich slecht. Ze nemen daardoor minder voedingsstoffen/mineralen uit de grond op, wat resulteert in een slechtere plant. Bij minder dierlijke bemesting is het zaak vooral te letten op het kaliniveau en uiteraard het organisch stofgehalte. Mais onttrekt 2.000 kilo organische stof per hectare aan de akker. Het tijdig zaaien van een goed vanggewas zoals rogge of een gras/klavermengsel is essentieel. Een extra pre voor klaver is de hoge stikstofbinding.

  Foto: Guus Queisen
 • Voor een goed mais/kolf opbrengst is een goed kaligehalte van de bodem essentieel. Het nadelig effect op gewassen van een te laag kaligehalte is groter dan bij een fosfaat- of stikstoftekort. De aanvoer van minder drijfmest met bovendien lagere kali gehaltes maakt een aparte kalibemesting steeds noodzakelijker. De meeste gewassen zijn gevoelig voor een kaliumtekort, vooral mais en gras vragen volop kalk. Bij een pH van 7 of meer lost kalk slecht op. Dan is het advies om kalk in de vorm van gips (CaSo4) aan te voeren, dat wel goed oplost.

  Voor een goed mais/kolf opbrengst is een goed kaligehalte van de bodem essentieel. Het nadelig effect op gewassen van een te laag kaligehalte is groter dan bij een fosfaat- of stikstoftekort. De aanvoer van minder drijfmest met bovendien lagere kali gehaltes maakt een aparte kalibemesting steeds noodzakelijker. De meeste gewassen zijn gevoelig voor een kaliumtekort, vooral mais en gras vragen volop kalk. Bij een pH van 7 of meer lost kalk slecht op. Dan is het advies om kalk in de vorm van gips (CaSo4) aan te voeren, dat wel goed oplost.

  Foto: Guus Queisen
 • Met gras/klavermengsel haalt een veehouder tussen de 1,5 en 2,2 ton meer droge stof (ds) van een hectare gehaald dan puur gras. 1,5 ton meer ds betekent circa 770 kVEM en 180 kDVE meer per ha. “Dit staat gelijk aan 750 à 800 kilo soja, oftewel circa €350 per ha”, rekent Jan de Wit van het Louis Bolk Instituut zijn gehoor voor. Rekening houdend met extra/lagere kosten, zoals zaaien en mogelijk mestafzet en minder kunstmest kan een gemiddeld bedrijf een jaarlijks voordeel halen van €240/ha ten opzichte van gras. Klaver zorgt voor een N-ruimte van 200 tot 450 kilo N/ha.

  Met gras/klavermengsel haalt een veehouder tussen de 1,5 en 2,2 ton meer droge stof (ds) van een hectare gehaald dan puur gras. 1,5 ton meer ds betekent circa 770 kVEM en 180 kDVE meer per ha. “Dit staat gelijk aan 750 à 800 kilo soja, oftewel circa €350 per ha”, rekent Jan de Wit van het Louis Bolk Instituut zijn gehoor voor. Rekening houdend met extra/lagere kosten, zoals zaaien en mogelijk mestafzet en minder kunstmest kan een gemiddeld bedrijf een jaarlijks voordeel halen van €240/ha ten opzichte van gras. Klaver zorgt voor een N-ruimte van 200 tot 450 kilo N/ha.

  Foto: Guus Queisen
 • Advies steeds een 30/70-mengsel witte/rode klaver te zaaien. Rode klaver ontwikkelt een diepe penwortel en kan heel goed tegen droogte. Witte klaver verspreidt zich, rode nooit. Op tijd (medio september) zaaien laat het volgende jaar een ds zien van 11 ton/ha met 70 procent klaver in 5 sneden. Bij een zaai halverwege oktober was de ds-opbrengst 9 ton met 35 procent klaver. Het voordeel van een laat maisras met hoger ds valt dan weg tegen de lagere klaveropbrengst.

  Advies steeds een 30/70-mengsel witte/rode klaver te zaaien. Rode klaver ontwikkelt een diepe penwortel en kan heel goed tegen droogte. Witte klaver verspreidt zich, rode nooit. Op tijd (medio september) zaaien laat het volgende jaar een ds zien van 11 ton/ha met 70 procent klaver in 5 sneden. Bij een zaai halverwege oktober was de ds-opbrengst 9 ton met 35 procent klaver. Het voordeel van een laat maisras met hoger ds valt dan weg tegen de lagere klaveropbrengst.

  Foto: Guus Queisen
 • Marloes de Zeeuw van Agrifirm overhandigt een klavermengsel aan veehouder Anton Delisse uit Erp. Om de bezoekers te stimuleren op hun eigen bedrijf aan de slag te gaan met gras/klavermengsels kregen alle bezoekers een zak van 5 kilo met een mengsel rood/witte klaver overhandigd.

  Marloes de Zeeuw van Agrifirm overhandigt een klavermengsel aan veehouder Anton Delisse uit Erp. Om de bezoekers te stimuleren op hun eigen bedrijf aan de slag te gaan met gras/klavermengsels kregen alle bezoekers een zak van 5 kilo met een mengsel rood/witte klaver overhandigd.

  Foto: Guus Queisen

Laatste reacties

 • pepper1

  Wie heeft ervaring met het doorzaaien ' met een vredo' van rode klaver in bestaand grasland

 • j.verstraten1

  Op de workshop in Vredepeel was doorzaaien af te raden. Minst slechte optie doorzaaien in augustus. Ik denk zelf dat Vredo de beste machine heeft om door te zaaien dus daar zal het niet aan liggen.

 • tinus888

  leuke aktie van Barenbrug

 • pietjeeigenwijs

  Met de vinger aan de pols kan een boer toch veel geld per Ha. verdienen. Maar daar moet je wel wat voor doen!? Maar ja €1000 per Ha. meer verdienen loont zich dan ook om wat te doen!

 • Heemskerkboerderij

  bij foto 12 wordt gesteld dat 1.5 ton ds meeropbrengst 770 kVEM en 180 kDVE extra geeft. kan ik nu zo slecht rekenen of is het gras/klaver in het oosten van het land zo anders dan in het westen?

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.